Bildredigeringstips

Du kan använda Fotogalleriet för att göra ändringar i dina bilder. Du kan förbättra exponeringen och färger, ändra kompositionen och ta bort röd iris – allt utan att använda ett separat redigeringsprogram.

Öppna Fotogalleriet i Windows genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Fotogalleriet i Windows.

Följa arbetsflödet i Fotogalleriet

Digitalt arbetsflöde är en term som digitala fotografer använder om ordningen som bilder redigeras i. Ett korrekt digitalt arbetsflöde kan göra stor skillnad för kvaliteten på dina redigerade bilder. I fönstret Rätta till i Fotogalleriet har de olika ändringarna du kan göra ordnats i optimal ordning – du börjar med att justera exponeringen och avslutar med ta bort röd iris. Även om du kan göra ändringar i valfri ordning rekommenderar vi att du följer arbetsflödet genom att börja högst upp i fönstret Rätta till och arbeta nedåt.

Bild på rekommenderat arbetsflöde i Fotogalleriet
Rekommenderat arbetsflöde i Fotogalleriet

Varför ska du redigera bilder i den här ordningen? Tänk dig att du vill korrigera färgbalansen i en bild. Om exponeringen är felaktig (bilden är för mörk eller för ljus) blir det svårt att identifiera korrekt färgbalans. Du måste korrigera exponeringen först så att färgerna visas på rätt sätt när du når det steget.

Justera exponeringen och färger

Du kan justera ljusstyrka och kontrast i din bild genom att flytta skjutreglagen för dessa kontroller, men det är mycket lättare att klicka på Justera automatiskt i fönstret Rätta till. Med Justera automatiskt optimerar du ljusstyrka, kontrast, färgtemperatur och ton i din bild – alla samtidigt. När du har klickat på Justera automatiskt kan du fortsätta att justera exponering och färger själv om du inte gillar vad som gjorts automatiskt.

När du har gjort en ändring kan du bekräfta genom att titta i fönstret Rätta till efter de markeringar som visas bredvid kontrollen när den har använts för att göra en ändring.

Bild på fönstret Rätta till med markeringar som visar att stegen är klara
Markeringen visar att exponeringen och färgen redan har justerats

Du riskerar inget genom att klicka på Justera automatiskt. Du kan alltid klicka på Ångra så återställs bilden. Dessutom: Om du ändrar en inställning för exponering eller färg och inte gillar resultatet kan du klicka på Justera automatiskt igen för att återgå till inställningen som rekommenderas av Fotogalleriet.

Göra en svartvit bild

De flesta digitalkameror har ett exponeringsläge som gör att du kan ta kort i svartvitt, som simulerar svartvit film. Generellt rekommenderar vi att du tar bilder i vanligt färgläge. Varför? Jo, alla färgbilder kan göras om till svartvita bilder på datorn, men du kan inte lägga till originalfärgerna i en svartvit bild.

I Fotogalleriet finns det ett enkelt sätt att simulera svartvita fotografier och det är mycket mer flexibelt än det svartvita läget i din kamera. Klicka påJustera färg i fönstret Rätta till så visas skjutreglaget Mättnad. Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökar färgintensiteten i bilden. Ännu mer intressant är vad som händer om du flyttar skjutreglaget åt vänster. Färgintensiteten minskar och om du flyttar det längst till vänster försvinner all färg – bilden blir svartvit. Du kan använda den här tekniken för att skapa bilder med bara lite färg eller utan någon färg alls.

Exempel på en bild med hög respektive låg mättnadsnivå
En bild med hög mättnad (vänster) och låg mättnad (höger)

Var kreativ – men spara originalet

Kanske du vill ändra bildens komposition från horisontell till vertikal med hjälp av lite kreativ beskärning. Eller du kanske vill skapa en svartvit version av en speciell bild. Allt det här kan du göra i Fotogalleriet samtidigt som du sparar en oförändrad version av originalbilden. Innan du börjar redigera dubbelklickar du på bilden, klickar på Arkiv i verktygsfältet, klickar på Gör en kopiaoch klickar sedan på Spara. Nu skapas en identisk kopia av bilden i galleriet, som du antingen kan ha kvar i dess nuvarande form eller redigera separat. Om du senare vill ångra alla ändringar du har gjort av bilden klickar du på pilen bredvid knappen Ångra längst ned i fönstret Rätta till och klickar sedan på Återställ till original.

Bild på kommandot Återställ till original
Kommandot Återställ till original