Konfigurera aktivitetsrapporter för Föräldrakontroll

Om datorn är ansluten till en domän är Föräldrakontroll inte tillgängligt.

Du kan kontrollera dina barns aktiviteter online med hjälp av aktivitetsrapporter.

Visa alla

Aktivera aktivitetsrapporter

  1. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch på Kontrollpanelen. Under Användarkonton klickar du på Konfigurera Föräldrakontroll. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på det konto som du vill aktivera aktivitetsrapporter för.

  3. Klicka på under Föräldrakontroll.

  4. Under Aktivitetsrapportering klickar du på På, samla in information om hur datorn används.

Visa aktivitetsrapporter

  1. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch på Kontrollpanelen. Under Användarkonton klickar du på Konfigurera Föräldrakontroll. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på det konto som du vill visa aktivitetsrapporter för.

  3. Klicka på Visa aktivitetsrapporter.