Om du vill ta med en bärbar dator från din arbetsplats och ansluta den till ditt hemnätverk måste du antagligen ändra vissa inställningar på datorn.

Ansluta till Internet

Om du bara vill använda Internet när du är hemma ansluter du den bärbara datorn till hemnätverket.

Visa alla

Ansluta till ett hemnätverk av Ethernet-typ

 • Sätt i ena änden av en Ethernet-kabel i den bärbara datorn och den andra änden i ett nav, en växel eller en router. Internetanslutningen bör fungera omedelbart.

Ansluta till ett trådlöst hemnätverk

Det måste finnas ett trådlöst nätverkskort i den bärbara datorn.

 1. Sätt på den bärbara datorn.

 2. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Anslut till.

 3. Välj det trådlösa hemnätverket i listan, och ange din nätverkssäkerhetsnyckel om det behövs.

  Du bör nu vara ansluten till det trådlösa nätverket och kunna använda Internet.

Obs!

 • Om du använder ett trådlöst hemnätverk bör du av säkerhetsskäl använda en säkerhetsnyckel. Om du inte gör det kan obehöriga komma åt den bärbara datorn, till exempel hackare eller skadliga program. Mer information finns i avsnittet Varför ska jag skydda det trådlösa nätverket?

Om du har problem med anslutningen till nätverket eller Internet kan du använda instruktionerna i avsnittet Felsöka problem med att ansluta till nätverk och Internet.

Aktivera fil- och skrivardelning

Om du vill komma åt delade filer och skrivare i ditt nätverk måste du först aktivera fil-och skrivardelning.

Gör så här om du vill aktivera fil- och skrivardelning

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

 2. Klicka på Anpassa.

 3. På sidan Anpassa nätverksinställningar klickar du på Privat och sedan klickar du på Nästa. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. På sidan Konfigurera nätverksinställningar klickar du på Stäng.

Om datorn som kör Windows Vista ingår i en domän kanske du inte kan ändra nätverksplats till Privat. I så fall kontrollerar du att följande alternativ under Delning och identifiering är aktiverade:

Obs!

 • Om du vill använda lösenordsskyddad delning måste du ha exakt samma användarkonton och lösenord på båda datorerna. Detta är oftast inte fallet om du använder en bärbar arbetsdator och en hemdator. Därför är det bäst att stänga av lösenordsskyddad delning. (Alternativet lösenordsskyddad delning finns endast i arbetsgrupper.)

Använda en skrivare

Om du vill använda en skrivare som är ansluten till en hemdator från din bärbara dator, ska du först aktivera nätverksidentifiering (om skrivaren är ansluten till en dator som kör Windows Vista) och sedan se till att skrivaren är delad.

Visa alla

Kontrollera att en skrivare är delad, eller definiera skrivardelning

 1. Logga in på en dator som ingår i hemnätverket och som är ansluten till skrivaren.

 2. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Skrivare under Maskinvara och ljud.

 4. Högerklicka på den skrivare som du vill dela och klicka sedan på Dela ut.

  Om skrivaren är delad är Dela ut den här skrivaren markerat. Om alternativet inte är markerat klickar du på Dela ut den här skrivaren och sedan på OK.

Obs!

 • Det går inte att dela ut skrivare i Windows Vista Starter.

För att du ska kunna använda en delad skrivare måste du lägga till skrivaren i den bärbara datorn.

Lägga till en skrivare

 1. Öppna guiden Lägg till skrivare genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud, Skrivare ochLägg till skrivare.

 2. Klicka på Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare och följ instruktionerna i guiden

Använda delade filer och mappar

Det finns två sätt att dela filer och mappar: genom förenklad fildelning — läggs filerna och mapparna i gemensam delad mapp eller direkt fildelning — delas enskilda filer och mappar utan att de flyttas från sin nuvarande plats. (I Windows XP går det bara att dela mappar på det här sättet.)

Obs!

 • Det går inte att dela ut filer och mappar i Windows Vista Starter.

