Felsöka problem med nätverksanslutningen

Prova detta först när du vill felsöka problem med nätverksanslutningen:

 1. Öppna Nätverksdiagnostik genom att högerklicka på nätverksikonen i Meddelandefältet och sedan klicka på Diagnostisera och reparera.

 2. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna.

 3. Om du försöker ansluta till en annan dator kontrollerar du att den datorn är påslagen och att du har aktiverat fil- och skrivardelning på ditt nätverk. Mer information finns i Hemdatorer i nätverk med olika versioner av Windows .

 4. Om problemet uppstod efter att du installerade ett nytt program bör du kontrollera om anslutningens inställningar har ändrats.

  Så här kontrollerar du anslutningsinställningarna

  1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverks- och delningscenter och sedan, i den vänstra rutan, på Hantera nätverksanslutningar.

  2. Högerklicka på anslutningen och klicka sedan på Egenskaper. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Om det inte går att lösa problemet på det här sättet kan du söka efter ett specifikt problem i följande tabell.

Problem
Möjlig lösning

Det går inte att ansluta till andra datorer eller dela filer och skrivare i ett hemnätverk.

 • Kontrollera att nätverksidentifiering är aktiverat.

  Aktivera nätverksidentifiering

  1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

  2. Om nätverksidentifiering är inaktiverat klickar du på pilknappen Bild av pilknappen så att hela avsnittet visas. Klicka sedan på Aktivera nätverksidentifiering och Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Obs!

  • Nätverksidentifiering är som standard inaktiverat för publika nätverk. Ett annat sätt att aktivera nätverksidentifiering är att ändra typen av nätverksplats till Privat. Mer information om hur du ändrar nätverksplatsens typ finns i Välja en nätverksplats.

 • Kontrollera att du har delat filerna eller skrivarna.

  Så här delar du filer och skrivare

  Så här delar du filer: Klicka på pilknappen Bild av pilknappen så att hela avsnittet Fildelning visas, klicka på Aktivera fildelning och sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
  Så här delar du filer med mappen Offentligt: Klicka på pilknappen Bild av pilknappen så att hela avsnittet Mappen Delat och undermappar visas, klicka antingen på Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer eller Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna, ändra och skapa filer och klicka sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
  Så här delar du en skrivare: Klicka på pilknappen Bild av pilknappen så att hela avsnittet Skrivardelning visas, klicka på Aktivera skrivardelning och sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Gör detta på din dator och på alla andra nätverksdatorer med Windows Vista som du vill kunna ansluta till.

 • Om lösenordsskyddad delning är aktiverad har du två alternativ.

  Mer information

  Om lösenordsskyddad delning är aktiverad kan du skapa identiska användarkonton på alla datorer i arbetsgruppen (rekommenderas). Mer information finns i Skapa ett användarkonto. Annars kan du inaktivera den lösenordsskyddade delningen.

  Så här inaktiverar du lösenordsskyddad delning

  1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

  2. Klicka på pilknappen Bild av pilknappen bredvid Lösenordsskyddad delning under Delning och identifiering.
  3. Klicka på Inaktivera lösenordsskyddad delning och klicka sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 • Kontrollera att det finns minst en delad mapp på den dator som du vill ansluta till.

 • Se till att alla datorerna finns i samma arbetsgrupp. Se Ansluta till eller skapa en arbetsgrupp.

 • Förutom att aktivera fildelning ska du ange delningsegenskaperna för den mapp eller skrivare som du vill dela.

  Mer information

  Fil- och skrivardelning är en process i två steg: Först måste du aktivera delning enligt instruktionerna ovan, sedan måste du ange delningsegenskaperna för det objekt som ska delas, eller flytta det till mappen Delat så att andra personer kan komma åt objektet. Mer information finns i Fil- och skrivardelning i Windows Vista på Microsofts webbplats.

 • Gå till tillverkarens webbplats och ladda ned och installera den senaste inbyggda programvaran för routern.

