Felsöka problem för enheter med Bluetooth-stöd

Här är lösningar på några vanliga problem för enheter med Bluetooth-stöd.

Visa alla

Datorn känner inte igen min enhet med Bluetooth-stöd.

Det finns flera olika åtgärder du kan försöka med:

 • Ta bort och installera sedan om enheten:

  1. Klicka på StartBild på Startknappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Bluetooth-enheter.
  2. Markera den enhet som inte fungerar och klicka sedan på Ta bort.

  3. Klicka på Lägg till, tryck på enhetens återställningsknapp (eller följ tillverkarens instruktioner för att göra enheten synlig), markera kryssrutan Enheten har förberetts och kan nu upptäckas och klicka sedan på Nästa.

  4. Om enheten inte kan hittas upprepar du det förra steget. När enheten hittats markerar du den och klickar på Nästa.

  5. Följ resten av anvisningarna i guiden.

 • Kontrollera att enheten är påslagen och att batterierna inte behöver bytas.

 • Kontrollera att datorns Bluetooth-kort har satts i och är påslaget samt att enheten är påslagen och synlig. Om du inte är säker på hur du gör enheten synlig för datorn, läser du de instruktioner som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • Kontrollera att enheten installerades med rätt program. Om så inte är fallet installerar du om enheten.

  • Om enheten är en skrivare gör du följande:

   • Öppna guiden Lägg till skrivare genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud, Skrivare ochLägg till skrivare.

  • Om enheten är en mobiltelefon och Bluetooth finns installerat på datorn använder du guiden Lägg till Bluetooth-enhet. Det kan du göra på följande sätt:

   1. Klicka på StartBild på Startknappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Bluetooth-enheter.
   2. Klicka på Lägg till.

  • Om enheten är ett tangent bord eller en mus och Bluetooth finns installerat på datorn använder du guiden Lägg till Bluetooth-enhet. Det kan du göra på följande sätt:

   1. Anslut ett trådanslutet tangentbord eller en trådansluten mus till datorn.

   2. Klicka på StartBild på Startknappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Bluetooth-enheter.
   3. Klicka på Lägg till.

 • Enheten kan vara för långt bort från datorn eller för nära. Prova att flytta den närmare eller lite längre bort från datorn.

Enheten och datorn kommunicerar inte med varandra.

Det finns flera olika åtgärder du kan försöka med:

 • Kontrollera att enheten och datorn befinner sig på rätt avstånd från varandra. Det korrekta avståndet bör finnas med i enhetsinformationen.

 • Enheten kan vara överbelastad eller ha för många anslutningar (andra enheter kan till exempel vara anslutna till en skrivare med Bluetooth-stöd). Vänta tills enheten blir ledig och försök sedan igen. Du kan också minska antalet anslutningar genom att ställa in de andra enheterna så att de inte upptäcks. Om du inte är säker på hur du gör enheten osynlig för datorn, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • Kontrollera att datorn försöker ansluta till rätt enhet. Det kan till exempel finnas två skrivare med Bluetooth-stöd anslutna till datorn: en på ditt kontor och en på en medarbetares kontor. Kontrollera att det namn och serienummer som visas i guiden Lägg till Bluetooth-enhet stämmer överens med enhetens namn och serienummer genom att högerklicka på enhetens ikon i guiden.

 • Har du bytt nycklar med enheten? Vissa enheter kräver en nyckel innan de kan visas i Bluetooth-enheter på Kontrollpanelen.

 • Du kanske skrev en felaktig nyckel eller så gick tidsgränsen ut för att skriva in nyckeln.

 • Kontrollera att Windows konfigurerats för att acceptera inkommande Bluetooth-anslutningar. Om Bluetooth finns installerat på datorn kan du göra detta genom att leta efter enheter med Bluetooth-stöd på Kontrollpanelen. Så här gör du:

  1. Klicka på StartBild på Startknappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Bluetooth-enheter.
  2. Välj fliken Alternativ, markera kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter ansluter till den här datorn och klicka på OK.

 • Om enheten befinner sig i närheten av andra enheter som använder radiofrekvenser (till exempel mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, fjärrkontroller, blixtnedslag eller trådlösa nätverk enligt 802.11) kan dessa enheter störa Bluetooth-enheten. Försök att flytta den enhet som inte fungerar längre bort från andra enheter.

