Tips på hur man löser problem med USB-enheter.

Här är lösningar på några vanliga problem med USB-enheter, inklusive installationsproblem.

Mer information om hur du ansluter en ny USB-enhet till din dator finns under Installera en USB-enhet.

Visa alla

USB-enheten fungerar inte.

Eftersom USB-enheter är Plug and Play-enheter kan du inte göra mycket för att styra eller konfigurera dem. I Windows känns vanligtvis enheter igen när de ansluts och nödvändiga drivrutiner installeras.

Om din USB-enhet inte fungerar efter att du anslutit den beror det förmodligen på grund av någon av följande orsaker:

 • Windows kan inte hitta en drivrutin för USB-enheten. Om maskinvara som är ansluten till en dator inte fungerar som den ska, beror det ofta på ett drivrutinsproblem. När du ansluter en USB-enhet identifierar Windows automatiskt enheten och letar efter en drivrutin.

  I de flesta fall har Windows redan installerat den nödvändiga drivrutinen eller kan automatiskt hämta den från Windows Update. Om Windows installerar en enhetsdrivrutin automatiskt får du ett meddelande om att enheten är redo för användning.

  Om Windows inte kan hitta drivrutinen blir du ombedd att sätta in skivan med drivrutinen som följde med enheten.

  Det händer ibland att en USB-enhet inte levereras med någon skiva med en drivrutin varför den inte heller identifieras i Windows. I så fall kan du leta efter drivrutinen på enhetstillverkarens webbplats. Du kan ofta hämta drivrutiner från sådana webbplatsers supportsidor. Om du inte hittar någon drivrutin där kan du försöka kontakta tillverkaren.

  Om du är osäker på hur du ska kontakta tillverkaren går du till webbplatsen Microsoft Hjälp och support för en lista med kontaktinformation över de flesta maskinvaruförsäljare.

  Obs!

  • Alla drivrutiner måste vara kompatibla med den här versionen av Windows. Hämta inte drivrutiner som är listade som kompatibla med andra versioner.

 • Windows känner inte igen USB-enheten. Innan Windows kan hitta och installera en drivrutin för USB-enheten måste systemet känna igen enheten.

  Det händer ibland att en USB-enhet som inte identifieras i Windows inte heller har levererats med någon skiva med en drivrutin. I så fall kan du leta efter drivrutinen på enhetstillverkarens webbplats. Du kan ofta hämta drivrutiner från sådana webbplatsers supportsidor. Om du inte hittar någon drivrutin där kan du försöka kontakta tillverkaren.

  Om du är osäker på hur du ska kontakta tillverkaren går du till webbplatsen Microsoft Hjälp och support för en lista med kontaktinformation över de flesta maskinvaruförsäljare.

  När du hittat en drivrutin för en enhet som Windows inte kan identifiera måste du installera drivrutinen manuellt. Mer information om hur man installerar en drivrutin manuellt finns under Reparera eller uppdatera en drivrutin.

  Obs!

  • Alla drivrutiner måste vara kompatibla med den här versionen av Windows. Hämta inte drivrutiner som är listade som kompatibla med andra versioner.

 • Det har uppstått ett problem med enheten. Om du har tillgång till en annan dator som fungerar korrekt kan du försöka med att ansluta enheten till den för att se om samma fel inträffar. Om samma fel inträffar kan det vara fel på enheten.

  Om du tror att det är fel på enheten bör du kontakta tillverkaren.

  Du kan även kontrollera enhetens status i Windows.

  Kontrollera en enhets status

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Dubbelklicka på lämplig enhetskategori och se om det finns en post för enheten som det är fel på.

  3. Högerklicka på posten för USB-enheten och klicka på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Allmänt och se om det finns någon information om problem med enheten —speciellt med drivrutinen, i rutan Enhetsstatus.

  Om du misstänker att det är fel på en drivrutin som du fått av tillverkaren bör du kontakta vederbörande.

 • Det är fel på drivrutinen för enheten. Ibland händer det att en tillverkare släpper en drivrutin för en enhet som inte fungerar korrekt.

  Om du har en enhet som inte fungerar korrekt kan det vara svårt att avgöra om problemet ligger hos själva enheten eller hos drivrutinen för enheten.

  Om en enhet fungerar bra och slutar fungera efter att du uppdaterat enhetens drivrutin ligger problemet hos den nya drivrutinen. Återställ då den tidigare drivrutinsversionen. Mer information finns i Återställa en drivrutin till en tidigare version.

