Felsöka problem med bilder i Windows Media Center

Här är lösningar på några vanliga problem med bilder i Windows Media Center.

Visa alla

Varför visas inte en bild i Windows Media Center?

Nedan följer en lista över orsaker till att en bild inte visas i Windows Media Center, samt förslag på hur du kan visa bilden i Windows Media Center.

  • Den aktuella typen av bildfil stöds inte i Windows Media Center. T.ex. stöds inte digitala foton från en digitalkamera som har sparats i filformatet RAW, av Windows Media Center. En lista över de filtyper som stöds i Windows Media Center finns i avsnittet Filtyper som stöds av Windows Media Center.

  • Filtypen har ändrats till en typ som inte stöds, t.ex. en miniatyr, eller också är den skadad. Pröva med att ändra bilden genom att öppna den i ett fotoredigeringsprogram, och spara sedan om bilden med en filtyp som stöds i Windows Media Center.

  • Filen är dold. Öppna filens egenskaper och kontrollera att den inte är dold. Mer information om hur du visar filegenskaper finns i Visa egenskaperna för en fil.

Bildens kvalitet är låg.

När en fil ändras och sparas med funktionen Bättra på i Windows Media Center, komprimeras filen. Om du ändrar och sparar bilden flera gånger kan det påverka bildens kvalitet. Läs i dokumentationen till digitalkameran eller avbildningsenheten och se till att bilden är av hög kvalitet från början. Mer information finns i Redigera bilder.

Överväg att spara originalen av dina bilder i en mapp, och redigerade kopior av bilderna i en annan mapp. Om du har en säkerhetskopia och något händer med den redigerade versionen av en bild, kan du alltid återställa originalbilden.

Det går inte att spara en bild efter att jag har redigerat den i Windows Media Center.

Nedan följer en lista över tänkbara orsaker till varför det inte går att spara ändrade fotografier i Windows Media Center, och möjliga förslag på hur du åtgärdar problemen:

  • Filen är skadad. Försök med att öppna bilden i ett fotoredigeringsprogram och se om du kan redigera bilden där. Om du kan det inför du ändringarna och sparar fotot i det aktuella programmet.

  • Det finns inte tillräckligt med utrymme för att spara den redigerade bilden på datorn. Du kan åtgärda det här problemet genom att frigöra diskutrymme på hårddisken, och sedan ändra och spara fotot igen i Windows Media Center.

  • Bilden är skrivskyddad. Du löser problemet genom att ta bort filens skrivskyddsattribut. Mer information om filegenskaper finns i Visa egenskaperna för en fil.

Hur ändrar jag programmet som öppnas av den automatiska uppspelningen när jag ansluter en enhet eller sätter i en skiva?

Följ de här stegen:

  1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Kontrollpanelen, på Maskinvara och ljud och sedan på Spela upp automatiskt.

  2. Om du aldrig vill att dialogrutan Spela upp automatiskt ska visas, markerar du Ingen åtgärd bredvid enheten eller skivan. Om du vill välja en åtgärd varje gång du ansluter en enhet eller sätter i en skiva, markerar du Fråga mig varje gång. Om du vill att ett program ska öppnas automatiskt varje gång, markerar du programmet.