Felsöka problem med datorer som inte visas på nätverkskartan

Nätverkskartan är en grafisk representation av datorerna och enheterna i nätverket som visar hur de är anslutna till varandra. Ibland kan Windows inte hitta alla datorer och enheter i nätverket, eller så placeras inte alla datorer och enheter på rätt ställe på nätverkskartan. Här följer de vanligaste orsakerna till problem med nätverkskartan, samt rekommenderade lösningar.

Visa alla

En dator eller en enhet visas inte på nätverkskartan.

Detta kan bero på följande orsaker:

 • Datorn använder Windows Vista och är ansluten till ett nätverk som är tilldelat till nätverksplatsen "Offentlig plats". Windows kan inte upptäcka datorer i nätverk som tilldelats till platsen "Offentlig plats". Du kan försöka att korrigera det här problemet genom att byta nätverksplatsen till "Privat" eller ansluta till ett nätverk som tilldelats till nätverksplatsen "Privat". Mer information om nätverksplatser finns i avsnittet Välja en nätverksplats.

  Varning!

  • När du är ansluten till ett nätverk som tilldelats till nätverksplatsen "Privat" blir datorn synlig för andra datorer runt dig, vilket ökar risken för att du exponeras för skadlig programvara från Internet. Du bör bara tilldela nätverksplatsen "Privat" till nätverk på platser där du känner och litar på användarna och enheterna i nätverket, som till exempel hemma eller på arbetsplatsen. Undvik att tilldela den här nätverksplatsen till nätverk på allmänna platser, som kaféer och flygplatser.

 • Windows Vista är installerat på datorn och protokollet LLTD (Link Layer Topology Discovery) är inaktiverat på nätverkskortet. Windows använder protokollet LLTD för att visa datorer och enheter i ett nätverk. Gör så här för att aktivera LLTD:

  1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Nätverks- och delningscenter och sedan, i den vänstra rutan, på Hantera nätverksanslutningar.

  2. Högerklicka på nätverkskortets ikon och klicka sedan på Egenskaper.

  3. Markera kryssrutorna Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver och Link-Layer Topology Discovery Responder och klicka sedan på OK.

 • Datorn använder Windows Vista och nätverksidentifiering har inaktiverats. Gör så här för att aktivera nätverksupptäckt:

  1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

  2. Om nätverksidentifiering har inaktiverats, expanderar du avsnittet genom att klicka på pilknappen Bild av pilknappen och klickar på Aktivera nätverksidentifiering och klickar sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Mer information om nätverksupptäckt finns i avsnittet Vad är nätverksupptäckt?

 • Windows XP är installerat på datorn och LLTD-protokollet är inte installerat. För att en datorn med Windows XP kan identifieras och visas på nätverkskartan måste du installera protokollet LLTD på den datorn. Mer information finns i ett avsnitt om hur nätverkskartan visar inte datorer med Windows XP på Microsofts webbplats (sidan kan vara på engelska).

 • Datorn använder Windows XP och brandväggens inställningar gör att Windows inte kan identifiera datorn. Kontrollera brandväggens inställningar och se till att fil- och skrivardelning är aktiverat. Om du använder Windows-brandväggen kan du använda avsnittet Förstå inställningar för Windows-brandväggen. Om du använder en annan brandvägg finns mer information i dokumentationen till den brandväggen.

 • Enheten har inte stöd för de protokoll som krävs för Windows Vista. Kontrollera informationen som medföljde enheten för att se om den är försedd med en Windows Vista-logotyp. Om enheten är försedd med logotypen, bör den visas på nätverkskartan. Enheten eller informationen som medföljde den kan också innehålla information om LLTD-protokollet eller nätverkskartan.

En dator eller enhet placeras inte korrekt på kartan.

Detta kan bero på följande orsaker:

 • Datorn använder Windows Vista och är ansluten till ett nätverk som tilldelats nätverksplatsen "Offentlig plats". När en dator är ansluten till ett nätverk som tilldelats nätverksplatsen ”Offentlig plats”, kan den inte placeras korrekt på nätverkskartan av Windows. Du kan försöka att korrigera det här problemet genom att byta nätverksplatsen till "Privat" eller ansluta till ett nätverk som tilldelats till nätverksplatsen "Privat". Mer information om nätverksplatser finns i avsnittet Välja en nätverksplats.

  Varning!

  • När du är ansluten till ett nätverk som tilldelats till nätverksplatsen "Privat" blir datorn synlig för andra datorer runt dig, vilket ökar risken för att du exponeras för skadlig programvara från Internet. Du bör bara tilldela nätverksplatsen "Privat" till nätverk på platser där du känner och litar på användarna och enheterna i nätverket, som till exempel hemma eller på arbetsplatsen. Undvik att tilldela den här nätverksplatsen till nätverk på allmänna platser, som kaféer och flygplatser.

 • Datorn använder Windows XP och LLTD-protokollet är inte installerat. För att en dator med Windows XP ska kunna identifieras och visas på nätverkskartan måste du installera LLTD-protokollet (Link Layer Topology Discovery) på den datorn. Mer information om hur du visar datorer med Windows XP på nätverkskartan finns på webbsidan Network Map Does Not Display Computers RunningWindows XP på Microsofts webbplats (sidan kan vara på engelska).

 • Enheten saknar stöd för de protokoll som krävs för Windows Vista, vilket kan leda till att en del enheter visas på nätverkskartan, men inte som du förväntar dig. En router kan till exempel visas som tre saker: en router, en switch och en åtkomstpunkt. Kontrollera informationen som medföljde enheten för att se om den är försedd med en Windows Vista-logotyp. Om enheten är försedd med logotypen, bör den visas korrekt på nätverkskartan. Enheten eller informationen som medföljde den kan också innehålla information om LLTD-protokollet eller nätverkskartan.

Ett meddelande om att ett fel inträffat under kartprocessen visas.

Detta kan bero på följande orsaker:

 • En dator eller en enhet i nätverket startades om under kartprocessen. Det här problemet korrigerar du genom att avvakta tills datorn eller enheten har startat och uppdaterar sedan nätverkskartan genom att klicka på Uppdatera Bild av knappen Uppdatera.
 • Datorn är ansluten till ett trådlöst nätverk och signalkvaliteten i det trådlösa nätverket är svag eller ojämn. Det här problemet korrigerar du genom att flytta datorn närmare åtkomstpunkten eller det trådlösa nätverket.

 • En enhet i nätverket, till exempel en hubb eller en switch, fungerar inte som den ska eller är inte kompatibel med LLTD-protokollet (Link Layer Topology Discovery), som används av Windows för att skapa kartan. Det här problemet korrigerar du genom att inaktivera enheten, stänga av den eller avlägsna den från nätverket.

 • Svar från andra enheter i nätverket är fördröjda eller så finns det en inkompatibel dator i nätverket. Om svaren är fördröjda, kan du pröva att avvakta några minuter och sedan uppdatera nätverket genom att klicka på Uppdatera Bild av knappen Uppdatera. Om en router är inkompatibel kan du försöka med att inaktivera den, stänga av den eller avlägsna den från nätverket.