Felsöka hämtningsproblem med programguiden i Windows Media Center

Om datorn inte har någon TV-mottagare krävs en analog eller digital TV-mottagare som tillval för att spela upp och spela in TV i Windows Media Center.

Här följer lösningarna till några vanliga problem med att hämta programguiden i Windows Media Center.

Visa alla

Varför hämtades inte programguiden?

Hämtningen kan misslyckas när du konfigurerar programguiden eller när du hämtar de uppdaterade programtablåerna. Följande är möjliga orsaker till problemet:

 • Datorn är inte ansluten till Internet eller kan inte ansluta med den Internetanslutning som är angiven för Windows Media Center-datorn.

  Om datorn ansluter till Internet med en fjärranslutning, kontrollerar du att den är konfigurerad så att den senaste programguideinformationen kan hämtas. Mer information om hur du konfigurerar en uppringd anslutning för Windows Media Center finns i Felsöka problem med en Internet-anslutning.

 • Programguideservern finns inte tillgänglig eller är för tillfället inte i tjänst. Om Konfiguration av Programguiden slutförts försöker Windows Media Center hämta den igen dagligen.

 • Programguideinformation finns inte tillgänglig för din plats från programguidens tjänstleverantör.

Varför är inte informationen i programguiden korrekt?

Om flera kanaler är felaktiga kan du ange en annan uppsättning med programtablåer i Konfiguration av Programguiden. Men om ett par kanaler inte visar korrekt nätverks- och programinformation i programguiden kan du redigera kanalnummer, ändra tablåer eller lägga till tablåer för en kanal så här:

Redigera kanalnummer

 1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden, klicka på Redigera kanaler och klicka sedan på Redigera nummer. En bock intill Redigera nummer indikerar att du kan redigera kanaler. (Valfritt) Klicka på Återställ standard för att ta bort alla förändringar som gjorts i Programguiden. När du väljer funktionen Återställ standard aktiverar den alla tillgängliga kanaler och återställer standardmappningen för programtablåerna.

  Redigera nummer visas inte på skärmen Redigera kanaler om du får PAL, SECAM eller DVB-T som TV-signaltyp. Om du inte ser knappen Redigera nummer på skärmen hoppar du till följande procedur, Ändra eller lägga till tablåer för en kanal som omfattar luftsänd digital TV, PAL och endast DVB-T.

 2. Använd piltangenterna för att rulla igenom listan och hitta det kanalnummer du vill ändra. Allteftersom du väljer varje kanal visar det infällda fönstret den kanalen.

  Illustration av det infällda fönstret
  Illustration av det infällda fönstret
 3. Ange det nya kanalnumret. Om du använder ett tangentbord ska du se till att NumLock-tangenten är på.

 4. Något av följande inträffar:

  • Det nya kanalnumret accepteras.

  • Det nya kanalnumret finns redan i programguiden och du ombeds att lösa konflikten.

   Om du redigerar många kanalnummer klickar du på Sortera lista för att sortera listan numeriskt enligt kanalnummer och visa de reviderade tablåerna.

 5. Klicka på Spara när du har slutfört ändringarna och återgå till skärmen inställningar i programguiden.

Ändra eller lägga till tablåer för en kanal (luftsänd digital TV eller digital TV med kabel, PAL och endast DVB-T)

 1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Redigera programtablå för digital-TV om du redigerar en kanal som är av typen digital TV-signal.

  • Klicka på Lägg till programtablå för digital-TV om du redigerar en kanal som är av signaltypen PAL eller DVB-T TV.

 2. Markera den kanal som du vill lägga till eller ändra programtablåer för.

 3. I den lista som visas klickar du på tillämpliga programtablåer för den kanalen. Fortsätt att lägga till programtablåer efter behov.

 4. När du är klar med dina ändringar klickar du på Spara för att återgå till inställningar för programguiden.

Välja en annan uppsättning med programtablåer

 1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden och klicka sedan på Konfigurera programguiden.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att välja ett nytt kanalutbud.

  Om du är osäker på vilken TV-tjänstleverantör du ska välja ska du titta på din månatliga faktura för kabel-TV för mer information.

Varför finns det ingen information i programguiden?

Informationen i programguiden hämtas regelbundet via Internet från din tjänstleverantör för programtablån. Om något av följande händer informeras du om att "Inga data är tillgängliga" i programguiden:

 • Windows Media Center kan inte ansluta till Internet och hämta den nya programguideinformationen under en längre tid och den programguideinformation som hämtades tidigare är skadad eller har förfallit. Mer information finns i Felsöka problem med en Internetanslutning.

 • Programguideinformation finns inte tillgänglig för din plats från programguidens tjänstleverantör. Mer information finns i Hämta uppdaterade programtablåer.

Varför saknas det programtablåer för kanaler med digital-TV?

Om din standard-TV är via en satellit-TV-leverantör, och du inte prenumererar på lokala kanaler, är det troligt att programtablåerna inte inkluderar det lokala kanalpaketet. På grund av att tablåerna för digital-TV härleds från den lokala programguiden i många fall gäller att om du inte har de lokala tablåerna för standard-TV i Programguiden leder det till att du inte inte har tablåer för motsvarande luftsänd kanalutsändning med digital-TV.

För att få programtablåer för digital-TV-kanaler kan du konfigurera om den del av programguiden som tar itu med standard-TV och välja en annan TV-tjänstleverantör som inkluderar de lokala kanalerna. Genom att lägga till de lokala kanalerna korreleras dina kanaler med digital-TV med lämplig information i Programguiden för de lokala kanaler som nu inkluderas i programguiden. För information om hur du konfigurerar om programguiden, se Konfigurera programguide för användning i Windows Media Center.

Varför matchar inte programtablåerna de kanaler du får?

Du kan försöka välja en ny region och sedan ett nytt postnummer för att se om du får mer korrekta programtablåer, även om de inte visas specifikt för din region. Ändra din region eller ditt postnummer genom att göra följande:

 1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden och klicka sedan på Konfigurera programguiden.

 2. Du ombeds att bekräfta din region. Klicka på Nej, jag vill välja en annan region och följ anvisningarna för att välja en annan region. Slutför konfigurationen av programguiden med ett nytt val för programtablåerna som kanske bättre motsvarar de kanaler du får.

Vad händer om fel 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 82 visas?

Om du informeras om fel 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 82, uppstod ett bearbetningsfel som orsakade att hämtningen av programguiden misslyckades. Starta om datorn och försök sedan hämta de uppdaterade programtablåerna. Om Windows Media Center-datorn kontinuerligt inte kan hämta programguiden p.g.a. ett bearbetningsfel, kontakta datortillverkaren om hjälp.

Kan det finnas ett problem med min Internetanslutning?

Se till att du har en fungerande Internetanslutning. Mer information finns i Felsöka problem med en Internetanslutning.