Det finns fem visningslägen i Windows Media Player: hel (standardvisning), skal, helskärm, komprimerat och minispelaren. Det är enkelt att växla mellan lägena och använda det som bäst passar innehållet du spelar upp.

Visa alla

Växla från helskärmsläge till komprimerat läge

I komprimerat läge kan du bara visa spelarens kontroller.

 • Klicka på Växla till kompakt lägeBild på knappen Växla till komprimerat läge nära det nedre högra hörnet av Windows Media Player.

  Klicka på knappen igen när du vill återställa spelaren till helskärmsläge.

Växla från helskärmsläge till skalläge

I skalläge kan du använda en anpassad alternativ visning av spelaren.

Växla från skalläge till standardläge

Standardläget är spelarens standardvy. I det här läget har du tillgång till alla funktioner.

 • Högerklicka någonstans i spelaren och klicka sedan på Växla till standardläge.

Växla från standardläge eller skalläge till minispelaren

När du använder minispelaren kan du minimera Media Player till Aktivitetsfältet, samtidigt som du fortfarande har tillgång till uppspelningskontroller, visuella effekter och kan visa information om objektet som du spelar upp.

 • Högerklicka på ett öppet område i Aktivitetsfältet (t.ex. nedanför systemklockan), peka på Verktygsfält och klicka sedan på Windows Media Player.

  Funktionen aktiveras. En markering visas intill WindowsMedia Player när den är aktiverad. I fortsättningen växlar du till minispelaren genom att klicka på Minimera i Media Player.

Växla från minispelaren till standardläge eller skalläge

 • I minispelaren klickar du i spelaren på någon plats som inte används, t.ex. en knapp eller volymkontroll. Media Player återställs till det föregående läget.

Växla från standardläge eller skalläge till helskärmsläge

I helskärmsläge fyller videofilmer, DVD-filmer och bilder upp hela skärmen när du spelar upp dem.

 1. Börja spela upp (eller pausa en uppspelning av) en video, TV-show, DVD eller sång med visuella effekter.

 2. Klicka på Visa helskärmBild på knappen Visa helskärm eller tryck på ALT+RETUR.

  Tryck på ESC om du vill återgå till standardläget. Mer information om helskärmsläge finns i Visa en video som täcker hela skärmen.

Förhindra att någon växlar från helskärmsläge

Du kan använda helskärmslåset och förhindra att andra växlar från helskärm till något annat läge. Du kanske vill använda helskärmslåset under exempelvis en fest för att förhindra att gästerna använder andra program medan musiken spelar.

 1. Spela ett objekt och växla sedan till helskärmsläge.

 2. Klicka på knappen Lås helskärmslägeBild på knappen Lås helskärmsläge.
 3. Ange ett fyrsiffrigt personligt ID-nummer (PIN) och klicka sedan på OKBild på knappen OK.
  Om du vill inaktivera helskärmslåset, klickar du på Lås upp helskärmslägeBild på knappen Lås upp helskärmsläge, anger ditt PIN och klickar sedan på OKBild på knappen OK. Om du glömmer PIN-koden startar du om datorn.