Skicka en bifogad fil i ett Windows Mail-meddelande

Du kan skicka många olika typer av filer som bifogade filer i Windows Mail-meddelanden. Du kan bifoga ett kalkylblad när du skickar e‑post om till exempel ekonomi, eller ett foto som du vill dela med famljen.

  1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

  2. Öppna ett nytt meddelandefönster genom att klicka på Arkiv-menyn och på Nytt meddelande.

  3. Klicka på Infoga-menyn och på knappen Bifoga.

  4. Klicka på filen som du vill bifoga meddelandet i dialogrutan Bifoga fil. Klicka sedan på Bifoga.

    Filen bifogas meddelandet och visas i rutan Bifoga i meddelanderubriken.

  5. Klicka på knappen Skicka när du är färdig med meddelandet.

Obs!

  • Även om det är tillåtet i Windows Mail att bifoga en fil av vilken typ som helst är det många e‑postprogram (även Windows Mail) som av säkerhetsskäl förhindrar att mottagarna öppnar bifogade körbara filer, till exempel filer med filnamnstilläggen .exe, .bat och .inf.