Här är svar på några vanliga frågor om Systemåterställning.

Visa alla

Hur fungerar Systemåterställning?

Vid en systemåterställning används återställningspunkter för att återställa systemfiler och inställningar till en tidigare tidpunkt utan att de privata filerna påverkas. Mer information finns i Vad är Systemåterställning?

Hur startar jag Systemåterställning?

 • Öppna Systemåterställning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och Systemåterställning. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

 • Innan du startar Systemåterställning bör du spara alla öppna filer och avsluta alla program som körs. Vid systemåterställningen startas datorn om.

Kan jag ångra de ändringar som genomförs vid en Systemåterställning?

Ja. Varje gång du använder Systemåterställning skapas en återställningspunkt innan verktyget fortsätter, så att du kan ångra ändringarna om de inte löser problemet. Om du använder Systemåterställning med datorn i felsäkert läge går det inte att ångra återställningen. Du kan dock köra Systemåterställning igen och välja en annan befintlig återställningspunkt.

Ångra de ändringar som genomförts vid en systemåterställning

 1. Öppna Systemåterställning genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och Systemåterställning. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Ångra Systemåterställning och klicka sedan på Nästa.

 3. Granska dina val och klicka sedan på Slutför.

Vilka filtyper ändras vid en systemåterställning?

En systemåterställning påverkar inställningar i Windows-systemfiler, -program och -registret. Den kan även göra ändringar i skript, kommandofiler och andra typer av körbara filer på datorn.

Obs!

 • Systemåterställning påverkar inte privata filer som e-post, dokument eller foton, vilket innebär att verktyget inte kan användas för att återställa en borttagen fil. Om du har säkerhetskopierat dina filer kan du återställa dem från en säkerhetskopia.

Varför skyddas inte FAT32-diskar av Systemåterställning?

Vid en systemåterställning skyddas inte FAT32 eller andra FAT-diskar eftersom dessa diskar saknar stöd för skuggkopior. Skuggkopior innehåller information om ändringar av dokument och systemfiler. Skuggkopior kan bara användas med NTFS-filsystemet. I den här versionen av Windows används skuggkopior för att skapa återställningspunkter under systemåterställningen. Om du lagrar systemfiler på en FAT-disk kan du inte använda Systemåterställning för att ångra ändringar.

Hur väljer jag en återställningspunkt?

Vid systemåterställningen rekommenderas automatiskt den senaste återställningspunkt som skapats före en betydande ändring, till exempel en programinstallation. Du kan även välja en återställningspunkt från en lista. Försök att använda återställningspunkter som skapats precis före den tidpunkt då problemen uppmärksammades.

Hur ofta skapas återställningspunkter?

Återställningspunkter skapas automatiskt varje dag och precis före viktiga systemhändelser, till exempel installation av ett program eller en drivrutin. Du kan även skapa en återställningspunkt manuellt.

Hur skapar jag en återställningspunkt manuellt?

 1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

 2. Klicka på Systemskydd i den vänstra fönsterrutan. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Klicka på fliken Systemskydd och sedan på Skapa.

 4. Skriv en beskrivning i dialogrutan Systemskydd och klicka sedan på Skapa.

Hur mycket diskutrymme krävs för en systemåterställning?

Det behövs minst 300 MB ledigt diskutrymme på varje hårddisk där Systemskydd är aktiverat för lagring av återställningspunkter Systemåterställning använder upp till 15 % av utrymmet på var och en av diskarna. Vartefter utrymmet fylls med återställningspunkter tas äldre återställningspunkter bort av Systemåterställning för att ge plats åt nya punkter.

Systemåterställning fungerar inte för diskar som är mindre än 1 GB.

Hur länge sparas återställningspunkterna?

Återställningspunkter sparas tills det hårddiskutrymme som reserverats för Systemåterställning är fullt. Allt eftersom nya återställningspunkter skapas tas gamla punkter bort. Om du stänger av Systemskydd (den funktion som skapar återställningspunkterna) för en disk, tas alla återställningspunkter bort från den disken. När du aktiverar Systemskydd igen skapas nya återställningspunkter.

Hur aktiverar eller inaktiverar jag Systemåterställning?

Systemskydd, den funktion som skapar återställningspunkter, är aktiverad som standard. Du bör behålla Systemskydd aktiverat för allahårddiskar som innehåller viktiga filer, så att du kan använda Systemåterställning om du behöver.

Aktivera eller inaktivera Systemåterställning

 1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

 2. Klicka på Systemskydd i den vänstra fönsterrutan. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Om du vill aktivera Systemskydd för en hårddisk markerar du kryssrutan bredvid disken och klickar på OK.
  – alternativt –
  Om du vill inaktivera Systemskydd för en hårddisk avmarkerar du kryssrutan bredvid disken och klickar på OK.

Jag har en tidigare version av Windows på min dator, men när jag växlar mellan de olika versionerna försvinner mina återställningspunkter. Varför?

I den här versionen av Windows skapas återställningspunkter på ett annorlunda sätt och de kan därför inte identifieras i tidigare versioner av Windows. Om datorn är konfigurerad för flervalsstart och du startar en tidigare version av Windows kommer den tidigare versionen att ta bort de återställningspunkter som skapats i den här versionen av Windows. Om du startar den här versionen av Windows fortsätter återställningspunkterna att skapas automatiskt.

Vad gör jag om systemåterställningen inte löser problemet?

Om systemåterställningen inte löser problemet kan du ångra återställningsåtgärden eller välja en annan återställningspunkt. Om inga återställningspunkter visas i Systemåterställning kontrollerar du att Systemskydd är aktiverat och att det finns minst 300 MB ledigt utrymme kvar på hårddisken. Mer information om hur du löser problem finns i Vad kan jag göra om Windows inte startas korrekt?