Felsöka installation eller avinstallation av program

Här följer lösningar på några vanliga problem med installation och avinstallation av program. Allmän information om installation och avinstallation av program finns i Installera ett program och Avinstallera eller ändra ett program.

Visa alla

Jag kan inte installera ett program som är utvecklat för en tidigare version av Windows.

De flesta program som är utvecklade för Windows XP fungerar även i den här versionen av Windows, men vissa äldre program fungerar dåligt eller inte alls. Om ett äldre program inte fungerar som det ska eller inte går att installera kan du starta guiden Programkompatibilitet och simulera en äldre version av Windows. Du kan köra guiden med själva installationsprogrammet om programmet inte installeras, eller så kan du köra guiden med programmet om det installeras men inte körs korrekt. Mer information finns i Få äldre program att fungera i den här versionen av Windows‍.

Trots att jag är administratör på datorn måste jag ha administratörsbehörighet enligt programmet jag försöker installera eller köra.

Om du försöker installera programmet högerklickar du på dess installationsikon och klickar sedan på Kör som administratör. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Om programmet installeras, men inte går att köra, högerklickar du på programikonen, klickar på Egenskaper, klickar på fliken Kompatibilitet, markerar kryssrutan Kör det här programmet som en administratör och försöker sedan köra programmet.

Det går inte att installera ett program från Internet

Försök att först hämta programmets installationsfil till datorn och kör den sedan från datorn, i stället för från Internet. Mer information finns i Hämta filer från Internet: vanliga frågor

Hur ändrar jag mappen där ett program installeras?

Du kan vanligtvis välja en plats för mappen under installationsproceduren. Kanske vill du ändra standardplatsen om du har skapat flera partitioner på hårddisken och vill lagra program på en särskild partition. Du bör inte flytta programfiler när de väl har installerats. Om du flyttar programfiler kanske du måste installera om programmet för att få det att fungera korrekt.

Vissa program som ingår i Windows, t.ex. spel, visas inte under Program och funktioner. Hur installerar eller avinstallerar jag sådana program?

Tillgången till vissa Windows-program kan styras med hjälp av Windows-funktioner på Kontrollpanelen. Mer information finns i avsnittet Aktivera och inaktivera funktioner i Windows.

När jag försöker installera ett program från CD sätter jag in CD:n, men inget händer.

Om installationen av programmet inte startar kan du leta upp programmets installationsfil (som oftast heter Setup.exe eller Install.exe) och dubbelklicka på ikonen för att starta installationen.

Jag har installerat ett program, men det syns inte i Program och funktioner. Hur avinstallerar jag det?

Det är bara program som är utvecklade för Windows som visas i Program och funktioner. Om programmet inte finns i listan och du vill avinstallera programmet bör du läsa informationen som medföljde programmet, eller gå till tillverkarens webbplats. De flesta program installeras i mappen C:\Program. Kontrollera den här mappen, eftersom det följer med ett avinstallationsprogram med vissa program.

Vad kan jag göra om det inte går att avinstallera programmet?

Om programmet inte avinstalleras i sin helhet första gången kan det fungera att köra avinstallationsprogrammet en andra gång.

Om det inte heller fungerar kan du försöka avinstallera programmet när Windows körs i säkert läge. Mer information får du genom att söka efter "säkert läge" i hjälpen.

Om du nyligen har installerat programmet kan du försöka använda Systemåterställning för att återställa datorns filsystem till datum före installationen av programmet. Mer information får du genom att söka efter "systemåterställning" i hjälpen.

Vad innebär det att "ändra" ett program?

Vissa program i Program och funktioner kan inte bara installeras och avinstalleras utan även ändras och repareras. När du klickar på Ändra, Reparera eller Ändra/reparera (beroende på vilken knapp som visas) kan du installera eller avinstallera valfria funktioner i programmet. I vissa program används inte Ändra och de andra knapparna som nämns här utan bara Avinstallera.

Hur aktiverar jag Windows?

Mer allmän information finns i Installera och installera om Windows. Om det uppstår problem under installationen kan du läsa Felsök installationsproblem i Windows.

Kan jag avinstallera Windows Vista?

Nej, men du kan installera om det föregående operativsystemet, som då ersätter Windows Vista. För att kunna installera om det tidigare operativsystemet måste du har tillgång till den ursprungliga installationsskivan. Säkerhetskopiera dina program och filer, sätt in installationsskivan i datorn och installera sedan om det tidigare operativsystemet. Vill du återvinna det hårddiskutrymme som används av Windows Vista, formaterar du om enheten under ominstallationen. Efter att du har installerat om det tidigare operativsystemet, installerar du om dina program och filer.

Hur aktiverar jag Windows?

Mer information om aktivering och produktnycklar finns i Aktivera Windows: vanliga frågor.

Hur aktiverar jag Windows?

Använd automatiska uppdateringar om du vill vara säker på att Windows hålls uppdaterat med de senaste korrigeringarna från Microsoft, inklusive uppdaterade drivrutiner. Mer information finns i InstalleraWindows-uppdateringar.

Går det att avinstallera Internet Explorer?

Nej, men om du har installerat en annan webbläsare kan du använda den i stället. I de flesta webbläsare visas ett meddelande med en fråga om du vill använda den som standardwebbläsare. Mer information finns i Ändra vilka program som används som standard i Windows.

Jag har installerat en ny musikspelare, men nu spelas musikformat upp i den som jag vill ska spelas upp i andra program.

Vissa mediespelare kan vara standardspelare för alla typer av format som spelaren stöder. Vanligtvis kan du välja vilka format som ska spelas upp som standard i spelaren i själva mediespelaren. Du kan även ändra standardprogram och ange filassociationer för program i Windows. Mer information finns i Ändra vilka program som används som standard i Windows.

Jag har installerat en ny enhet på datorn, men den fungerar inte som den ska.

Det krävs drivrutiner för att maskinvaruenheter ska fungera korrekt. Windows innehåller drivrutiner för många enheter, men du kan vara tvungen att installera en särskild drivrutin för den aktuella enheten. Mer information finns i Felsöka drivrutinsproblem.

Vad ska jag göra om jag inget av detta hjälper när jag försöker installera programmet?

Programmet kanske inte är kompatibelt med den här versionen av Windows. Läs den information som följde med datorn eller gå till tillverkarens webbplats och kontrollera om det finns en uppdaterad version av programmet.