Konfigurera en Windows Media Center Extender-enhet

Du kan konfigurera en Windows Media Center Extender-enhet så att du kan spela upp digitala medier på din Windows Media Center-dator på många olika platser. Om du vill uppleva digitala mediefiler hemma med hjälp av en Extender-enhet måste Extender-enheten och Windows Media Center-datorn vara anslutna till hemnätverket. Allmän information om Windows Media Center Extender-enheter och olika typer av Extender-enheter finns i Spela upp digitala medier var som helst i hemmet.

Det här avsnittet förklarar hur du ansluter en Windows Media Center Extender-enhet till hemnätverket, antingen trådlöst eller trådbundet (via en Ethernet-anslutning), och hur du sedan installerar och konfigurerar Extender-enheten.

Om du vill kontrollera Windows Media Center med en fjärrkontroll krävs en Windows Media Center-fjärrkontroll som tillval.

Om datorn inte har någon TV-mottagare krävs en analog eller digital TV-mottagare som tillval för att spela upp och spela in TV i Windows Media Center.

Visa alla

Ansluta en Extender-enhet till ett trådbundet nätverk

Du kan ansluta Windows Media Center Extender-enheten till hemnätverket med en Ethernet-kabel och på så sätt upprätta en trådbunden anslutning. Denna typ av anslutning ger en snabb och tillförlitlig nätverksanslutning och rekommenderas framför en trådlös anslutning. Om du kan välja mellan att ansluta Extender-enheten trådlöst eller med en trådbunden anslutning bör du välja den trådbundna anslutningen för bättre prestanda. Mer information om vad du behöver för att kunna konfigurera ett hemnätverk och om för- och nackdelar med de olika typerna av nätverksanslutningar finns i Vad du behöver för att konfigurera ett hemnätverk.

 1. Sätt i ena änden av en Ethernet-kabel i en Ethernet-port på routern, navet eller växeln.

 2. Sätt i den andra kabeländen i porten på Extender-enheten.

 3. Koppla in Extender-enhetens strömkabel.

 4. Kontrollera att lampan för nätverksaktivitet för den inkopplade Ethernet-kabeln i Extender-enheten är tänd.

Ansluta en Extender-enhet till ett trådlöst nätverk

Du kan ansluta Extender-enheten till hemnätverket med en trådlös anslutning. Med den här typen av anslutning kan du ansluta Media Center Extender-enheten till ditt hemnätverk utan att dra Ethernet-kablar överallt i bostaden. Mer information om vad du behöver för att kunna konfigurera ett hemnätverk och om för- och nackdelar med de olika typerna av nätverksanslutningar finns i Vad du behöver för att konfigurera ett hemnätverk.

Vid anslutning till ett trådlöst nätverk försöker Extender-enheten ansluta omärkligt utan att du behöver utföra någon åtgärd. Om det däremot finns aktiverade säkerhetsprotokoll i det trådlösa nätverket, t.ex. en WEP-nyckel (Wired Equivalent Privacy) eller ett WPA-lösenord (Wi-Fi Protected Access), måste du ange den här säkerhetsinformationen manuellt för Extender-enheten. De tre vanligaste säkerhetsfunktionerna som krävs när en Extender-enhet ska anslutas till ett trådlöst nätverk är:

 • Ett nätverksnamn (kallas även SSID).

 • En WEP-nyckel.

 • Ett WPA-lösenord.

Endast två av dessa krävs: nätverksnamnet och antingen WEP-nyckeln eller WPA-lösenordet.

Du hittar den här informationen i konfigurationsprogrammet för maskinvaran för det trådlösa nätverket. Olika tillverkare av maskinvara för trådlösa nätverk tillhandahåller olika konfigurationsprogram, där nätverksnamnet och andra säkerhetsfunktioner definieras. Mer information om de olika typerna av säkerhetsmetoder för trådlösa nätverk finns i Vilka är de olika säkerhetsmetoderna för trådlösa nätverk?.

