Felsöka problem med att hitta trådlösa nätverk

Om datorn har ett trådlöst nätverkskort kan Windows automatiskt identifiera trådlösa nätverk i närheten. En lista på de trådlösa nätverk som Windows har identifierat finns i Anslut till ett nätverk.

Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Anslut till.

Om Windows inte hittar det nätverk som du vill ansluta till kan det bero på något av följande:

Visa alla

Knappen som aktiverar trådlös kommunikation på datorn är avstängd.

Många bärbara datorer har en särskild knapp för trådlösa nätverk på datorns sida eller framsida. Kontrollera om det finns en sådan knapp på datorn. Om det finns en sådan knapp kontrollerar du att den är på. På vissa datorer används en tangentbordskombination för att sätta på eller stänga av funktionen. Mer information om knappen för trådlös kommunikation finns i dokumentationen till datorn.

Datorn befinner sig för långt bort från den trådlösa routern eller åtkomstpunkten.

Med routrar och åtkomstpunkter av typen 802.11b eller 802.11g är den maximala räckvidden upp till 50 meter inomhus och 100 meter utomhus. Med routrar och åtkomstpunkter av typen 802.11a är den maximala räckvidden 15 meter inomhus och 30 meter utomhus. De här räckvidderna gäller för optimala förhållanden utan störningar. Kontrollera att datorn är inom nätverkets räckvidd och att den befinner sig så nära routern eller åtkomstpunkten som möjligt. Om du har en bärbar datorn kan du försöka att flytta den till ett ställe med bättre signalstyrka.

Om du inte kan komma närmare routern eller åtkomstpunkten kan du behöva köpa och installera en extern antenn till det trådlösa nätverkskortet. Många nätverkskort kan utrustas med en extern antenn, som ger bättre mottagning än den inbyggda antennen. Mer information om externa antenner finns i dokumentationen till nätverkskortet.

Den trådlösa routern eller åtkomstpunkten fungerar inte eller är avstängd.

Du kan försöka med två saker:

 • Kontrollera att routern eller åtkomstpunkten är på och att lysdioden för den trådlösa signalen lyser.

 • Återställ routern eller åtkomstpunkten genom att stänga av den, vänta i minst 10 sekunder och sedan sätta på den igen.

  Varning!

  • Om du återställer routern eller åtkomstpunkten kommer alla nätverksanslutningar att brytas för alla användare.

Kontakta nätverksadministratören om du inte ansvarar för åtkomstpunkten eller nätverket.

Det förekommer störningar från andra enheter.

Vissa typer av hushållsmaskiner kan orsaka störningar av signalen mellan datorn och nätverk i närheten. Till exempel använder mikrovågsugnar och vissa trådlösa telefoner frekvensen 2,4 GHz (gigahertz) som också används av 802.11b- och 802.11g-nät. Andra trådlösa telefoner använder frekvensen 5 GHz, som också används i 802.11a-nät.

Det finns två saker du kan försöka med i den här situationen:

 • Om enheter som dessa finns i närheten av datorn stänger du av dem tillfälligt eller flyttar dem längre bort.

 • Ändra inställningarna för routern eller åtkomstpunkten så att en annan trådlös kanal används, eller ange att kanalen ska väljas automatiskt om den är inställd på ett fast kanalnummer. Ibland finns det mindre störningar på någon av kanalerna. Kontrollera informationen som medföljde åtkomstpunkten eller routern om du vill ha anvisningar om hur kanalen för den trådlösa signalen ska ställas in.

Windows har inte konfigurerats för att ansluta till rätt typ av nätverk.

Mer information om hur du anger anslutningslägen finns i dokumentationen till routern eller åtkomstpunkten. Läget ska vara antingen ad hoc (enheterna i nätverket kommunicerar direkt utan att gå via en router eller åtkomstpunkt) eller infrastructure (enheterna använder en router eller åtkomspunkt). Kontrollera att inställningen i Windows är samma som enhetens inställning. Följ nedanstående instruktioner för att kontrollera detta:

 1. Öppna Kommandotolken genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör och Kommandotolken.

 2. Skriv netsh wlan add filter networktype=nätverkstyp.

  Där nätverkstyp är antingen adhoc eller infrastructure.

Routern eller åtkomstpunkten är upptagen.

Om det finns många datorer eller enheter i nätverket kan routern eller åtkomstpunkten vara upptagen. Om det finns fler datorer som försöker ansluta till nätverket kan du försöka med att stänga av dem tillfälligt.

Det nätverk du söker efter är inte inställt för att publicera nätverksnamnet (SSID-värdet).

Trådlösa routrar och åtkomstpunkter kan konfigureras för att inte broadcastsändanätverksnamnet. Om detta är fallet går det inte att hitta det trådlösa nätverket automatiskt (för att ansluta till det) om du inte redan tidigare har anslutit till nätverket genom att manuellt ange SSID (service set identifier). Så här ansluter du till ett nätverk som inte använder broadcastsändningar:

 1. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på StartBild på Start-knappenoch sedan på Anslut till.

 2. Klicka på Konfigurera en anslutning eller ett nätverk.

 3. Klicka på Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt och ange nätverkets information.

  Nätverket kommer att läggas till i listan över nätverk. Du kan använda listan för att ansluta till nätverket nästa gång datorn finns inom nätverkets räckvidd.

Administratören kan ha spärrat åtkomst till vissa nätverk.

Om du använder ett företagsnätverk kan administratören använda grupprinciper för att begränsa åtkomsten till trådlösa nätverk. Kontakta nätverkets administratör om du tror att det finns trådlösa nätverk inom datorns räckvidd som du inte kan se eller ansluta till på grund av begränsad åtkomst.

Det trådlösa nätverkskortet är i övervakningsläge.

Om ett nätverksövervakningsprogram körs på datorn, hamnar det trådlösa nätverkskortet i övervakningsläge, vilket hindrar Windows från att ansluta till trådlösa nätverk. Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk, stänger du nätverksövervakningsprogrammet eller följer instruktionerna i programmet för hur du avslutar övervakningsläget.