  Om du installerar en enhet för första gången kan du inte återställa dess drivrutin eftersom det inte existerar någon tidigare installerad drivrutin. Men du kan försöka avgöra om det är fel på drivrutinen.

  För att kontrollera om det är fel på en drivrutin

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Dubbelklicka på lämplig enhetskategori och se om det finns en post för enheten som det är fel på.

  3. Högerklicka på posten för USB-enheten och klicka på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Allmänt och se om det finns någon information om problem med enheten —speciellt med drivrutinen, i rutan Enhetsstatus.

  Om du misstänker att det är fel på en drivrutin som du fått av tillverkaren bör du kontakta vederbörande.

 • USB-porten är skadad. Om du ansluter en USB-enhet till en skadad port kommer enheten inte att fungera. Försök att ansluta enheten till en annan port. Om alla USB-portar är upptagna kopplar du ur en enhet och ansluter den problematiska enheten till den porten.

  Om enheten är ansluten till ett sekundärt USB-nav instället för direkt till en USB-port på datorn kopplar du ur enheten från navet och ansluter enheten direkt till en port på datorn.

 • Enheten får inte tillräckligt med ström. USB-nav tillhandahåller inte alltid tillräckligt med ström för vissa enheter. Den enhet du försöker använda kanske behöver all tillgänglig ström eller bandbredd som datorn kan ge. Om enheten är ansluten till ett USB-nav och inte direkt till en USB-port på datorn ansluter du enheten direkt till en port på datorn.

  Du kan också lämna kvar enheten i USB-navet och koppla ur andra enheter från navet för att se om enheten fungerar. Om det löser problemet kan det vara bra att skaffa ett USB-nav med egen strömförsörjning, så att du får tillräcklig strömförsörjning till alla enheter som är anslutna till navet.

Ett meddelande om att "en höghastighets-USB-enhet är ansluten till ett icke-höghastighets-USB-nav" visas.

För många USB-enheter, t.ex. externa hårddiskar och mediespelare, krävs en höghastighets-USB 2.0-anslutning för att de ska fungera korrekt.

Hur tar jag reda på om datorn har en USB 2.0-port?

Många USB-enheter, t.ex. externa hårddiskar och mediespelare, måste anslutas till datorn via en USB 2.0-port. USB 2.0 är snabbare än tidigare versioner och gör att du kan överföra stora filer.

Ta reda på om datorn har en USB 2.0-port

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Dubbelklicka på USB-styrenheter (Universal Serial Bus).

 3. Om ordet Enhanced finns i namnet på någon av styrenheterna betyder det att drivrutinerna för USB 2.0-styrenheterna är installerade på datorn.

Mina USB 2.0-portar verkar inte fungera.

Om dina höghastighets-USB 2.0-portar inte fungerar kanske du inte har rätt drivrutin installerad för portarna på datorn. Portarna på datorn kan också vara skadade. Om du använder ett externt USB-nav till datorn kan även det vara skadat eller sakna rätt drivrutiner. Kontrollera Enhetshanteraren för att se om dina USB-portar eller -nav fungerar korrekt.

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Dubbelklicka på USB-styrenheter (Universal Serial Bus) och kontrollera om alla USB-portar, -nav och -styrenheter fungerar korrekt. Enheter som inte fungerar markeras med ett gult utropstecken.

 3. Om Enhetshanteraren visar att en USB-port, ett USB-nav eller en USB-styrhet inte fungerar ska du leta efter uppdaterade drivrutiner. Mer information finns i avsnittet Uppdatera drivrutiner för maskinvara som fungerar dåligt.

Ett meddelande om att "bandbredden inte räcker till" visas.

Om du har anslutit en USB-videokamera till datorn och meddelandet om att "bandbredden inte räcker till" visas, kan du försöka sänka kameraupplösningen i det program du använder för att visa videodataströmmen. Lägre upplösning kräver vanligen mindre bandbredd. Information om hur du justerar den här inställningen finns i informationen till det program du använder för att visa videodataströmmen.

När jag kopplar in en enhet öppnar Spela upp automatiskt ett program som jag inte vill använda.

Följ de här anvisningarna:

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Maskinvara och ljud och sedan på Spela upp automatiskt.

 2. Om du aldrig vill att dialogrutan Spela upp automatiskt ska visas, markerar du Ingen åtgärd bredvid enheten eller skivan. Om du vill välja en åtgärd varje gång du ansluter en enhet eller sätter i en skiva, markerar du Fråga mig varje gång. Om du vill att ett visst program ska öppnas automatiskt varje gång, väljer du det programmet.