Felsöka problem med videoimport

Här följer lösningar på några vanliga problem som kan uppstå när du importerar video från en digital videokamera (DV).

Visa alla

Datorn hittar inte DV-kameran när jag ansluter den. Vad beror det på?

Det kan bero på följande orsaker:

 • DV-kameran är inte på.

 • DV-kameran har gått över i vänteläge. Vissa kameror går över i vänteläge om ett band sitter i kameran i inspelningsläge (Kamera) och varken video eller ljud skickas till eller från kameran.

Gör något av följande för att korrigera problemet och försök sedan igen:

 • Kontrollera att DV-kameran är ansluten till datorn med en IEEE 1394- eller USB 2.0-anslutning.

 • Kontrollera att DV-kameran är på och i VCR-läge (uppspelning).

 • Stäng av DV-kameran och slå på den igen i VCR-läge (uppspelning).

När jag försöker importera allt innehåll på videobandet visas ett felmeddelande om att det inte finns något band i kameran. Vad ska jag göra?

Kontrollera att bandet har satts i kameran på rätt sätt och att bandenheten har stängts ordentligt. Prova att importera videon på nytt.

Ett felmeddelande visas om att min videofil överstiger 4 GB-gränsen för FAT32. Vad betyder det och vad kan jag göra?

Det här meddelandet visas om du spelar in en video av högre kvalitet på en volym eller partition med filsystemet FAT32. Det här filsystemet används av MS-DOS och andra Windows-baserade operativsystem för att organisera och hantera filer.

Gör något av följande för att lösa problemet:

 • Minska den mängd videoklipp som du importerar med hjälp av guiden Importera video.

 • Välj en lägre videoinställning för den importerade videon.

 • Om datorns hårddisk har flera partitioner och en är formaterad för NTFS-systemet, går du tillbaka till guiden Importera video, och sparar videon på denna partition.

 • Konvertera om filsystemet till NTFS där ingen storleksgräns används.

  1. Stäng alla öppna program.

  2. Konvertera filsystemet till NTFS. Mer information om detta finns i avsnittet Konvertera en hårddisk eller partition till NTFS-format.

Alternativen för import av video från videoband visas inte och direktuppspelad video visas i guiden Importera video. Vad ska jag göra?

Ändra inställningen av DV-kameran, från inspelningsläge (Kamera) till uppspelningsläge (VCR), och starta om guiden Importera video. När du går igenom guiden bör alternativet för import av video från videoband nu visas.

När jag importerar direktuppspelad video från min DV-kamera avbryts importen efter ett tag och ett felmeddelande visas om att anslutningen mellan kameran och datorn har brutits. Vad ska jag göra?

DV-kameran kan ha övergått i vänteläge. Vissa kameror går över i vänteläge om ett band sitter i kameran i inspelningsläge (Kamera) och varken video eller ljud skickas till eller från kameran. När du importerar direktuppspelad video med hjälp av guiden Importera video bör du ta bort videobandet från kameran innan du startar guiden.

När jag importerar video med hjälp av guiden Importera video utelämnas bildrutor i den importerade videofilen. Vad ska jag göra för att förhindra detta?

Gör något av följande för att förhindra att bildrutor utelämnas:

 • Defragmentera hårddisken. Mer information om Diskdefragmenteraren finns i avsnittet Förbättra prestanda genom att defragmentera hårddisken .

 • Stäng alla program som är igång när du spelar in video. Program som behöver tillgång till hårddisken kan göra hårddisken långsammare vid videoimporten, vilket kan resultera i att bildrutor utelämnas.

 • Välj en lägre videoinställning i guiden Importera video när du importerar video från en DV-kamera.

 • Uppgradera om möjligt datorn. Redigering av videoklipp ställer stora krav på datorsystemet. Att uppgradera datorn med något av följande kan hjälpa till att förhindra att bildrutor utelämnas vid import av video: en snabbare processor, en snabbare hårddisk eller mer minne.

Varför kan jag inte importera videoklipp från min webbkamera eller analoga videokälla?

Med Importera video kan du inte importera video från en webbkamera eller analog videokälla så som en VCR. Om du vill använda videoklipp från webbkameran kan du använda den programvara som medföljer kameran för att spela in videoklippet till datorn.