Det finns två olika metoder att dela filer direkt från datorn i Windows. Du kan dela filer från en mapp på datorn eller från mappen Delat. Båda metoderna gör det möjligt att dela filer och mappar med någon om båda datorerna tillhör samma nätverk. Vilken metod du använder för att dela filer med någon beror på om du vill spara de delade filerna, vem du vill dela dem med och hur stor kontroll du vill ha över filerna.

Mer information om vilken metod du bör använda och om andra sätt att dela filer, finns i Viktig information om fildelning.

Visa alla

Dela ut filer från en mapp på datorn

Gör så här om du vill dela filer från den aktuella platsen, utan att kopiera dem till någon annan plats. Med den här metoden kan du välja vilka som får åtkomst till filerna, oavsett om de använder den här datorn eller en annan dator i samma nätverk.

 1. Gå till mappen som innehåller filerna du vill dela.

 2. Klicka på den eller de filer eller mappar du vill dela och klicka sedan på Dela i verktygsfältet.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Fildelning:

  • Skriv namnet på personen du vill dela filer med och klicka sedan på Lägg till.

  • Om datorn tillhör en domän klickar du på pilen till höger om textrutan och sedan på Sök. Skriv namnet på personen du vill dela filer med, klicka på Kontrollera namn och klicka sedan på OK.

  • Om datorn tillhör en domän klickar du på pilen till höger om textrutan, klickar på Alla för att dela filer med alla i nätverket och klickar sedan på Lägg till.

  • Om datorn tillhör en arbetsgrupp klickar du på pilen till höger om textrutan, klickar på personens namn i listan och sedan på Lägg till.

  • Om datorn tillhör en arbetsgrupp och du inte ser namnet på personen du vill dela filer med i listan klickar du på pilen till höger om textrutan och klickar sedan på Skapa en ny användare. Detta skapar ett nytt användarkonto så att du kan dela filer med ägaren av kontot.

  Namnet på personen eller gruppen du valde visas i listan över personer du vill dela filer med.

  Obs!

  • Om din dator ingår i en arbetsgrupp, har du möjlighet att aktivera eller inaktivera lösenordsskydd. Om lösenordsskydd är aktiverat måste användaren ha ett användarkonto och ett lösenord på datorn för att få tillgång till de filer och mappar som du delar. Du kan aktivera och inaktivera lösenordsskydd i Nätverks- och delningscenter.

 4. Klicka på pilen bredvid önskad behörighetsnivå för personen eller gruppen under Behörighetsnivå och gör sedan något av följande för att ange behörigheter för delning:

  • Klicka på Läsare om du vill att personen eller gruppen bara ska kunna visa filer i den delade mappen.

  • Klicka på Deltagare om du vill att personen eller gruppen ska kunna visa alla filer samt lägga till, ändra och ta bort filer de har lagt till.

  • Klicka på Medägare om du vill att personen eller gruppen ska kunna visa, ändra, lägga till och ta bort filer i den delade mappen.

  Obs!

  • Om du delar en fil i stället för en mapp kan du inte ange behörighetsnivån Deltagare.

 5. När du har lagt till alla personer och grupper du vill dela filerna med klickar du på Dela. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 6. När ett meddelande bekräftar att mappen delas skickar du en länk till de delade filerna, till personerna du delar filerna med så att de vet att filerna är utdelade och hur de kommer åt dem. Gör något av följande:

  • Klicka på E‑postlänk om du automatiskt vill öppna ett e‑postmeddelande i Windows Mail med länken till de delade filerna.

  • Klicka på kopiera om du automatiskt vill kopiera länken som visas på den här skärmen till Urklipp. Öppna sedan ett nytt e‑postmeddelande och klistra in länken i meddelandet.

  • Kopiera och klistra in länken som visas på skärmen manuellt i ett e‑postmeddelande. Högerklicka på länken och klicka sedan på Kopiera länk. Öppna sedan ett nytt e‑postmeddelande och klistra in länken i meddelandet. Använd den här metoden om du inte använder Windows Mail som e‑postprogram.

  Obs!

  • Om du ändrar namnet på en fil eller en mapp efter att du har delat den med någon, kommer den föregående länken du skickade inte att fungera. Skicka ett meddelande med en länk till den nya platsen istället. Ett enkelt sätt att få tag på den här länken är att dela filer eller mappar enligt de tidigare stegen.

 7. Om du inte vill skicka ett e‑postmeddelande till personer du delar filer med klickar du på Klar. Men de kommer inte att hitta de delade filerna förrän du talar om var i nätverket de hittar filerna.

Dela filer från den delade mappen

När du delar filer från mappen Delat delar du dem inte med specifika personer. Alla med ett användarkonto på datorn kan komma åt den delade mappen, men du bestämmer om någon i nätverket ska kunna komma åt den. Du kan bara bevilja åtkomst för alla eller inga användare i nätverket. Mer information om kontroll av åtkomst till den delade mappen och hur personer kan komma åt den finns i Dela filer med den delade mappen.

Om inte datorn tillhör en domän kan du även aktivera lösenordsskyddad delning. Detta begränsar nätverksåtkomsten till den delade mappen så att endast personer som har ett användarkonto och ett lösenord på din dator har åtkomst. Som standard är nätverksåtkomst till den delade mappen inaktiverat tills du aktiverar detta.

Dela filer från den delade mappen:

 • Kopiera eller flytta de filer du vill dela till den delade mappen eller en av undermapparna, t.ex. Offentliga dokument eller Delad musik.

  Filerna i den delade mappen delas nu med alla som har åtkomst till mappen.

Obs!

 • Det går inte att begränsa åtkomsten till vissa filer och mappar, och tillåta åtkomst till andra filer och mappar i mappen Delat. Användare som har åtkomst till den delade mappen har åtkomst till allt innehåll i mappen.

 • När du delar filer och mappar med personer på andra datorer kan de öppna och visa filerna och mapparna på samma sätt som om de fanns på den egna datorn. De ändringar du tillåter av de delade filerna och mapparna, ändrar filerna och mapparna på din dator. Men du kan begränsa åtkomsten till enbart visning av de delade filerna, så att andra användare inte kan ändra dem.