SmartScreen-filtret: Information för administratörer och webbplatsägare

Informationen gäller för Windows Internet Explorer 8.

Här följer svar på några vanliga frågor om SmartScreen-filtret.

Visa alla

Hur undviker SmartScreen-filtret att ge felaktiga varningar eller blockera fel webbplatser?

För att minimera antalet fel blockerar SmartScreen-filtret endast webbplatser som har bekräftats som nätfiskeplatser eller platser innehållande skadlig kod. SmartScreen-filtret inkluderar även ett webbaserat feedbacksystem som kunder och webbplatsägare kan använda för att rapportera möjliga fel. Rapporterna granskas, och falska varningar rättas snabbt till.

Hur kan man, i egenskap av ägare eller representant för en webbplats, rätta till en varning eller en blockering på webbplatsen?

Du kan omedelbart skicka in en begäran att felet rättas till. SmartScreen-filtret inkluderar ett webbaserat feedbacksystem som kunder och webbplatsägare kan använda för att rapportera falska varningar eller blockeringar så snabbt som möjligt. Vid en röd varning klickar du på Rapportera att webbplatsen inte innehåller några hot. Du kommer då till feedbacksidan där du kan ange om du äger eller representerar webbplatsen. Följ instruktionerna och ange de uppgifter som krävs för att skicka in webbplatsen till granskning.

Vad kan jag göra för att minimera risken för att min webbplats flaggas som osäker av SmartScreen-filtret?

Det finns flera saker du kan göra för att minimera risken för att webbplatsen flaggas som osäker. Detta är några av de principer du bör följa när du utformar en webbplats:

 • Om du ber användarna att skriva in personlig information bör du använda SSL-certifiering med ett aktuellt servercertifikat utgett av en betrodd certifikatutfärdare.

 • Kontrollera att webbsidan inte är sårbar för korsskriptattacker. Skydda webbplatsen med funktionerna i Microsoft Anti-Cross Site Scripting Library. Mer information och en hämtningsbar fil finns i Microsoft Anti-Cross Site Scripting Library på webben.

 • Använd det fullständiga domännamnet. Alla domäner bör peka på faktiska domännamn och inte numeriska IP-adresser. En URL bör se ut som ”microsoft.com” och inte ”207.46.19.30”.

 • Undvik att använda symbolen @ före det fullständigt kvalificerade domännamnet i din URL. Symbolen @ används ofta för att skapa falska URL:er och kontrolleras därför hårt av SmartScreen-filtret.

 • Koda eller tunnla inte dina URL:er i onödan. Om du inte vet vad det innebär är det inget du behöver tänka på.

 • Om du lägger upp externt innehåll eller innehåll som ligger hos en tredje part bör du kontrollera att innehållet är säkert och från en känd och betrodd källa.

Kan SmartScreen-filtret konfigureras med en grupprincip?

Ja, SmartScreen-filtret kan kontrolleras helt som en del av en grupprincip. Om du inte använder grupprinciper kan du kontrollera webbplatserna via Internet Explorers säkerhetszoner.

SmartScreen-filtret avbryter försök att navigera till och hämta innehåll från webbplatser som är kända för att ha skadligt innehåll. Användare kan dock välja att ignorera SmartScreen-filtrets varningar och fortsätta till webbplatsen. Du kan använda en grupprincip för att hindra användare från att ignorera SmartScreen-filtrets varningar.

Du kan även konfigurera SmartScreen-filtret så att det inte kontrollerar webbplatser i zonen Tillförlitliga platser. Som standard kontrollerar SmartScreen-filtret dessa webbplatser, men det går att konfigurera så att det inte gör det. Sedan kan du lägga till webbplatser i zonen Tillförlitliga platser för företaget, till exempel platser som ett företag har bedömt vara "säkra" eller "tillförlitliga". De här platserna anses tillförlitliga lokalt av SmartScreen-filtret och kontrolleras aldrig automatiskt.

Kan jag anpassa listan med tillförlitliga platser för SmartScreen-filtret i Internet Explorer 8?

Du kan även konfigurera SmartScreen-filtret så att det inte kontrollerar webbplatser i zonen Tillförlitliga platser. Som standard kontrollerar SmartScreen-filtret dessa webbplatser men denna inställning kan inaktiveras med hjälp av följande steg:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 3. Klicka på fliken Säkerhet.

 4. Klicka på ikonen Tillförlitliga platser och klicka sedan på Anpassad nivå.

 5. Bläddra till Använd SmartScreen-filtret i dialogrutan Säkerhetsinställningar och klicka sedan på Inaktivera.

 6. Klicka på OK två gånger.

När du lägger till webbplatser till zonen Tillförlitliga platser kommer SmartScreen-filtret inte att kontrollera dem automatiskt. Information om hur du lägger till webbplatser i listan över Tillförlitliga platser finns i Säkerhetszoner: lägga till eller ta bort webbplatser.