Felsöka problem med skärmen och grafikkortet

Skärmproblem hör till de vanligaste svårigheterna vid uppgradering av antingen Windows eller datorer. Här är lösningarna på några vanliga skärmproblem.

Visa alla

Hur tar jag reda på vad som orsakar mina skärmproblem?

Datorns skärm består av två maskinvarudelar: ett grafikkort, som är installerat i datorn, samt själva bildskärmen, där all text och alla bilder från dina program visas. För att Windows ska kunna arbeta med de här maskinvaruenheterna krävs drivrutiner. Större delen av bildskärmsproblemen beror på att drivrutinen till grafikkortet saknas eller är felaktig eller skadad. Maskinvarufel eller felaktiga installationer är en annan feluppsättning, men problem med bilden kan även orsakas av externa faktorer.

Om du har problem och just har installerat Windows eller bytt grafikkort, är den sannolikaste orsaken att drivrutinen till grafikkortet saknas eller är skadad. De flesta grafikkorten levereras med en skiva med drivrutiner och annan programvara. Innan du installerar grafikkortet bör du kontrollera i den medföljande informationen om grafikkortet stöds av din nuvarande version av Windows. Är svaret nej, går du till tillverkarens webbplats och hämtar den nyaste drivrutinen till din version av Windows. Mer information om drivrutiner finns i Vad är en drivrutin?

Hur tar jag reda på vilken typ av grafikkort datorn har?

  • Öppna Bildskärmsinställningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Utseende och anpassning, Anpassning och Bildskärmsinställningar.

    Här kan du se vilken typ av grafikkort och bildskärm datorn har. Mer information om grafikkort finns i Grafikkort: vanliga frågor och svar.

Vilken sorts skärm har jag?

Det finns två typer av bildskärmar: CRT-skärmar (katodstrålerör) och LCD-skärmar (flytande kristaller). Båda ger skarp bild, men LCD-skärmar är mycket tunnare och lättare. CRT-bildskärmar är större, tyngre och kräver mer skrivbordsutrymme och genererar mer värme än LCD-skärmar.

Behöver du uppdatera Windows-drivrutinen för din bildskärm, måste du känna till bildskärmens märke och modell, som oftast finns tryckt på en etikett på skärmens bak- eller undersida.

Varför visas bara begränsade upplösningar för min bildskärm?

När Windows installeras, försöker det identifiera den maskinvara som används. Som standard installeras en generisk grafikdrivrutin om grafikkortet i datorn inte känns igen. Den generiska drivrutinen ger oftast inte samma stöd som en drivrutin som skrivits specifikt för grafikkortet. Det problemet korrigerar du genom att installera den rätta drivrutinen för ditt grafikkort. Hämta en drivrutin på grafikkortets tillverkares webbplats. Du behöver känna till grafikkortets märke och modell. Mer information finns i avsnittet Uppdatera drivrutiner för maskinvara som fungerar dåligt.

Varför visas vågräta linjer, flimmer eller andra konstiga störningar på min CRT-bildskärm?

CRT-skärmar är ofta känsligare för yttre störningar än LCD-skärmar. Störningar kan orsakas av enheter som sänder radiofrekvenser (RF) (till exempel babyalarm eller privatradio), eller av enheter som genererar magnetiska fält (som motorn i en eldriven fläkt), eller på grund av en sladdhärva på eller i närheten av bildskärmen.

Radiosignaler kan orsaka störningar mellan signaler som går mellan datorn och skärmen och kan i vissa fall orsaka vågräta linjer och andra störningar på skärmen. Du minskar störningarna genom att öka avståndet från RF-enheten till datorn och skärmen.

