Starta Skärmläsaren minimerad

Om du anger att Skärmläsaren alltid ska köras när du loggar in i Windows kan du välja att automatiskt minimera dialogrutan Skärmläsaren så att den inte alltid visas på skärmen.

  1. Öppna Skärmläsaren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och Skärmläsaren.

  2. Markera kryssrutan Starta Skärmläsaren minimerad.

    Nästa gång du startar Skärmläsaren kommer den att visas som en ikon i Aktivitetsfältet i stället för på skärmen.

Obs!

  • Återställ dialogrutan Skärmläsaren till full storlek genom att klicka på Skärmläsaren i aktivitetsfältet.

  • Skärmläsaren är inte tillgänglig för alla språk, så om stegen ovan inte fungerar är Skärmläsaren inte tillgänglig för ditt språk.