Felsökning för Skärmläsaren

Här är lösningar på några vanliga problem med Skärmläsaren.

Obs: Skärmläsaren finns inte tillgänglig på alla språk.

 • Skärmläsaren läser inte upp rätt saker.

  Skärmläsaren har grundfunktioner för textläsning från skärm, dvs. du kan använda Windows även om ditt skärmläsningsprogram saknar fler funktioner. Skärmläsaren är inte gjord för att läsa text i alla program. Mer information om skärmläsare och andra hjälpmedel finns på webbplatsen Microsoft Accessibility (webbplatsen kan vara på engelska).

 • Skärmläsarens uttal av en del ord är felaktigt.

  Vissa ord är svårare än andra att omvandla till tal, därför kan det hända att de uttalas fel i Skärmläsaren.

 • Skärmläsaren läser inte upp meddelanden eller innehållet i vissa mappar.

  Det går inte att läsa upp meddelanden i Skärmläsaren eftersom de inte kan markeras. Av samma anledning går det inte att läsa upp innehållet i vissa mappar.

 • Det går inte att höra någon text läsas upp.

  Det finns tre åtgärder du kan försöka med:

  • Se till att högtalarna är anslutna. Om du inte vet hur du ska göra läser du informationen som medföljde högtalarna.

  • Se till att högtalarvolymen är tillräckligt hög och att högtalarna inte är avstängda.

  • Se till att ljudkortet är installerat och att drivrutinerna är uppdaterade.

   Söka efter ett ljudkort

   1. Öppna Ljudenheter och ljudteman genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och slutligen på Ljud.

   2. Ljudkortet finns i listan på fliken Uppspelning.

    Det måste finnas ett ljudkort installerat på datorn för att Skärmläsaren ska fungera.

   Avgöra om ljudkortet fungerar

   Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

   1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

   2. Om ett gult frågetecken visas bredvid ljudkortet fungerar det eventuellt inte. Försök installera omdrivrutinen för ljudkortet. Mer information finns i avsnittet Uppdatera drivrutiner för maskinvara som fungerar dåligt.

   3. Om ljudkortet förekommer två gånger i listan kan det ena vara en spökenhet. Om det är fallet tar du bort kortet med frågetecknet.

 • Skärmläsaren läser inte vissa hjälpavsnitt.

  Skärmläsaren kan inte läsa text under minimerade rubriker i hjälpavsnitten. Om du vill läsa texten som finns i hjälpavsnitten med minimerade rubriker trycker du på TABB tills du kommer till på länken Visa alla överst i avsnittet, och trycker på RETUR så att alla avsnitt visas. Tryck sedan på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG så att Skärmläsaren läser upp fönstrets innehåll igen.

 • INSERT-tangenten fungerar inte när Skärmläsaren körs.

  INSERT används till kommandon i Skärmläsaren. Det innebär att när du trycker på INSERT när Skärmläsaren körs kan du inte infoga tecken. Om du vill infoga tecken med hjälp av INSERT när Skärmläsaren körs trycker du på INSERT+I och sedan på tecknen som du vill lägga till.