Rörliga magnetiska fält (till exempel från en elmotor) i närheten av CRT-skärmar kan orsaka flimmer. Ett statiskt magnetfält, som till exempel kan generas av datorns högtalare, kan orsaka färgskiftningar eller felaktiga färger i den del av skärmytan som är i närheten av magneten. Färgskiftningen orsakas av att delar av skärmen blir magnetiserad. Ibland försvinner inte färgskiftningen efter att du har tagit bort störningskällan. Du kan lindra eller eliminera färgskiftningen med hjälp av avmagnetiseringsfunktionen (degauss) som de flesta CRT-skärmarna är försedda med. De flesta av de nya skärmarna avmagnetiseras automatiskt när du slår på dem, men på äldre skärmar kan du behöva göra det manuellt. De flesta skärmarna har en knapp eller ett menyalternativ som du kan använda för manuell avmagnetisering. Att avmagnetisera bildskärmen innebär att bildskärmens innanmäte avmagnetiseras, vilket tar bort färgskiftningen. Olyckligtvis förslår inte avmagnetisering om bildskärmen har utsatts för magnetfältet för länge, vilket innebär att du måste reparera eller ersätta bildskärmen.

Vad är DirectX och hur felsöker jag det?

DirectX är en Windows-teknik som omfattar grafik-, animerings- och ljudkomponenter, och som gör att datorn kan få ut mer prestanda från multimedieprogram som spel och filmer. Diagnostikverktyget för DirectX har utformats för att hjälpa dig att felsöka DirectX-problem. Det här verktyget kan ge dig information om ditt system, som minnes- och processorhastighet, samt vilken version av DirectX som är installerad och om den fungerar som den ska. Mer information om DirectX finns i DirectX: vanliga frågor och svar. Information om hur du använder diagnostikverktyget för DirectX finns i Köra diagnostikverktyget för DirectX.

Jag har ändrat bildskärmens upplösning och nu kan jag inte längre se något på bildskärmen.

De flesta bildskärmar kan bara visa upplösningar i ett specifikt intervall. Anger du ett värde utanför det intervallet kanske bilden inte visas som den ska på skärmen, om den visas överhuvudtaget. I allmänhet väntar Windows en kort stund när du har bytt upplösning på att du ska bekräfta att du vill behålla upplösningen. Om du inte bekräftar kommer Windows att återställa upplösningen till det föregående värdet. Råkar du dock av misstag bekräfta den nya upplösningen, även om den skärmen inte kan visa den, måste du starta om Windows i Felsäkert läge och återställa upplösningen till en som kan visas på skärmen. Mer information finns i Ändra skärmupplösning.

Varför ser min text suddig ut på skärmen?

Windows använder en teknik som kallas för ClearType för att göra texten på skärmen enklare att läsa. På en del skärmar kan det vara en god idé att aktivera eller inaktivera ClearType eller justera dess inställningar. Mer information om hur du aktiverar och justerar ClearType finns i Göra texten lättare att läsa med ClearType. Utförlig information om att använda ClearType hittar du i ClearType: vanliga frågor och svar.

Hur konfigurerar jag flera skärmar?

Att använda två eller fler skärmar på datorn kan ge en bättre upplevelse av videospel, kalkylbladsprogram, bildredigeringsprogram eller andra program som gynnas av större bildskärmsstorlek. Mer information om hur du installerar ytterligare skärmar hittar du genom att söka efter "flera bildskärmar" i Hjälp och support.

Varför får jag ett fel när jag använder olika grafikkort till flera bildskärmar?

I Windows Vista används den nya, stabilare WDDM-tekniken (Windows Display Driver Model), som bara tillåter dig att använda en grafikkortsdrivrutin när du kopplar flera skärmar till datorn. Felen uppstår i allmänhet när du har mer än ett grafikkort från olika tillverkare, inklusive eventuellt inbyggt grafikstöd på datorns moderkort.

Om du vill använda flera skärmar med mer än ett grafikkort måste alla kort använda samma drivrutin. Det innebär att du måste använda samma grafikkort, eller olika kort från samma tillverkare (förutsatt att de använder samma drivrutin). De flesta nya grafikkorten tillåter dig att använda två skärmar med hjälp av ett enda grafikkort. Behöver du ytterligare information om hur du använder ditt grafikkort går du till tillverkarens webbplats. Mer information om att använda flera skärmar hittar du genom att söka efter "flera bildskärmar" i Hjälp och support.

Kan jag ändra min bildskärms ljusstyrka och kontrast?

Ja, du kan du kan förbättra skärmens läsbarhet genom att justera bildskärmens ljusstyrka och kontrast. Mer information om hur du gör det finns i Justera bildskärmens ljusstyrka och kontrast.