Ett ad hoc-nätverk är en tillfällig anslutning mellan datorer och enheter som används till ett specifikt ändamål, som till exempel att dela på dokument under ett möte eller att spela datorspel med flera deltagare. Du kan även tillfälligt dela en Internetanslutning med andra personer i ad hoc-nätverket. På så sätt behöver de inte konfigurera egna Internet-anslutningar. Ad hoc-nätverk kan endast vara trådlösa så du måste ha ett trådlöst nätverkskort i din dator för att kunna konfigurera eller ansluta till ett ad hoc-nätverk.

 1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Anslut till.

 2. Klicka på Konfigurera en anslutning eller ett nätverk.

 3. Klicka på Konfigurera ett dator-till-datornätverk (ad hoc), klicka på Nästa och följ sedan stegen i guiden.

Obs!

 • Om en eller flera av datorerna i nätverket ingår i en domän behöver du ett användarkonto på datorn för att kunna se och komma åt delade objekt på den.

 • Om datorerna i nätverket inte ingår i en domän men du ändå vill att andra ska ha ett användarkonto på din dator för att kunna komma åt delade objekt, aktiverar du lösenordsskyddad delning i Nätverks- och delningscenter.

  Så här aktiverar du lösenordsskyddad delning

  1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

  2. Om lösenordsskyddad delning är inaktiverad klickar du på pilen Bild på pilknappen under Delning och identifiering. Klicka på Aktivera lösenordsskyddad delning och därefter på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
 • Ett ad hoc-nätverk tas automatiskt bort sedan alla användare har kopplats bort från nätverket eller när personen som konfigurerade nätverket kopplar ifrån och går utanför räckhåll för de andra användarna av nätverket, såvitt du inte väljer att göra det till ett permanent nätverk.

 • Om Internetanslutningen delas ut inaktiveras Internetanslutningsdelning (ICS) om:

  • Du kopplar dig bort från ad hoc-nätverket.

  • Du skapar ett nytt ad hoc-nätverk utan att koppla bort dig från det gamla ad hoc-nätverket som ICS har aktiverats för.

  • Du loggar ut och sedan loggar in igen (utan att koppla bort dig från ad hoc-nätverket).

 • Om du konfigurerar ett ad hoc-nätverk och delar ut Internetanslutningen och någon sedan loggar in på samma dator med Snabbt användarbyte fortsätter anslutningen att vara delad, även om du inte hade tänkt dela med den personen.