Felsöka skrivarproblem

Här är lösningar på några vanliga problem med skrivare.

Visa alla

Skrivaren skriver inte ut.

Det här är ett problem som är svårt att diagnostisera eftersom det finns många skrivare på marknaden och många orsaker till varför inte utskriften fungerar.

Se först till att skrivaren har strömförsörjning och är ansluten till Windows-datorn enligt tillverkarens instruktioner.

Försök sedan att uppdatera skrivarens drivrutin på datorn. Skrivarproblem kommer ibland från gamla drivrutiner och kan lösas genom att du installerar eller installerar om den senaste drivrutinen.

När du vill hitta den senaste drivrutinen för skrivaren kontrollerar du först Windows Update som har utformats för att upptäcka vilken maskinvara som är ansluten till datorn och automatiskt meddela dig när det finns nya drivrutiner:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar till vänster och vänta medan en sökning efter de senaste uppdateringarna för datorn görs i Windows.

 3. Om uppdateringar hittas klickar du på Installera uppdateringar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Om du inte ser en uppdaterad drivrutin för skrivaren i listan är det ändå möjligt att det finns en: Skrivartillverkaren kanske inte har skickat den till Microsoft ännu.

De flesta skrivartillverkare erbjuder uppdaterade drivrutiner i supportavsnittet på webbplatsen. Drivrutiner är oftast sorterade efter Windows-version och skrivarmodell. När du har hittar korrekt drivrutin hämtar och installerar du den enligt tillverkarens instruktioner Mer hjälp finns i Reparera eller uppdatera en drivrutin.

Om skrivaren fortfarande inte skriver ut läser du supportavsnittet på skrivartillverkarens webbplats för att hitta felsökningstips om den modellen.

Skrivaren skriver ut långsammare än vanligt, eller jag får felmeddelanden om problem med utskriftsbuffring.

En utskriftshanterare är ett program som tillfälligt lagrar utskriftsjobb på datorns hårddisk eller i minnet tills skrivaren är klar att skriva ut dem. Om du har väntat ovanligt länge ¨på att ett dokument ska skrivas ut, eller om du får ett felmeddelande om utskriftshanteraren, utskriftshanterarens undersystem eller utskriftshanterarens resurser, kan du behöva ändra och sedan starta om tjänsten Utskriftshanteraren på datorn.

Om du ska göra det rekommenderar vi att du sparar ditt arbete och sedan startar om datorn så att tjänsten Utskriftshanteraren startas om. Om du inte vill starta om datorn försöker du göra så här.

Ändra eller starta om tjänsten Utskriftshanteraren

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

 1. Öppna Administrationsverktyg genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Administrationsverktyg.

 2. Dubbelklicka på Tjänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Högerklicka på tjänsten Utskriftshanteraren och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Kontrollera att Automatisk är markerat bredvid Startmetod på fliken Allmänt.

 5. Om tjänsten inte är igång klickar du på Starta under Tjänststatus och sedan på OK. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Skrivaren skriver bara ut en del av sidan, skriver suddigt eller skriver ut med svaga eller felaktiga färger.

Du kan behöva byta ut en bläck- eller tonerpatron. Kontrollera om det finns meddelanden om att bläcket eller tonern håller på att ta slut i statusinformationen i utskriftskön. Om skrivaren har en display kan du också kontrollera om det finns meddelanden om att bläcket eller tonern håller på att ta slut på själva skrivaren. Mer information finns i Byta bläck- eller tonerpatron ochVisa utskriftskön.

Det finns inget papper i skrivaren.

Fyll på papperskassetten eller, om skrivaren har flera kassetter, fyller du på kassetten som innehåller den pappersstorlek du valde. Information om hur skrivarpapper laddas i skrivaren finns i de dokument som medföljde skrivaren. På vissa skrivare finns en display där åtgärder visas.

Om du har laddat mera papper men fortfarande får meddelande om att pappret är slut kontrollerar du om du har valt rätt papperskassett eller papperskälla i utskriftsalternativen för dokumentet.

Papper har fastnat i skrivaren.

Information om hur du tar bort papper som fastnat utan att skada skrivaren finns i de dokument som medföljde skrivaren. Beroende på skrivaren och var problemet uppstod kan du kanske pröva något av följande alternativ:

 • Gå till skrivaren, kontrollera om det finns några meddelanden på skrivardisplayen som kan beskriva var problemet finns och följ eventuella instruktioner om hur pappret ska tas bort. Om ingen information om problemet visas på skrivaren kontrollerar du den information som medföljde skrivaren. Om skrivaren är ansluten till en nätverksdomän kontaktar du en systemadministratör eller företagets supportavdelning för hjälp.

 • Vissa skrivare har en knapp som du kan trycka på och hålla ned eller något annat utmatningsalternativ som kan användas för att få ut papper utan att skada skrivaren.

 • Du kan behöva öppna skrivarens hölje och ta bort det papper som orsakar problemet. Innan du gör det kontrollerar du den information som medföljde skrivaren och tar reda på om du bör stänga av skrivaren eller vidta andra åtgärder, så att varken du eller skrivaren skadas.

  Du bör också kontrollera om garantin eller eventuella reparationsavtal du har tecknat eller som ingick i köpet av skrivaren blir ogiltiga om skrivarens hölje öppnas. Information om eventuella avtal finns i återförsäljarens eller tillverkarens information som medföljde skrivaren.