Felsöka problem med nätverksskrivare

Här finns lösningar på några vanliga problem du kan stöta på när du försöker lägga till eller använda nätverksskrivare, inklusive Bluetooth-skrivare eller trådlösa skrivare.

Visa alla

Jag vill lägga till en skrivare, men den visas inte i guiden Lägg till skrivare.

Gör följande för att hitta och lägga till skrivaren manuellt om Windows inte identifierar en skrivare som du vill använda:

 1. Öppna Skrivare genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Skrivare.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare.

 3. Markera Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare i guiden Lägg till skrivare.

 4. Klicka på Skrivaren jag vill använda finns inte i listan på sidan Välj en nätverksskrivare.

 5. Välj hur skrivaren du vill använda ska hittas baserat på typen eller platsen för skrivaren på sidan Söka efter en skrivare efter namn eller TCP/IP-adress och klicka sedan på Nästa.

 6. Slutför stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.

Jag kan inte hitta skrivaren jag vill lägga till i mappen Nätverk.

Kontrollera att nätverket fungerar korrekt för att vara säker på att skrivarna i nätverket visas. Mer information finns i Visa nätverkets status.

Om nätverket fungerar korrekt, provar du följande felsökningsalternativ:

 • Om du inte känner till skrivarens namn eller nätverksadress (en plats på nätverket) kontaktar du personen som installerade skrivaren på nätverket eller en systemadministratör. Om datorn är ansluten till en nätverksdomän kan det hända att du inte har behörighet att använda vissa skrivare och skrivarna visas inte. Kontakta en systemadministratör för att få behörighet.

 • Om du ska lägga till en skrivare som är ansluten till en annan dator i nätverket och som är utdelad så att andra personer kan använda den kontrollerar du att datorn som skrivaren är ansluten till är aktiverad. Du kan även kontakta datorns ägare och kontrollera att datorn är ansluten till nätverket eller kontrollera om skrivarens namn har ändrats.

Jag känner inte till skrivarens TCP/IP-adress (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Om skrivaren har en display kan du kanske navigera till ett menyalternativ för att visa eller skriva ut information om skrivarens konfiguration, inklusive TCP/IP-adressen. På andra skrivare kanske du kan trycka på och hålla ned en specifik knapp eller använda en annan mekanism för att skriva ut information om konfigurationen. Läs informationen som följde med skrivaren och kontrollera vilka alternativ som erbjuds.

Guiden Lägg till skrivare kunde inte identifiera min Bluetooth-skrivare eller trådlösa skrivare.

Kontrollera att Bluetooth-adaptern har satts i datorn och är aktiverad samt att Bluetooth-skrivaren är aktiverad. Du kanske också måste ta bort anslutningen till Bluetooth-skrivaren och sedan försöka på nytt att identifiera den med guiden Lägg till skrivare. Mer information finns i Felsöka problem för enheter med Bluetooth-stöd.

Om guiden Lägg till skrivare fortfarande inte kan identifiera skrivaren kontrollerar du informationen som följde med skrivaren för att kontrollera att den är korrekt inställd för att fungera tillsammans med datorn och försök igen.

Jag kan inte ändra nätverksskrivarens egenskaper eller hantera skrivarens utskriftskö.

Behörighet krävs för att ändra skrivarens egenskaper eller för att hantera dess dokument. Logga in som administratör och försök igen. Mer information finns i Vad är skrivarbehörigheter?.

Om det inte hjälper att logga in som administratör kan standardbehörigheterna för administratörer ha ändrats. Du måste i stället skaffa behörighet att hantera skrivaren och hantera dokument för skrivaren från någon som redan har dessa behörigheter. Mer information finns i Varför kan jag inte ändra skrivaregenskaperna?

Hantera en skrivare eller utskriftskön med ett administratörskonto

 1. Öppna Skrivare genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Skrivare.

 2. Högerklicka på skrivaren du vill hantera, klicka på Kör som administratör och klicka sedan på alternativet du vill använda. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Tips!

 • Om du vill ändra skrivaregenskaperna eller hantera alla dokument i skrivarkön utan att logga in som administratör varje gång du vill göra en ändring, ge dig själv behörighet att utföra dessa uppgifter. När du har öppnat skrivaregenskaperna genom att köra som administratör, klicka på fliken Säkerhet, klicka på ditt användarnamn och markera sedan kryssrutorna Hantera skrivare och Hantera dokument under Tillåt.

Jag kan inte skriva ut på en nätverksskrivare.

Om du har använt skrivaren tidigare utan problem provar du följande alternativ:

 • Kontrollera att nätverket fungerar och att datorn är korrekt ansluten till nätverket. Mer information finns i följande hjälpavsnitt:

 • Kontrollera skrivarens status i skrivarkön eller gå till skrivaren och kontrollera att den är aktiverad och färdig att använda.

 • Om skrivaren är ansluten till en annan dator och är utdelad i nätverket kontrollerar du att datorn är aktiverad. Om den är aktiverad och problemet kvarstår kontaktar du datorns ägare och kontrollera att datorn är ansluten till nätverket.

 • Om du försöker skriva ut på en skrivare du la till med en TCP/IP-adress i stället för ett skrivarnamn kontrollerar du att datorn är ansluten till Internet eller nätverket där skrivaren är installerad. Om du har nyligen haft ett strömavbrott kan skrivarens TCP/IP-adress ha ändrats. Den nya adressen fungerar inte med skrivarporten du använde för att ansluta skrivaren till datorn. Försök att lägga till skrivaren igen. Mer information finns i Lägga till eller ta bort en skrivare.

Om du har nyligen installerat en ny version av Windows, bytt ut drivrutinerna för skrivaren eller försöker skriva ut på skrivaren för första gången kan du behöva installera skrivardrivrutiner som är kompatibla med den version av Windows du kör. Om du ska lägga till en skrivare som är ansluten till en annan dator i nätverket och som är utdelad i nätverket kontrollerar du att en drivrutin för din version av Windows är installerad på den andra datorn. Mer information finns i Söka efter och installera skrivardrivrutiner.

Gör så här om du vill se vilken version av Windows du kör så att du kan välja kompatibla drivrutiner.

 1. Öppna Systeminformation genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och Systeminformation.

 2. Klicka på Systemsammanfattning och kontrollera sedan Operativsystemnamn och Systemtyp för att ta reda på vilken version av Windows du kör.