Funktioner för säkerhet och sekretess i Internet Explorer

Informationen i det här hjälpavsnittet gäller för Windows Internet Explorer 7.

Det finns en mängd funktioner i Internet Explorer som är till för att skydda din säkerhet och integritet när du surfar på Internet.

Visa alla

Vilka säkerhetsfunktioner finns i Internet Explorer?

Internet Explorer innehåller följande säkerhetsfunktioner:

Vilka säkerhetsfunktioner är aktiverade när jag använder Internet Explorer för första gången?

Som standard är Internet Explorer inställt för att erbjuda en säkerhetsnivå som kan hjälpa till att skydda dig mot vanliga hot som spionprogram eller andra typer av skadlig programvara, medan du besöker webbplatser. De här inställningarna kan hjälpa till att skydda dig mot kända säkerhetshot, som webbplatser som installerar tillägg, eller andra program utan att du vet om det.

Hur kan jag skydda min sekretess när jag är online?

Internet Explorer erbjuder följande funktioner som kan skydda din integritet medan du är online:

Varför får jag ett meddelande som säger att "Nivån på säkerhetsinställningarna innebär att datorn är utsatt för risk"?

Meddelandet visas därför att vissa säkerhetsinställningar är lägre än vad som rekommenderas. Som standard har Internet Explorer en viss miniminivå för en del inställningar som kan skydda datorn från webbplatser som försöker installera skadlig eller oönskad programvara utan att du vet om eller gett tillstånd till det.

Hur vet jag vilka av inställningarna som inte är på de rekommenderade nivåerna?

Följ de här stegen om du vill visa vilka säkerhetsinställningar som inte är på rekommenderade nivåer:

Så här visar du säkerhetsinställningarna i Internet Explorer

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Säkerhet.

 4. Klicka på ikonen Internet och klicka sedan på Anpassad nivå.

  Inställningar som inte är vid de rekommenderade nivåerna markeras i rött.

  Bild på säkerhetsinställningar
  Säkerhetsinställningar under rekommenderad nivå

Vad är det som förändras när jag klickar på "Rätta till inställningarna åt mig" i Informationsfältet när min dator är i fara?

När du klickar på Rätta till inställningarna åt mig i Informationsfältet kommer Internet Explorer att återställa de säkerhetsinställningar som gjorde att datorn var i fara till de inställningar som rekommenderas. Du kan visa dina säkerhetsinställningar genom att följa de här stegen:

Så här visar du säkerhetsinställningarna i Internet Explorer

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Säkerhet.

 4. Klicka på ikonen Internet och klicka sedan på Anpassad nivå.

  Inställningar som inte är vid de rekommenderade nivåerna markeras i rött.

Hur ändrar jag säkerhetsinställningarna i Internet Explorer?

Ändra säkerhetsinställningar i Internet Explorer

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Säkerhet.

 4. Klicka på ikonen Internet.

 5. Gör ett av följande:

  • Dra skjutreglaget om du vill välja en förinställd säkerhetsnivå.

  • Klicka på Anpassad nivå om du vill ändra individuella inställningar. Ändra inställningarna till de önskade, och klicka på OK när du är klar.

  • Klicka på Standardnivå om du vill återställa Internet Explorer till standardnivån för säkerhet.

 6. Klicka på OK när du är klar med säkerhetsinställningarna.

Hur ändrar jag sekretessinställningarna i Internet Explorer?

Ändra sekretessinställningar i Internet Explorer

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Sekretess.

 4. Gör något av följande under Inställningar:

  • Klicka på Platser om du vill tillåta eller blockera cookies från specifika webbplatser.

  • Klicka på Importera om du vill använda en fil för anpassade inställningar. Detta är en typ av fil som förändrar de regler som Internet Explorer använder för att hantera cookies. Eftersom filerna kan åsidosätta standardinställningarna, ska du bara importera dem om du känner till och litar på källan.

 5. Klicka på OK när du är klar med att ändra sekretessinställningarna.