Det går inte att ansluta till ett hemnätverk (trådlös anslutning)

 • Kontrollera att routern och modemet är på.

 • Om du använder en bärbar dator ska du kontrollera att knappen som aktiverar datorns trådlösa kommunikation är på. Denna kan sitta framtill, på sidan eller baktill på datorn.

 • Om Windows inte hittar ett nätverk som du tror finns i närheten av datorn kan du söka efter "Felsöka problem med att hitta trådlösa nätverk" i Hjälp och support.

 • Kontrollera att nätverkskortet fungerar korrekt.

  Så här kontrollerar du att nätverkskortet fungerar som det ska

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Expandera avsnittet Nätverkskort, högerklicka på kortet och välj Egenskaper.

  3. Kontrollera att enheten fungerar korrekt under Enhetsstatus.

 • Ladda ned och installera den senaste versionen av nätverkskortets drivrutin från tillverkarens webbplats.

 • Rensa DNS-matcharens cacheminne. Mer information finns i DNS (Domain Name System): vanliga frågor och svar.

Det går inte att ansluta till ett hemnätverk (anslutning med kabel)

 • Kontrollera att routern och modemet är på.

 • Kontrollera att Ethernet-kabeln sitter i nätverkskortet på datorn.

  Illustration av en Ethernet-kabel
  Ethernet-kabel
 • Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är trasig. Testa det genom att använda en annan kabel som du vet fungerar korrekt.

 • Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till rätt port på routern.

  Mer information

  Ethernet-kabeln från datorn till routern ska inte vara ansluten till en port som är märkt med "Uplink", "WAN" eller "Internet". Vissa routrar inaktiverar porten intill porten "Uplink", så du kan behöva använda en annan port.

 • Det kan vara problem med nätverkskortet. Kontrollera anslutningen till ditt LAN (Local Area Network).

  Så här kontrollerar du din LAN-anslutning

  Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverks- och delningscenter och sedan, i den vänstra rutan, på Hantera nätverksanslutningar.

  Nätverksikonens Bild av nätverksikon utseende beror på nätverksanslutningens status och kan ge information om huruvida nätverkskortet fungerar eller inte. Dessutom visas en statusikon i meddelandefältet om en nätverkskabel har lossnat.
 • Kontrollera att nätverkskortet fungerar korrekt.

  Så här kontrollerar du att nätverkskortet fungerar som det ska

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Expandera avsnittet Nätverkskort, högerklicka på kortet och välj Egenskaper.

  3. Kontrollera att enheten fungerar korrekt under Enhetsstatus.

 • Ladda ned och installera den senaste versionen av nätverkskortets drivrutin från tillverkarens webbplats.

 • Rensa DNS-matcharens cacheminne. Mer information finns i DNS (Domain Name System): vanliga frågor och svar.

Jag minns inte min nätverksnyckel

Om du har glömt din nätverksnyckel och det inte finns någon annan som känner till den måste du konfigurera den trådlösa routern på nytt. Se Konfigurera en trådlös router.

Nätverksanslutningen kommer och går (kopplas regelbundet från)

 • Inaktivera energisparalternativet i nätverkskortets egenskaper.

  Så här inaktiverar du energisparalternativet

  1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverks- och delningscenter och sedan, i den vänstra rutan, på Hantera nätverksanslutningar.

  2. Högerklicka på anslutningen och klicka sedan på Egenskaper. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Klicka på Konfigurera på fliken Nätverk.

  4. Klicka på fliken Energisparfunktioner, avmarkera kryssrutan Tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström och klicka sedan på OK.

Nätverksanslutningen är för långsam

 • Gå till tillverkarens webbplats och leta efter senare versioner av drivrutinerna till ditt nätverkskort.

 • Se till att de senaste Service Pack-versionerna för Windows Vista är installerade.

 • Prova att stänga av den automatiska justeringen.

  Så här stänger du av den automatiska justeringen

  1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen.
  2. Skriv kommandotolken i rutan Sök.

