Felsöka "åtkomst nekad" när filer eller mappar öppnas

Här följer lösningar på några vanliga problem med åtkomst till filer eller mappar.

Visa alla

Jag får ett meddelande om att åtkomst nekas när jag försöker öppna en fil som någon annan har skapat.

Det finns två åtgärder som du kan försöka med:

 • Kontrollera behörigheterna för filen eller den mapp filen sparades i. Så här gör du:

  1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Säkerhet.

  3. Klicka på ditt namn under Grupp- eller användarnamn, så visas dina behörigheter.

   Vill du öppna en fil, behöver du läsbehörigheter. Mer information om behörigheter finns i Vad är behörigheter.

 • Kontrollera om filen är krypterad. Så här gör du när du vill:

  1. Högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Avancerat.

   Om kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data är markerad behöver du det certifikat som användes för att kryptera den aktuella filen om du vill öppna den.

   Du måste hämta certifikatet från den person som skapade filen. Mer information finns i Importera eller exportera certifikat och privata nycklar.

  EFS (Encrypting File System) stöds inte helt av Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic och Windows Vista Home Premium. För de här versionerna av Windows kan du göra följande om du har krypteringsnyckeln eller certifikatet:

  • Öppna Kommandotolken och dekryptera filerna genom att skriva Cipher.exe /d (avancerade användare).

  • Ändra en krypterad fil.

  • Kopiera en krypterad fil som dekrypterad till en hårddisk på datorn.

  • Importera EFS-certifikat och EFS-nycklar.

  • Öppna Kommandotolken och säkerhetskopiera EFS-certifikat och EFS-nycklar genom att skriva Cipher.exe /r (avancerade användare).

Jag får ett meddelande om att åtkomst nekas när jag försöker öppna en fil som jag skapade med ett annat användarkonto.

Det finns två åtgärder som du kan försöka med:

 • Kontrollera behörigheterna för filen eller den mapp filen sparades i. Så här gör du:

  1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Säkerhet.

  3. Klicka på ditt namn under Grupp- eller användarnamn, så visas dina behörigheter.

   Vill du öppna en fil, behöver du läsbehörigheter. Mer information om behörigheter finns i Vad är behörigheter.

 • Kontrollera om filen är krypterad. Så här gör du när du vill:

  1. Högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Avancerat.

   Om kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data är markerad behöver du det certifikat som användes för att kryptera den aktuella filen om du vill öppna den.

   Du måste hämta certifikatet från den person som skapade filen. Mer information finns i Importera eller exportera certifikat och privata nycklar.

  EFS (Encrypting File System) stöds inte helt av Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic och Windows Vista Home Premium. För de här versionerna av Windows kan du göra följande om du har krypteringsnyckeln eller certifikatet:

  • Öppna Kommandotolken och dekryptera filerna genom att skriva Cipher.exe /d (avancerade användare).

  • Ändra en krypterad fil.

  • Kopiera en krypterad fil som dekrypterad till en hårddisk på datorn.

  • Importera EFS-certifikat och EFS-nycklar.

  • Öppna Kommandotolken och säkerhetskopiera EFS-certifikat och EFS-nycklar genom att skriva Cipher.exe /r (avancerade användare).

Jag har installerat en ny version av Windows och nu kan jag inte öppna en mapp.

Problemet kan ha följande orsaker:

 • En del av informationen om ditt användarkonto har ändrats, även om ditt användarnamn och lösenord inte har ändrats Du kanske kan lösa problemet genom att ta över ägandet av den mappen.

  Bli ägare till en mapp

  1. Högerklicka på den mapp som du vill ta över ägandet av och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på Avancerat på fliken Säkerhet och klicka sedan på fliken Ägare.

  3. Klicka på Redigera. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  4. Klicka på namnet på den person som du vill överlåta ägandet på.

  5. Om du vill att den personen ska bli ägare till alla filer och undermappar i den här mappen markerar du kryssrutan Ersätt ägare av underbehållare och objekt.

  6. Klicka på OK.

 • Du försöker komma åt mappar som har bytt namn eller flyttats i den här versionen av Windows.

  Många mappar som användes i tidigare versioner av Windows har ändrat namn eller flyttats till en ny plats i den här versionen. Mapparna är som standard dolda men kan visas som du väljer att visa dolda filer och mappar. Det går inte att öppna, flytta eller ta bort mapparna. De fungerar bara som referenser till den nya platsen. Innehållet i mapparna har flyttats till en ny plats i Windows Vista. I följande tabell visas en lista över de nya och gamla platserna för några vanliga mappar.

  Mapplats i Windows XP
  Ny plats i Windows Vista

  \Documents and Settings

  \Users

  \Documents and Settings\användare\Mina dokument

  \Users\användarnamn\Dokument

  \Documents and Settings\användarnamn\Mina dokument\Mina bilder

  \Users\användarnamn\Bilder

  \Documents and Settings\användarnamn\Mina dokument\Min musik

  \Users\användarnamn\Musik

  \Documents and Settings\användarnamn\Mina dokument\Mina videoklipp

  \Users\användarnamn\Video

  \Documents and Settings\användare\Skrivbord

  \Users\användarnamn\Skrivbord

  \Documents and Settings\användare\Local Settings

  \Users\användarnamn\AppData\Local