Mer information om nätverksnamn, säkerhetsfunktioner och konfigurationsprogrammet för det trådlösa nätverket kan du hitta i dokumentationen som medföljde nätverket eller få av tillverkaren av nätverksmaskinvaran.

 1. Om du använder säkerhetsprotokoll för det trådlösa nätverket kan du använda konfigurationsprogrammet för nätverket för att ta reda på det trådlösa nätverkets SSID (nätverksnamn) och en eventuell säkerhetsnyckel (WEP-nyckel eller WPA-lösenord) som används i nätverket.

 2. Koppla från Extender-enheten från det trådlösa nätverket om det behövs genom att ta bort Ethernet-kabeln från nätverksporten på Extender-enhetens baksida, och stäng sedan av Extender-enheten.

 3. Starta om Media Center Extender-enheten.

 4. När Extender-enheten har startat om ansluts den till det trådlösa nätverket.

 5. Följ instruktionerna på skärmen eller läs handboken som följde med Extender-enheten för att ange nödvändiga inställningar för trådlös säkerhet.

Konfigurera Xbox 360 som en Windows Media Center Extender-enhet

Om en Xbox 360 är ansluten till ett hemnätverk som också innehåller en Windows Media Center-dator kan du lägga till din Xbox 360 som en Media Center Extender-enhet och spela upp de digitala medierna på Windows Media Center-datorn på Xbox 360. Mer information finns i Xbox 360 online.

 1. Sätt på Windows Media Center-datorn och logga in i Windows. Kontrollera att datorn är ansluten till hemnätverket.

 2. Sätt på din Xbox 360 och kontrollera att den är ansluten till hemnätverket.

 3. Bläddra till AktiviteterStart-skärmen i Windows Media Center, och klicka sedan på Lägg till Extender-enhet.

 4. Klicka på Nästa på skärmen Välkommen till konfigurering av Windows Media Center Extender-enhet i Windows Media Center.

 5. Tryck på den gröna startknappen Bild på den gröna Start-knappen på fjärrkontrollen på Xbox 360-fjärrkontrollen eller används fjärrkontrollen för att välja media-bladet.
 6. Välj Media Center på Xbox 360-konsolen.

 7. På Xbox 360-konsolen följer du instruktionerna på skärmen för att skaffa en åttasiffrig Windows Media Center-konfigurationsnyckel. Anteckna konfigurationsnyckeln. Den här nyckeln använder du för att koppla Xbox 360 till datorn med Windows Media Center.

  Du behöver inte hämta någon extra programvara, eftersom Extender-funktion är inbyggd i Windows Media Center.

 8. Ange den åttasiffriga konfigurationsnyckeln från Xbox 360 på skärmen Ange konfigurationsnyckel i Windows Media Center med hjälp av fjärrkontrollen till Windows Media Center eller tangentbordet, och klicka sedan på Nästa.

 9. Följ anvisningarna i Extender-konfiguration.

  Flera ändringar görs automatiskt på Windows Media Center-datorn under Extender-konfigurationen, inklusive ändringar i Windows-brandväggen. Mer information om Windows-brandväggen finns i Windows-brandväggen: rekommenderade länkar. Under tiden startar Windows Media Center Extender-tjänsten (mcx2svc) på datorn, tillsammans med andra oberoende tjänster.

  Om det finns en brandvägg på datorn som inte är Windows-brandväggen ska du se till att den är konfigurerad för anslutningar mellan Xbox 360-konsolen och Windows Media Center-datorn som en Windows Media Center Extender-enhet. Vissa brandväggar är förkonfigurerade så att anslutningar mellan Xbox 360-konsoler och Windows Media Center-datorer som Extender-enheter är tillåtna. I andra brandväggar måste du dock ändra konfigurationen. Mer information om vilka brandväggar som är förkonfigurerade för Media Center Extender-anslutningar, samt information om konfigurering av andra brandväggar för Windows Media Center Extender-enheter som Xbox 360, finns i artikeln Brandväggar och Media Center Extender-enheter på Microsofts webbplats.

