Funktioner för säkerhet och sekretess i Internet Explorer 8

Informationen gäller för Windows Internet Explorer 8.

Det finns en mängd funktioner i Internet Explorer som är till för att skydda din säkerhet och integritet när du surfar på Internet.

Visa alla

Vilka säkerhetsfunktioner finns i Internet Explorer?

Internet Explorer innehåller följande säkerhetsfunktioner:

 • Domänmarkering, som gör att du enklare kan visa den riktiga webbadressen för de webbsidor som du besöker. På det här sättet kan du undvika falska webbplatser eller nätfiskewebbplatser där vilseledande webbadresser används för att lura dig. Den verkliga domän som du besöker markeras i Adressfältet.

 • SmartScreen-filtret, som kan skydda dig från nätfiskeattacker, bedrägeri, falska webbplatser eller webbplatser med skadlig kod. Mer information finns i SmartScreen-filtret: vanliga frågor och svar.

 • Tilläggshanteraren, där du kan inaktivera eller tillåta webbläsartillägg och ta bort oönskade ActiveX-kontroller. Mer information finns i Hur påverkas datorn av tilläggskomponenter för webbläsaren?

 • XSS-filtret, som hjälper till att förhindra attacker från nätfiskewebbplatser och falska webbplatser som kan göra försök att stjäla personlig och ekonomisk information. Mer information finns i På vilket sätt skyddar Internet Explorer mig från korsskriptattacker?

 • En 128-bitars säker anslutning (SSL) för användning av säkra webbplatser. Detta innebär att Internet Explorer kan skapa en krypterad anslutning till webbplatser som drivs av banker, onlinebutiker, medicinska webbplatser eller andra organisationer som hanterar känslig kundinformation. Mer information finns i Hur vet jag om en onlinetransaktion är säker?.

Hur kan jag hindra att webbplatser och program ändrar min standardsökleverantör?

Vissa webbplatser och tillägg kan försöka ändra din standardsökleverantör. För att lära dig hur du skall hindra detta kan du se Hur kan jag hindra att webbplatser och program ändrar min standardsökleverantör?

Hur kan jag skydda min integritet när jag är online?

Internet Explorer erbjuder följande funktioner som kan skydda din integritet medan du är online:

Varför får jag ett meddelande som säger att "Nivån på säkerhetsinställningarna innebär att datorn är utsatt för risk"?

Du får det här meddelandet eftersom vissa säkerhetsinställningar har en lägre nivå än vad som rekommenderas. Som standard har Internet Explorer en viss miniminivå för en del inställningar som kan skydda datorn från webbplatser som försöker installera skadlig eller oönskad programvara utan att du vet om eller gett tillstånd till det.

Hur vet jag vilka inställningar som inte är på rekommenderad nivå?

Visa vilka inställningar som inte uppfyller rekommenderad nivå genom att följa de här stegen:

Visa säkerhetsinställningar för Internet Explorer

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Säkerhet.

 4. Klicka på ikonen Internet och klicka sedan på Anpassad nivå.

  Inställningar som inte uppfyller rekommenderad nivå markeras med rött.

  Bild på säkerhetsinställningar
  Säkerhetsinställningar under rekommenderad nivå

Vad är det som förändras när jag klickar på "Rätta till inställningarna åt mig" i Informationsfältet när min dator är i fara?

När du klickar på Rätta till inställningarna åt mig i Informationsfältet, återställer Internet Explorer de säkerhetsinställningar som utsätter datorn för risk till de rekommenderade inställningarna. Du kan visa dina säkerhetsinställningar genom att följa de här stegen:

Visa säkerhetsinställningar för Internet Explorer

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Säkerhet.

 4. Klicka på ikonen Internet och klicka sedan på Anpassad nivå.

  Inställningar som inte är vid de rekommenderade nivåerna markeras i rött.

  Bild på säkerhetsinställningar
  Säkerhetsinställningar under rekommenderad nivå

Hur ändrar jag säkerhetsinställningarna i Internet Explorer?

Ändra säkerhetsinställningar i Internet Explorer

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Säkerhet.

 4. Klicka på ikonen Internet.

 5. Gör något av följande:

  • Flytta skjutreglaget om du vill välja en förinställd säkerhetsnivå.

  • Klicka på Anpassad nivå om du vill ändra individuella säkerhetsinställningar. Ändra inställningarna och klicka sedan på OK när du är klar.

  • Om du vill få Internet Explorer att återgå till standardsäkerhetsnivån klickar du på Standardnivå.

  • Klicka på Återställ alla zoner till standardnivån för att rensa alla anpassade inställningar.

 6. Klicka på OK när du är klar med säkerhetsinställningarna.

Hur ändrar jag sekretessinställningarna i Internet Explorer?

Ändra sekretessinställningar i Internet Explorer

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Sekretess.

 4. Gör något av följande under Inställningar:

  • Om du vill tillåta eller blockera cookies från vissa webbplatser klickar du på Platser.

  • Klicka på Importera om du vill läsa in en fil med anpassade inställningar. Den här typen av filer ändrar reglerna för hur Internet Explorer hanterar cookies. Eftersom den här typen av filer kan åsidosätta standardinställningar bör du bara importera dem om du känner till och litar på källan.

 5. Klicka på OK när du är klar med sekretessinställningarna.