Felsöka problem med att hitta datorer i ett hemnätverk

Här följer lösningar på några vanliga problem med att hitta datorer i ett hemnätverk.

Visa alla

Jag ser inga datorer eller enheter i mappen Nätverk.

Det kan bero på två saker:

 • Datorn är inte ansluten till nätverket. Om datorn inte är ansluten till nätverket kan mappen Nätverk vara tom även om andra datorer och enheter är anslutna till nätverket. Lös problemet genom att ansluta till nätverket eller genom att konfigurera ett nytt nätverk.

  Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Anslut till.

 • Nätverksupptäckt hindrar dig från att se andra datorer och enheter. Om datorns nätverksupptäcktsinställning har värdet Av syns inga andra datorer eller enheter i nätverket. Så här ändrar du nätverksupptäcktsinställningen:

  1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

  2. Om nätverksidentifiering har inaktiverats, expanderar du avsnittet genom att klicka på pilknappen Bild av pilknappen, klickar på Aktivera nätverksidentifiering och klickar sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Jag ser inte en dator eller en enhet som jag väntade mig att se i mappen Nätverk.

Det kan bero på två saker:

 • Datorn eller enheten är inte ansluten till nätverket. Lös det här problemet genom att lägga till datorn i nätverket. Koppla in den i hubben, switchen eller routern (om det är ett Ethernet-nätverk), eller genom att ansluta till nätverket med hjälp av guiden Anslut till ett nätverk (om nätverket är trådlöst). Om du tror att datorn har lagts till i nätverket men att ett problem har uppstått kan du köra Nätverksdiagnostik på datorn och försöka ta reda på vad problemet är. Kör Nätverksdiagnostik genom att högerklicka på nätverkets ikon i meddelandefältet och välj Diagnostisera och reparera.

 • Nätverksupptäcktsinställningen på datorn har värdet Av, vilket hindrar dig från att se den. Om du vill ändra inställningen för nätverksidentifiering på en annan dator, loggar du in på den datorn, klickar först på StartBild av Start-knappen, sedan på Kontrollpanelen, sedan på Nätverk och Internet och slutligen på Nätverks- och delningscenter. Klicka på pilknappen Bild av pilknappen så att hela avsnittet Nätverksidentifiering visas, klicka på Aktivera nätverksidentifiering och klicka sedan på Verkställ. Om du inte äger eller har tillgång till datorn kan du be den person som äger den att ge nätverksupptäcktsinställningen värdet På, så att du kan se datorn i mappen Nätverk.

Kommentarer

 • Det kan ta flera minuter för datorer som kör tidigare versioner av Windows att upptäckas och bli synlig i mappen Nätverk. Om nätverket innehåller mer än en arbetsgrupp kan det ta upp till 15 minuter tills datorer med föregående versioner av Windows visas i mappen Nätverk.

 • Du rekommenderas att använda samma arbetsgrupp för alla datorer. Om du måste använda flera arbetsgrupper bör du se till att varje arbetsgrupp innehåller en dator som har fildelning och nätverksidentifiering aktiverat.

Jag kan inte se några nätverksdatorer som kör Windows Vista från en dator med Windows XP.

Kontrollera arbetsgruppens namn på datorn med Windows XP och jämför det med arbetsgruppens namn på datorerna med Windows Vista. Om arbetsgrupperna har olika namn ska du ändra dem så att alla datorer i nätverket har samma namn på arbetsgruppen.

Kontrollera eller ändra arbetsgruppens namn på en dator med Windows XP

 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Prestanda och underhåll och klicka sedan på System.

 2. Klicka på fliken Datornamn.

  Namnet på arbetsgruppen visas. Ändra arbetsgruppens namn genom att klicka på Ändra.

Kontrollera eller ändra arbetsgruppens namn på en dator med Windows Vista

 • Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och underhåll och klicka sedan på System.

  Arbetsgruppens namn visas under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp. Ändra arbetsgruppens namn genom att klicka på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!