I Windows Media Player visas innehåll som spelas upp i listan på fliken Uppspelning. Du kan ändra ordningen som objekten spelas upp i genom att aktivera blandad uppspelning, vilket innebär att objekten i listan spelas upp i slumpvis ordning. Du kan även välja upprepad uppspelning av objekten. När du aktiverar upprepad uppspelning spelas alla objekt i listan upp en gång och sedan börjar uppspelningen om från början av listan igen. Du kan dessutom använda blandad och upprepad uppspelning samtidigt. Det går dock inte att använda varken blandad eller upprepad uppspelning för DVD-skivor.

Visningsordningen för objekten i listan ändras inte av att du aktiverar blandad eller upprepad uppspelning. Om du bara vill upprepa uppspelningen av en fil kontrollerar du att endast den filen visas i listan.

  • Välj ett eller båda av följande alternativ:

    • Om du vill blanda objekt klickar du på knappen Aktivera blandningBild på knappen Aktivera blandning.
    • Om du vill upprepa objekt klickar du på knappen Aktivera upprepningBild på knappen Aktivera upprepning.

    Blandad och upprepad uppspelning är aktiverad tills du klickar på knapparna igen.

Information om hur du redigerar en spelningslista genom att använda kommandot Blanda listan nu finns iSkapa eller ändra en vanlig spelningslista.