Anslutningen till enheten är långsam eller bryts då och då.

Det finns flera olika åtgärder du kan försöka med:

 • Enheten kan vara för långt bort från datorn eller för nära. Flytta enheten närmare datorn eller längre bort. Det korrekta avståndet bör finnas med i enhetsinformationen.

 • Enheten kan vara överbelastad eller ha för många anslutningar. Det kan till exempel finnas andra enheter som försöker ansluta till en skrivare med Bluetooth-stöd, vilket förhindrar den här anslutningen. Vänta tills enheten blir ledig och försök sedan igen. Du kan också minska antalet anslutningar genom att ställa in de andra enheterna så att de inte upptäcks. Om du inte är säker på hur du gör enheten osynlig för datorn, läser du informationen som följde med enheten eller tittar på tillverkarens webbplats.

 • Om enheten befinner sig i närheten av andra enheter som använder radiofrekvenser (till exempel mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, fjärrkontroller, blixtnedslag eller trådlösa nätverk enligt 802.11) kan dessa enheter störa Bluetooth-enheten. Försök att flytta den enhet som inte fungerar längre bort från andra enheter.

 • Säkerheten kan ha återställts på någon av enheterna. Detta inträffar ofta med tangentbord och möss. Andra enheter kan ha liknande problem och kanske måste installeras om.

Jag har ett tangentbord eller en mus med Bluetooth-stöd som inte fungerar.

Försök att ta bort och sedan installera om tangentbordet eller musen. Så här gör du:

Anslut ett trådanslutet tangentbord eller en trådansluten mus till datorn. Om Bluetooth finns installerat på datorn gör du sedan så här:

 1. Klicka på StartBild på Startknappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Bluetooth-enheter.
 2. Markera det tangentbord eller den mus som inte fungerar och klicka sedan på Ta bort.

 3. Klicka på Lägg till, tryck på återställningsknappen på undersidan av tangentbordet eller musen, markera kryssrutan Enheten har förberetts och kan nu upptäckas och klicka sedan på Nästa.

 4. Om enheten inte kan hittas upprepar du det förra steget. När enheten hittats markerar du den och klickar på Nästa.

  Om du provat det här steget flera gånger och datorn fortfarande inte kan hitta enheten kontrollerar du att enhetens batterier inte är på väg att ta slut.

 5. Om enheten är ett tangentbord byter du nycklar med tangentbordet. Om enheten är en mus klickar du på Använd inte någon nyckel. Följ resten av anvisningarna i guiden.

Jag kommer inte ihåg nyckeln för min enhet med Bluetooth-stöd.

De flesta enheter låter dig använda en egen nyckel eller så kan du använda en nyckel som genererats av Windows. Om du vill att Windows ska generera en nyckel åt dig kör du guiden Lägg till Bluetooth-enhet, annars kontaktar du enhetens tillverkare. Observera att vissa enheter använder "0000" eller "0001" som nyckel.

Jag kan inte ansluta till en datorn från en enhet med Bluetooth-stöd.

Om Bluetooth finns installerat på datorn gör du så här:

 1. Klicka på StartBild på Startknappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Bluetooth-enheter.
 2. Välj fliken Alternativ och kontrollera att kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter ansluter till den här datorn är markerad.

Jag har problem med ett Bluetooth-kort. Vem ska jag kontakta för att få hjälp?

Kontakta drivrutinsleverantören för kortet (tillverkaren). Följ de här stegen för att hitta drivrutinsleverantören:

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Dubbelklicka på Bluetooth-radio för att expandera avsnittet.

 3. Högerklicka på Bluetooth-kortet (radio eller sändtagare) och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Drivrutin.

 5. Bredvid Leverantör visas antingen Microsoft eller något annat leverantörsnamn. Kontakta leverantören om du behöver hjälp.

Obs!

 • Vissa versioner av Windows kan ha en Bluetooth-funktion för att hitta enheter som skiljer sig från den som beskrivs här.

 • Parbildningskod är en annan term för ett nummer som associerar din dator med en enhet med Bluetooth-stöd. Termerna nycklar och parbildningskod betyder ofta samma sak.