 10. Klicka på Slutför i Windows Media Center när Extender-konfigurationen är klar.

  Gränssnittet för Windows Media Center visas på TV:n som är ansluten till din Xbox 360. Nu kan du spela upp direktsänd TV, inspelad TV, bilder, musik, video och andra digitala medier på din Xbox 360 på samma sätt som i Windows Media Center. Ett nytt användarkonto med namnet mcx1 (standardnamn) skapas automatiskt för användning av Extender-enheten.

Konfigurera en Windows Media Center Extender-enhet

Vissa hemelektronikenheter som kan anslutas till ett hemnätverk kan också användas som Windows Media Center Extender-enheter. Vissa TV-apparater och DVD-spelare med nätverksanslutningar kan t.ex. användas som Windows Media Center Extender-enheter. Dessa typer av Extender-enheter kommer att lanseras i framtiden. För många enheter med Extender-funktioner medföljer en fjärrkontroll med en grön startknapp Bild på den gröna Start-knappen på fjärrkontrollen för Windows Media Center .

Du kan lyssna till och titta på digitala mediefiler som lagras på Windows Media Center-datorn från valfri plats i hemmet med hjälp av Extender-enheten när den väl har anslutits till hemnätverket.

 1. Sätt på Windows Media Center-datorn och logga in i Windows. Kontrollera att datorn är ansluten till hemnätverket.

 2. Sätt på Extender-enheten och kontrollera att den är ansluten till hemnätverket.

 3. Tryck på den gröna startknappen Bild på den gröna Start-knappen på fjärrkontrollen som finns på Extender-fjärrkontrollen eller på Extender-enhetens framsida.
 4. Följ instruktionerna som visas på TV:n eller skärmen för att skaffa en åttasiffrig Windows Media Center-konfigurationsnyckel. Anteckna konfigurationsnyckeln. Den här nyckeln använder du för att koppla Extender-enheten till datorn med Windows Media Center.

 5. Bläddra till AktiviteterStart-skärmen i Windows Media Center, och klicka sedan på Lägg till Extender-enhet.

 6. Klicka på Nästa på skärmen Välkommen till konfigurering av Windows Media Center Extender-enhet i Windows Media Center.

 7. Ange den åttasiffriga konfigurationsnyckeln du antecknade på skärmen Ange konfigurationsnyckel i Windows Media Center med hjälp av fjärrkontrollen till Windows Media Center eller tangentbordet, och klicka sedan på Nästa.

 8. Följ anvisningarna i Extender-konfiguration.

  Flera ändringar görs automatiskt på Windows Media Center-datorn under Extender-konfigurationen, inklusive ändringar i Windows-brandväggen. Mer information om Windows-brandväggen finns i Windows-brandväggen: rekommenderade länkar. Under tiden startar Windows Media Center Extender-tjänsten (mcx2svc) på datorn, tillsammans med andra oberoende tjänster.

  Om det finns en brandvägg på datorn som inte är Windows-brandväggen ska du se till att den är konfigurerad för anslutningar mellan Xbox 360-konsolen och Windows Media Center-datorn som en Windows Media Center Extender-enhet. Vissa brandväggar är förkonfigurerade så att anslutningar mellan Xbox 360-konsoler och Windows Media Center-datorer som Extender-enheter är tillåtna. I andra brandväggar måste du dock ändra konfigurationen. Mer information om vilka brandväggar som är förkonfigurerade för Media Center Extender-anslutningar, samt information om konfigurering av andra brandväggar för Windows Media Center Extender-enheter som Xbox 360, finns i artikeln Brandväggar och Media Center Extender-enheter på Microsofts webbplats.

 9. Klicka på Slutför i Windows Media Center när Extender-konfigurationen är klar.

  Gränssnittet för Windows Media Center visas på TV:n som är ansluten till Extender-enheten. Nu kan du spela upp direktsänd TV, inspelad TV, bilder, musik, video och andra digitala medier på Extender-enheten på samma sätt som i Windows Media Center. Ett nytt användarkonto med namnet mcx1 (standardnamn) skapas automatiskt för användning av Extender-enheten.