Här är lösningar på några vanliga problem med datorljudet, i synnerhet från högtalarna.

Visa alla

Inget ljud hörs från datorn.

Kontrollera några enkla saker först:

 • Kontrollera att datorn har ett ljudkort.

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Expandera Ljud-, video- och spelenheter. Om det finns ett ljudkort i listan är det installerat på datorn. Om det inte finns något ljudkort i listan måste du installera ett. Se Installera eller ta bort ett ljudkort.

   Obs!

   • Om du tror att det finns ett ljudkort installerat men du inte ser det under Ljud-, video- och spelenheter expanderar du kategorin Andra enheter och ser efter där.

  3. Om det finns ett gult frågetecken bredvid ljudkortets namn kan något vara fel. Högerklicka på ljudkortets namn och klicka på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Allmänt och läs informationen i rutan Enhetsstatus.

 • Kontrollera att högtalarna är anslutna till en fungerande strömkälla och att de är påslagna.

 • Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna till datorn.

  Sök reda på högtalarkablarna som ska anslutas till datorn. Kontrollera att högtalarkabeln är ansluten till högtalarna och till rätt uttag på datorn. Om det t.ex. är en 1/8-tumskabel ska det finnas ett runt uttag för kabeln på baksidan av datorn. Om det är en USB (Universal Serial Bus)-kabel kan du ansluta till till någon USB-port på datorn.

 • Kontrollera att högtalarvolymen inte är avstängd eller för lågt inställd.

  1. Öppna volymkontrollen genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen och Maskinvara och ljud. Under Ljudenheter och ljud klickar du på Justera ljudvolym.

  2. Under Huvudvolym flyttar du skjutreglaget uppåt eller nedåt om du vill höja eller sänka volymen.

  Obs!

  • Vissa bärbara datorer har en extern volymkontroll på utsidan. Kontrollera den externa volymkontrollen om du använder en bärbar dator.

 • Se till att hörlurarna inte är anslutna till utgången (hörlurar) på ljudkortet eller datorn (om du inte vill lyssna med hörlurar istället för högtalare). När du ansluter hörlurar stänger de flesta datorer av ljudet till högtalarna.

Om de här åtgärderna inte löser problemet kontrollerar du informationen som medföljde datorn och högtalarna eller går till tillverkarens webbplats.

Ljudet från högtalarna sprakar eller är förvrängt.

 • Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna till datorn.

  Sök reda på högtalarkablarna som ska anslutas till datorn. Kontrollera att högtalarkabeln är ansluten till högtalarna och till rätt uttag på datorn. Om det t.ex. är en 1/8-tumskabel ska det finnas ett runt uttag för kabeln på baksidan av datorn. Om det är en USB-kabel ska den anslutas till en USB-port på datorn.

Om de här åtgärderna inte löser problemet kontrollerar du informationen som medföljde datorn och högtalarna eller går till tillverkarens webbplats.

Jag har ett ljudkort i datorn men Windows känner inte igen det.

För att Windows ska kunna känna igen ljudkortet måste du hitta och installera en kompatibel drivrutin för ljudkortet. De flesta ljudkort behöver en drivrutin för att fungera på rätt sätt. Kontrollera att du har installerat alla programskivor som medföljde enheten. Om du inte har en CD-skiva eller om programmet på hårddisken inte löser problemet, följer du dessa steg:

 1. Kontrollera om drivrutinen för ljudkortet är tillgänglig via Windows Update. Mer information finns i InstalleraWindows-uppdateringar.

 2. Om Windows Update inte hittar en drivrutin för ljudkortet besöker du webbplatsen för tillverkaren av ljudkortet och kontrollerar om det finns en tillgänglig drivrutin. Om du hittar en drivrutin hämtar du den. Om så inte är fallet kontaktar du tillverkaren.

 3. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. I Enhetshanteraren letar du efter ett ljudkort under Ljud-, video- och spelenheter och bekräftar att Windows inte känner igen kortet.

 5. Stäng Enhetshanteraren.

 6. Öppna Kontrollpanelen genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Kontrollpanelen.

 7. I sökrutan i Kontrollpanelen skriver du lägg till maskinvara.

 8. Klicka på Installera drivrutiner för äldre enheter med Guiden Lägg till maskinvara. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Jag har hittat en ny drivrutin för ljudkortet men jag vet inte hur jag ska installera den.

Windows Update kan söka efter uppdaterade drivrutiner och installera dem automatiskt men om du redan har en ny drivrutin du vill installera kan du göra detta själv. Gamla drivrutiner kan skapa ljudproblem så det är en bra idé att installera den senaste drivrutinen för ljudkortet. Följ de här anvisningarna:

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. I Enhetshanteraren letar du efter ljudkortet under Ljud-, video- och spelenheter och dubbelklickar sedan på enhetens namn.

 3. Klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin.

Jag har problem med att installera ljudkortet och undrar om det är kompatibelt med Windows Vista.

Om du vill veta om maskinvaran är kompatibel med Windows Vista går du till webbplatsen Windows Vista Upgrade Advisor. Webbplatsen innehåller information som tidigare fanns på Windows HCL- listan över maskinvarukompatibilitet (Hardware Compatibility List).

Jag har problem med att få en bärbar musikspelare, mikrofon eller annan ljudenhet att fungera med datorn.

Du kan använda ingången på ljudkortet för att ansluta en bärbar musikspelare, en mikrofon eller någon annan ljudkälla till datorn.

Ingången till ljudkortet är emellertid avstängd som standard. Detta innebär att om du ansluter en ljudenhet till den här porten kommer den inte att skapa något ljud på datorn förrän du aktiverar ljudet för ingången.

Bild av portarna på ett ljudkorts baksida
De flesta ljudkort har minst en utgång för anslutning av högtalare och en ingång där du kan ansluta en ljudinspelningsenhet.

Så här aktiverar du ljudet för ingången

 1. Öppna Ljudenheter och ljudteman genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och slutligen på Ljud.

 2. Klicka på Högtalare på fliken Uppspelning och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Nivåer och klicka sedan under Extern ingång på knappen Ljud avBild på knappen Ljud av för att aktivera ljudet för den externa ingången.
Bild på dialogrutan Egenskaper för högtalarna
Den externa ingången är avstängd som standard