Dela filer med den delade mappen

En delad mapp är ett bekvämt sätt att dela filer som du har sparat på din dator. Du kan dela filer som finns i den här mappen med andra som använder samma dator och med andra som använder andra datorer i samma nätverk. Alla filer eller mappar som du sparar i den delade mappen delas automatiskt med de personer som har åtkomst till din delade mapp.

Var finns den delade mappen?

Det finns bara en delad mapp i Windows. Varje person med ett användarkonto på datorn delar den här mappen. Öppna den delade mappen:

 1. Öppna Dokument genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Dokument.

 2. Klicka på Delat i navigeringsfönstret under Favoritlänkar. Om du har konfigurerat navigeringsfönstret så att den delade mappen inte visas under Favoritlänkar klickar du på Mer och sedan på Delat.

Bild av den delade mappen
Den delade mappen

Vem kan komma åt den delade mappen?

Alla med ett användarkonto och lösenord på datorn kan komma åt den delade mappen, men du bestämmer huruvida någon i nätverket ska kunna komma åt den delade mappen. Du kan inte välja vilka enskilda personer som ska kunna komma åt den delade mappen från nätverket. Du måste antingen bevilja åtkomst för alla eller för ingen alls. Du kan emellertid ange behörighetsnivå genom att välja huruvida de som har åtkomst till den delade mappen endast ska kunna öppna filerna eller också ska kunna ändra och skapa dem.

Om datorn inte finns i en domän kan du också aktivera lösenordsskyddad delning. Detta begränsar nätverksåtkomsten till den delade mappen så att endast personer som har ett användarkonto och ett lösenord på din dator har åtkomst.

Som standard är nätverksåtkomst till den delade mappen inaktiverad om du inte aktiverar den.

Visa alla

Styra vem som får åtkomst till den delade mappen

Om datorn inte finns i en domän kan du begränsa nätverksåtkomsten till den delade mappen så att endast de personer med ett användarkonto och ett lösenord på din dator har åtkomst. Du gör detta genom att aktivera lösenordsskyddad delning.

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

 2. Klicka på pilknappen Bild av pilknappen bredvid Lösenordsskyddad delning och klicka sedan på något av följande alternativ:
  • Aktivera lösenordsskyddad delning

  • Inaktivera lösenordsskyddad delning

 3. Klicka på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Kontrollera åtkomstnivån för den delade mappen

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

 2. Klicka på pilknappen Bild av pilknappen bredvid Delning av delade mappar och klicka sedan på något av följande alternativ:
  • Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer

  • Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna, ändra och skapa filer

  • Inaktivera delning (användare som har loggat in på datorn kan ändå komma åt den här mappen)

 3. Klicka på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

 • När du delar den delade mappen på datorn med andra kan de öppna och visa filerna i mappen precis som om den fanns på deras egna datorer. Om du ger dem behörighet att ändra filer kommer alla ändringar de gör att ändra filerna på din dator.

Är den delade mappen det enda sättet man kan dela filer på i Windows?

Nej. Du kan också dela filer genom att dela dem direkt från valfri mapp på datorn, utan att kopiera eller flytta dem till den delade mappen. Den här metoden ger dig större kontroll över vilka du delar filer med på nätverket. Då kan du välja ut enskilda personer och ange nivå för delningsbehörigheter för varje person.

Information om när man delar från den delade mappen och när man delar direkt från andra mappar på datorn finns i Viktig information om fildelning.

Vad finns i den delade mappen?

Den delade mappen innehåller inga filer förrän du eller någon annan som använder datorn lägger filer i den. Den delade mappen innehåller flera undermappar som hjälper dig att ordna dina delade filer. De flesta av de här mapparna ordnas efter innehållstyp, till exempel:

 • Delade dokument

 • Delade hämtade filer

 • Delad musik

 • Delade bilder

 • Delade filmer

Vad ska jag lägga i den delade mappen?

Det väljer du själv, men i allmänhet bör du lägga sådana filer eller mappar som du vill dela med andra i den delade mappen. Du kopierar eller flyttar de låtar som du vill dela till mappen Delad musik, bilder till mappen Delade bilder och så vidare. Den delade mappen är en bra plats för alla filer som du vill dela med de personer som du har beviljat åtkomst till din delade mapp.

I den delade mappen bör du inte spara sådana filer som du inte vill att någon annan ska se, eller som du endast vill att vissa personer ska få åtkomst till. Dela hellre dessa från en icke delad mapp. Mer information om hur du delar filer på det här sättet finns i Dela filer med någon annan.