Visa alla

Konfigurera fildelning på datorer med Windows XP

Om någon av datorerna i hemnätverket använder en version av Windows XP som är tidigare än Windows XP with Service Pack 2 (SP2) måste du uppgradera de datorerna innan du kan dela filer och mappar.

 1. Kör guiden Konfigurera nätverk på varje dator, om du inte redan har gjort det.

 2. Aktivera fildelning när du får frågan om du vill göra det. När du gör det skapas mappen Delade dokument på varje dator. Filer i den här mappen kan nås av alla som är anslutna till nätverket.

Kommentar

 • Du öppnar mappen Delade dokument genom att klicka på Start, klicka på Mina dokument och sedan klicka på Delade dokument.

 • I Windows XP går det inte att dela ut enskilda filer. Du måste dela ut hela mappen på en gång. Om du vill dela mappar och innehållet i mapparna utan att flytta dem till mappen Delade dokument går du först till den mapp som du vill dela ut. Högerklicka på mappen och klicka på Delning och säkerhet. Klicka på Dela ut den här mappen på fliken Delning och klicka sedan på Verkställ.

Konfigurera fildelning på datorer med Windows Vista

Mappen Delade dokument har i Windows Vista ersatts med den offentliga mappen Delat.

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

 2. Klicka på pilknappen Bild på pilknappenbredvid Delning av delade mappar och klicka sedan på något av följande alternativ:
  • Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer

  • Aktivera delning så att alla med nätvkersåtkomst kan öppna, ändra och skapa filer

 3. Klicka på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Filer i mappen Delat kan nås av alla som är anslutna till nätverket.

Kommentar

 • Gör så här för att öppna mappen Delat:

  1. Öppna Dokument genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Dokument.

  2. Klicka på pilen intill Mappar längst ned i navigeringsfönstret och klicka på Delat.

 • Om du vill dela filer eller mappar utan att flytta dem till den här mappen går du till den plats där filerna eller mapparna finns, klickar på filen eller mappen och klickar på Dela ut och följer sedan stegen i guiden.

Åtkomst till nätverksdatorer

För att du ska få åtkomst till en annan dator i nätverket måste du känna till datorns namn.

Visa alla

Söka efter ett datornamn

 1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

 2. Namnet visas under Inställningar för datornnamn, domän och arbetsgrupp.

Komma åt en hemdator från din bärbara dator

Om du ska komma åt filer på en hemdator kan du antingen logga in som gäst (vilket betyder att du bara kommer åt filer i mappen Delat), eller logga in med det användarkonto du har på den datorn (om du har ett sådant konto). Mer information om användarkonton finns i avsnittet Användarkonton: vanliga frågor och svar. Gör så här för att komma åt en annan dator:

 1. Öppna Nätverk genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Nätverk.

 2. Dubbelklicka på datorns ikon för att visa de filer och mappar som du har åtkomst till.

  Kommentar

  • Om ditt användarnamn och lösenord till den dator du är inloggad på skiljer sig från användarnamnet eller lösenordet för den dator som du försöker logga in på, kan du uppmanas att ange inloggningsinformationen.

  • Om den andra datorn är konfigurerad för att ge åtkomst till alla i nätverket kommer du att anslutas automatiskt med ett gästkonto. Detta betyder att du bara har åtkomst till filerna i mappen Delat. Du kan ansluta automatiskt till en annan dator i nätverket med din inloggningsinformation genom att spara dina lösenord. Mer information finns i avsnittet Lagra lösenord för automatisk inloggning.

  En mapp med de delade mapparna och resurserna på hemdatorn öppnas.

Komma åt din bärbara dator från en hemdator

 1. Öppna Nätverk genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Nätverk.

 2. När du uppmanas att logga in skriver du arbetsdomänen och användarnamnet i rutan Användarnamn, avgränsade med ett omvänt snedstreck (till exempel: domän\användarnamn). I rutan Lösenord skriver du det lösenord du använder för att logga in på arbetet.

  En mapp med de delade filerna och mapparna på den bärbara datorn öppnas.