Om du har anslutit en skrivare till datorn kan du dela den med andra personer i samma nätverk. Det spelar ingen roll vilken typ av skrivare det rör sig om, så länge den har installerats på din dator och är direktansluten med en USB (universal serial bus)-kabel eller annan typ av skrivarkabel. Vem du än väljer att dela skrivaren med kan använda den för att skriva ut, förutsatt att de kan hitta din dator i nätverket.

Obs!

 • Skrivare som är direktanslutna till ett nätverk i stället för att vara anslutna till en dator är tillgängliga för alla i samma nätverk. Sådana skrivare måste ha en nätverksport eller trådlös anslutning som gör att de kan anslutas direkt till nätverket.

Visa alla

Lägga till en skrivare som är ansluten till datorn

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

 2. Expandera avsnittet genom att klicka på pilknappen Bild av pilknappen bredvid Skrivardelning, klicka på Aktivera skrivardelning och klicka sedan på Verkställ. Din skrivare delas nu i nätverket. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
 3. Om du använder en dator som är ansluten till en arbetsgrupp, expanderar du det här avsnittet genom att klicka på pilknappen Bild på pilknappen bredvid Lösenordsskyddad delning och kontrollerar sedan om lösenordsskyddad delning är aktiverad eller inaktiverad. Om det alternativet är aktiverat, kan bara personer med ett användarkonto och ett lösenord i den här datorn få tillgång till skrivaren. Inaktivera det här alternativet om du vill att vem som helst i nätverket ska kunna få tillgång till skrivaren som du delar. Vill du ändra den här inställningen, markerar du önskat alternativ och klickar sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

 • Alla som använder den här datorn kan redan använda valfri skrivare som är ansluten till datorn. Delning av skrivare gör att du kan dela din skrivare med personer vid andra datorer i nätverket.

Skriva ut på en delad skrivare

Utför följande steg när du vill ansluta till en delad skrivare i nätverket. Du måste känna till namnet på den dator som skrivaren är ansluten till. Om du inte känner till det här namnet ska du fråga den som använder datorn, eller gå fram till datorn och kolla själv. Mer information om hur du tar reda på datornamnet finns i Ta reda på datorns namn.

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen och skriv sedan \\ följt av namnet på datorn med den delade skrivaren som du vill använda (till exempel \\kallesdator) i sökrutan.

 2. Tryck på RETUR.

 3. Om Windows hittar datorn i nätverket öppnas en mapp för datorn. Dubbelklicka på Skrivare. Om det finns delade skrivare anslutna till den här datorn visas de här. Om du inte kan se den delade skrivaren som du vill använda ska du fråga den person som använder datorn om skrivaren är ansluten, påslagen och delad med andra användare i nätverket.

 4. Dubbelklicka på skrivaren. Windows lägger automatiskt till skrivaren på din dator och installerar dess drivrutin. När installationsprocessen är klar klickar du på Nästa.

 5. Skrivaren ska visas i din skrivarmapp. Du kan välja den här skrivaren när du vill skriva ut ett dokument eller annan typ av dokument.

Obs!

 • Om Windows inte kan hitta och installera drivrutinen så att du kan använda skrivaren med din dator automatiskt, måste du installera drivrutinen innan du kan skriva ut på den. Mer information finns i Hitta och installera skrivardrivrutiner.