Här är några svar på vanliga frågor om Skärmklippverktyget.

Visa alla

I vilka format kan jag spara skärmklipp?

Du kan spara skärmklipp som HTML-, PNG-, GIF- eller JPEG-filer. När du har gjort ett skärmklipp kan du spara det genom att klicka på knappen Spara klipp i märkningsfönstret.

Varför visas en URL under skärmklippet när jag sparar det?

En URL visas när du gör ett skärmklipp från ett webbläsarfönster och sparar det som en HTML-fil.

Så här inaktiverar du alternativet:

 1. Öppna Skärmklippverktyget genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Skärmklippverktyget.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. I dialogrutan Alternativ för klippningsverktyget avmarkerar du kryssrutan Inkludera URL nedanför klippen (endast HTML).

Kan jag ändra färgen på den markering som används för att göra skärmklipp?

Ja. Gör så här:

 1. Öppna Skärmklippverktyget genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Skärmklippverktyget.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. I dialogrutan Alternativ för klippningsverktyget klickar du i rutanBläckfärg och väljer en färg på menyn.

Kan jag ta bort färgen på den markering som används för att göra skärmklipp?

Ja. Gör så här:

 1. Öppna Skärmklippverktyget genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Skärmklippverktyget.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. I dialogrutan Alternativ för klippningsverktyget avmarkerar du kryssrutan Visa markeringsbläck efter klippning.

Varför skickas mina skärmklipp som e-postbilagor fastän jag inte har markerat E-postmottagare (som bifogad fil)?

Skärmklipp skickas som e-postbilagor när du skickar e-post som oformaterad text eller i HTLM-format. Om du vill klistra in ett skärmklipp i ett e-postmeddelande anger du HTML som meddelandeformat i e-postprogrammet.

Varför kopieras skärmklipp automatiskt till Urklipp?

Skärmklipp kopieras automatiskt till Urklipp så att du snabbt kan göra ett skärmklipp och klistra in det i ett annat program utan att behöva klicka på Kopiera i märkningsfönstret.

Så här inaktiverar du alternativet:

 1. Öppna Skärmklippverktyget genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Skärmklippverktyget.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. I dialogrutan Alternativ för klippningsverktyget avmarkerar du kryssrutan Kopiera alltid klipp till Urklipp.

Kan jag ta ett skärmklipp av en meny, t.ex. en snabbmeny eller Start-menyn?

Ja. Gör så här:

 1. Öppna Skärmklippverktyget genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Skärmklippverktyget.

 2. I Skärmklippverktygets verktygsfält klickar du på knappen Minimera och öppnar sedan den meny du vill göra ett skärmklipp av.

 3. Tryck på CTRL+PRINT SCREEN.

 4. Välj den typ av klipp du vill ha och gör sedan ett skärmklipp av menyn.