Felsöka problem med filöverföring

Här hittar du lösningar på några vanliga problem med att använda Windows Filöverföring för att överföra filer och inställningar från en dator till en annan.

Visa alla

Jag kan inte flytta mina datorer tillräckligt nära varandra för att kunna använda en kabel mellan dem och min dator är inte ansluten till ett nätverk.

Du kan överföra filer och inställningar med hjälp av CD-skivor, DVD-skivor, en extern hårddisk eller en USB-flash-enhet. Under överföringen visas den totala storleken på filerna och inställningarna du vill överföra och antalet skivor eller USB-flash-enheter du kommer att behöva i Windows Easy Transfer. Detta kan hjälpa dig bestämma vilken typ av lagringsenhet du ska använda.

Obs!

  • En genomsnittlig CD-skiva rymmer ungefär 700 megabyte (MB), en standard-DVD-skiva med ett enkelt lager rymmer ungefär 4,7 gigabyte (GB) och en standard-DVD-skiva med dubbla lager rymmer ungefär 8,5 GB.

Jag behöver ett nytt lösenord för att logga in på min nya dator där Windows Vista körs.

Du behöver ändra ditt lösenord eller skapa ett nytt för att informationen på datorn ska vara säker under och efter överföringen. Mer information finns i Ändra Windows-lösenordet.

En del programinställningar överfördes inte.

Om du har ett program på den gamla datorn som du vill använda på din nya dator, måste du se till att installera det på den nya datorn innan du kör Windows Filöverföring. Detta förhindrar att programinställningarna du överförde skrivs över när du installerar programmet.

Obs!

  • Du kan använda Windows Filöverföring om du vill överföra filer — men inte programinställningar — från en dator där Windows 2000 körs till en annan dator där Windows Vista körs.

Jag ser inga program i listan över vad som överfördes.

Windows Filöverföring överför bara programinställningar, inte själva programmen. Om du vill använda program från din gamla dator installerar du dem på den nya datorn och överför sedan filer och inställningar för programmen. Det är möjligt att vissa typer av program, som t.ex. säkerhets- och antivirusprogram, inte fungerar med denna version av Windows.

Det går inte att öppna eller läsa vissa filer som jag har överfört till den nya datorn.

Om du inte kan öppna eller läsa en fil som du har överfört till den nya datorn kan det bero på att du inte har installerat rätt program på datorn ännu. Installera programmet på den nya datorn och försök att öppna filen igen.

Obs!

  • Om du har ett program på den gamla datorn som du vill använda på din nya dator, måste du se till att installera det på den nya datorn innan du kör Windows Filöverföring. Detta förhindrar att programinställningarna du överförde skrivs över när du installerar programmet.

Windows Filöverföring avbryts under överföringen.

En av de vanligaste orsakerna till att Windows Filöverföring stannar under en överföring är att anslutningen mellan datorerna har brutits, eller att anslutningen till den nätverksmapp där filerna och inställningarna finns har brutits. Om det här inträffar kontrollerar du att anslutningarna mellan datorerna fungerar och att alla nätverketsanslutningar är korrekta innan du försöker igen. Windows Filöverföring innehåller funktioner för att identifiera tidigare överförda filer, och överföringen av de valda filerna påbörjas igen.

Filöverföringskabel fungerar inte korrekt.

Om Filöverföringskabel inte fungerar korrekt kan du försöka lösa problemet med någon av följande åtgärder. Kontrollera att du har installerat drivrutinerna för Filöverföringskabel på den gamla datorn. Drivrutinerna finns på den CD som följer med kabelpaketet. Om du inte har gjort detta avslutar du Windows Filöverföring, sätter in CD-skivan som följer med Filöverföringskabel i den gamla datorn och följer instruktionerna som visas på skärmen. När installationen är klar startar du överföringen igen.

En annan orsak till problemet kan vara USB-portar. När ett meddelande om att ansluta datorerna till varandra med kabeln visas i Windows Filöverföring kan du försöka att ansluta kabeln i en annan USB-port på datorerna.

Jag har ingen kabel till Filöverföring.

Om du inte har en kabel till Filöverföring för USB (universal serial bus) kan du köpa en online, från en datortillverkare eller från en elektronikaffär.

Enheter på den gamla datorn mappas inte till enheter på den nya datorn.

Omdirigering av enheter är ett alternativ som endast används om Windows Filöverföring upptäcker att enhetsnamnen på de gamla och nya datorerna inte stämmer överens. Om du till exempel väljer att överföra filer och inställningar från enheterna C: och D: på den gamla datorn, och om den nya datorn bara har en hårddisk (med enhetsbeteckningen C:), uppmanas du att välja till vilken enhet på den nya datorn som informationen ska överföras.

Om båda datorerna använder samma enhetsbeteckningar visas inte den här sidan. Informationen på varje enhet på den gamla datorn överförs till motsvarande enhet på den nya datorn. Om den gamla datorn till exempel innehåller enheterna C: och D: överförs informationen på dessa enheter till enheterna C: och D: på den nya datorn.

Om du vill skapa nya enheter eller öka diskutrymmet på den nya datorn måste du göra det innan du startar överföringen.

En del saker jag valde att överföra överfördes inte.

Objekten som inte överfördes var antingen inte kompatibla med denna version av Windows eller kan ha identifierats som känd skadlig programvara, vilket innebär att de blockerades från att överföras till den nya datorn. Du kan se en rapport över vad som överfördes i Windows Filöverföring.