  3. I resultatlistan högerklickar du på Kommandotolken och sedan klickar du på Kör som administratör. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  4. Skriv netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled och tryck sedan på RETUR.

  5. Starta om datorn.

  (Om du vill aktivera den automatiska justeringen senare anger du kommandot netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal och trycker på RETUR.)

 • Se till att routern och nätverkskortet är kompatibla.

  Mer information

  Om routern till exempel är 10/100, men nätverkskortet är Gigabit Ethernet, kommer nätverket att överföra data långsammare. Du måste ersätta den långsammare enheten för att få den högre hastigheten.

 • Om du använder en fast anslutning kan du prova att ändra inställningen för flödesregleringen.

  Så här ändrar du inställningen för flödesregleringen

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Högerklicka på nätverkskortets ikon och klicka sedan på Egenskaper.

  3. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Flödesreglering.

  4. Välj Rx och Tx aktiverat (i vissa fall kan detta heta Auto eller Rx-/Tx-paus) under Värde och klicka sedan på OK.

Det går inte att ansluta till min arbetsplats hemifrån (eller från en annan plats) med en VPN-anslutning

 • Kontrollera att du har skrivit namnet på VPN (Virtual Private Network)-servern exakt så som du fick det av din nätverksadministratör.

 • Se till att du har en aktiv Internetanslutning.

 • Om du använder ett externt modem bör du kontrollera att modemet är på.

 • Kontrollera krypteringsinställningarna.

  Mer information

  Om du får meddelandet "Den lokala datorn stöder inte den nödvändiga datakrypteringstypen" (felkod 741) kan det bero på att den kryptering som används av datorn inte matchar den kryptering som används av VPN-servern. Ändra krypteringsinställningarna på datorn till den rekommenderade inställningen 3DES.

  Så här ändrar du krypteringsinställningarna

  1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

  2. Klicka på Ansluta till ett nätverk.

  3. Högerklicka på VPN-anslutningen och klicka sedan på Egenskaper.

  4. Klicka på fliken Säkerhet, välj Avancerade (anpassade inställningar) och klicka sedan på fliken Inställningar.

  5. Välj Starkaste kryptering (koppla från om servern vägrar) under Datakryptering i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar och klicka sedan på OK två gånger.

  6. Klicka på Anslut för att försöka ansluta igen.

 • Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp.

  Mer information

  Det finns ett antal andra möjliga orsaker. Det kan vara otillräcklig behörighet för anslutning och domän, problem med certifikat, problem med Winsock-proxyklienten, problem med DNS-matchning (Domain Name System), serverproblem och problem som rör programvara som tillhandahållits av din arbetsplats. Kontakta nätverksadministratören om du behöver hjälp med dessa problem.

Det går inte att ställa in en inkommande anslutning

Så här ställer du in en inkommande anslutning

 1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverks- och delningscenter och sedan, i den vänstra rutan, på Hantera nätverksanslutningar.

 2. Tryck på ALT om du inte kan se Arkiv-menyn.

 3. Klicka på Arkiv och sedan på Ny inkommande anslutning. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Det går inte att dela en enhets rotkatalog

Så här delar du en enhets rotkatalog

 1. Öppna Dator genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Dator.

 2. Högerklicka på enheten och klicka sedan på Dela.

 3. Klicka på Avancerad delning i dialogrutan Egenskaper för enhet. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. Markera kryssrutan Dela ut den här mappen i dialogrutan Avancerad delning, skriv ett namn på delningen och klicka sedan på OK.

Anmärkningar

 • Du kan inte dela en enhets rotkatalog med ett dollartecken efter enhetsbokstaven, som i tidigare versioner av Windows. Du kan till exempel inte dela ut rotkatalogen på enhet C: som "C$", men du kan dela ut den med namnet "C" eller ett annat valfritt namn.

 • Av säkerhetsskäl bör du endast dela ut specifika mappar, och inte hela enheter.

Samma IP-adress finns redan i nätverket

Jag behöver avancerad information om att felsöka nätverk