Felsöka problem med import av filer till Windows Movie Maker

Här följer lösningar på några vanliga problem med import av filer till Windows Movie Maker.

Visa alla

Vad innebär felmeddelandet om att innehållet har digitalt kopieringsskydd?

Det här felmeddelandet visas när du försöker importera ljud eller video som skyddats med DRM (Digital Rights Management). DRM är en teknik som möjliggör för författare och förläggare, till exempel skiv- och filmbolag, att kontrollera hur deras digitala musik- och videofiler används och distribueras. Skyddade digitala mediefiler kan inte importeras till Windows Movie Maker.

Hur kan jag importera en video- eller ljudfil som Windows Movie Maker inte har stöd för?

Vissa ljud- och videofilformat stöds inte i Windows Movie Maker och kan därför inte importeras. Om du har en video- eller ljudfil som inte stöds kan du använda något annat videoredigeringsprogram för att konvertera filen till ett format som Windows Movie Maker har stöd för och sedan importera filen till Windows Movie Maker. En del filer kräver också att en codec installeras innan du kan använda filerna i Windows Movie Maker.

Vad gör jag om Windows Movie Maker hänger sig när jag försöker spela upp en fil jag importerat?

I sällsynta fall kan en fil med en filtyp som inte stöds av Windows Movie Maker göra att Windows Movie Maker hänger sig. Detta kan bero på inkompatibla videofilter. Du kan kontrollera vilka filter som installerats och hindra Windows Movie Maker från att läsa in vissa filter genom att starta om Windows Movie Maker.

Om du vill kontrollera videofilterinställningarna klickar du först på Verktyg-menyn, sedan på Alternativ och till sist på fliken Kompatibilitet. Mer information om videofilter finns i Videofilter: vanliga frågor.

Varför kan jag inte importera video från en webbkamera eller analog videokälla?

Windows Movie Maker har inte längre stöd för import av video från webbkameror eller analoga videokällor som videobandspelare. Om du vill använda video från en webbkamera kan du använda programvaran som medföljer kameran för att spela in video på datorn och sedan importera den videofilen till Windows Movie Maker.