Felsöka problem med Internetanslutningen

Det kan vara svårt att felsöka Internetanslutningar, helt enkelt därför att det kan finnas så många olika orsaker till problemet. Börja med följande felsökningssteg:

 • Öppna Nätverksdiagnostik genom att högerklicka på nätverksikonen i Meddelandefältet och sedan klicka på Diagnostisera och reparera.

 • Kontrollera att alla kablar är anslutna (kontrollera till exempel att modemet är anslutet till ett fungerande telefonjack eller en kabelanslutning, antingen direkt eller via en router).

 • Starta om modemet och routern. Ta ut strömkabeln ur modemet och/eller routern, vänta minst 10 sekunder och anslut sedan modemet och/eller routern igen.

 • Kontrollera routern. På grund av de nya nätverksfunktionerna i Windows Vista är en del äldre nätverksroutrar inte helt kompatibla med Windows Vista och kan orsaka problem.

Om det inte går att lösa problemet på det här sättet kan du söka efter ett specifikt problem i följande lista.

Visa alla

Det går inte att ansluta till Internet via en DSL- eller kabelanslutning.

 • Kontrollera att:

  • Modemet är påslaget.

  • Ethernet-kabeln sitter i rätt Ethernet-port på modemet och på datorn. Ethernet-kablar ser likadana ut i båda ändar:

   Illustration av en Ethernet-kabel
   Ethernet-kabel
  • Telefonsladden är korrekt isatt i modemet och telefonjacket.

  • Du inte använder ett DSL-filter mellan telefonjacket och modemet.

 • Kontrollera lysdioderna på modemet. Lysdioderna kan ge information om var problemet finns, om det är fel på Ethernet-anslutningen, modemets strömkälla eller DSL- eller kabelanslutningen.

 • Winsock-fel kan orsaka anslutningsproblem. Detta korrigerar du med hjälp av Nätverksdiagnostik:

  • Öppna Nätverksdiagnostik genom att högerklicka på nätverksikonen i Meddelandefältet och sedan klicka på Diagnostisera och reparera.

  Mer information finns i avsnittet om hur du upptäcker och återställer från Winsock2-problem på Microsofts webbplats.

 • Be din Internetleverantör kontrollera att:

  • ITS-servrarna fungerar korrekt.

  • Du har ett användarkonto hos leverantören och åtkomst till deras tjänst.

Det går inte att ansluta till Internet via en fjärranslutning, eller så bryts anslutningen hela tiden.

 • Kontrollera att du ringer rätt telefonnummer, inklusive åtkomstnummer (till exempel 0) och att numret inte är upptaget.

 • Kontrollera att telefonjacket fungerar. Det enklaste sättet att kontrollera telefonjacket är att koppla in en fungerande telefon och lyssna efter en kopplingston.

 • Kontrollera att telefonsladden sitter i kontakten ”Line” på modemet, och inte i kontakten ”Telephone”.

 • Kontrollera att telefonsladden inte är skadad genom att koppla in en fungerande telefon i kontakten ”Telephone” på modemet. Om du hör en kopplingston betyder det att telefonsladden fungerar.

 • Om du använder tjänsten ”Samtal väntar” kan du försöka stänga av den tjänsten och sedan testa anslutningen igen.

 • Din ISP kan ha stängt anslutningen om du inte har använt anslutningen på ett tag. Försök ansluta igen.

 • Om någon har lyft luren när du har varit ansluten, kan anslutningen ha brutits. Försök ansluta igen.

 • De flesta modem fungerar bara med analoga telefonlinjer. Kontrollera att du har en analog telefonlinje installerad. Om du har digitala linjer installerade bör du kontrollera att servrarna och klienterna har digitala modem.

 • Se till att modemet fungerar som det ska. Mer information finns i dokumentationen till modemet eller på tillverkarens webbplats.

 • Kontakta teleoperatören och kontrollera kvaliteten på linjen.

 • Om datorn har två nätverksanslutningar måste nätverksprogramvaran välja vilken anslutning som ska användas för nätverkstrafik. Nätverksprogramvaran väljer den anslutning som har bäst prestanda. Om anslutning A har tillgång till Internet men är långsam och anslutning B inte har tillgång till Internet men har bättre prestanda i det lokala nätverket, kommer nätverksprogramvaran att dirigera trafiken över anslutning B. Det betyder att du inte kan visa webbplatser, vilket innebär att nätverksikonen och nätverksdiagrammet i Nätverks- och delningscenter rapporterar att du bara har en lokal anslutning (ingen tillgång till Internet). Det är korrekt, men inte vad du önskar. Du kan tvinga datorn att använda anslutning A (anslutningen till Internet) genom att koppla från anslutning B och försöka igen.

Jag kan bara se vissa webbplatser.

Här följer ett antal möjliga orsaker till det här problemet:

Min Internetanslutning är för långsam.

Flera olika faktorer kan påverka anslutningshastigheten till Internet. Mer information finns i Varför är min Internetanslutning så långsam?

Det går inte att ansluta till min arbetsplats via Internet hemifrån (eller från en annan plats).

 • Kontrollera att du har skrivit namnet på VPN-servern exakt så som du fick det av din nätverksadministratör.

 • Du måste ha en aktiv Internetanslutning för att en VPN-anslutning ska fungera.

 • Om du använder ett externt modem bör du kontrollera att modemet är på.

 • Kontakta nätverksadministratören och kontrollera att du använder rätt typ av anslutning, och att du har domänbehörigheter till fjärråtkomstservern.

 • Problemet kan bero på att det är fel på certifikaten. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

 • En VPN-anslutning fungerar inte med en aktiv Winsock-proxyklient. Kontakta nätverksadministratören för att kontrollera att Winsock-proxyklienten inte är aktiverad.

 • Om du känner till IP-adressen (till exempel: 131.107.10.25) till en webbplats anger du den adressen i adressfältet i webbläsaren och trycker på RETUR. Om detta fungerar beror problemet antagligen på att DNS-systemets adressmatchning inte fungerar. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

 • Om du har särskilda program som installeras av din arbetsplats kan det programmet vara en del av problemet. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

 • Om du känner till IP-adressen (till exempel: 131.107.10.25) till din VPN-server anger du den adressen för VPN-anslutningen och trycker på RETUR. Om detta fungerar beror problemet antagligen på DNS-matchningen. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

 • Det kan vara ett fel på den server som du försöker ansluta till. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

När jag försöker ansluta med en VPN-anslutning visas meddelandet "Den lokala datorn stöder inte den nödvändiga datakrypteringstypen" och felkod 741.

Detta kan bero på att den kryptering som används av datorn inte matchar den kryptering som används av VPN-servern. Så här ändrar du krypteringsinställningarna på datorn till den rekommenderade inställningen 3DES:

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

 2. Klicka på Ansluta till ett nätverk.

 3. Högerklicka på VPN-anslutningen och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Säkerhet, välj Avancerade (anpassade inställningar) och klicka sedan på fliken Inställningar.

 5. Välj Starkaste kryptering (koppla från om servern vägrar) under Datakryptering i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar och klicka sedan på OK två gånger.

 6. Klicka på Anslut för att försöka ansluta igen.