Felsöka problem vid publicering av en film till datorn

Här följer lösningar på några vanliga problem vid publicering av en film i Windows Movie Maker.

Visa alla

Vad gör jag om ett felmeddelande visas där filmfilen sägs överskrida 4 GB?

Felet uppstår om du publicerar en film vars filstorlek överskrider storleksgränsen 4 GB i filsystemet FAT32. Problemet inträffar oftast när långa filer publiceras med hög kvalitet på en volym eller partition där filsystemet FAT32 används.

Du löser problemet genom att göra något av följande:

 • Minska filmens längd genom att ta bort objekt från din storyboard eller tidslinje i Windows Movie Maker och försök sedan publicera filmen igen.

 • Välj en inställning för lägre kvalitet eller filstorlek när du publicerar filmen. Mer information finns i Filminställningar: vanliga frågor.

 • Om datorns hårddisk har flera partitioner och en av dessa är formaterad med filsystemet NTFS publicerar du filmen på NTFS-partitionen. Filsystemet NTFS har stöd för filer som är större än 4 GB.

 • Om du spelar in den publicerade filmen på band och har flera partitioner på hårddisken, och en partition är formaterad med filsystemet NTFS, kan du använda den partitionen som tillfällig lagringsplats. Så här ändrar du den tillfälliga lagringsplatsen:

  1. Välj AlternativVerktyg-menyn.

  2. Välj den partition som är formaterad med filsystemet NTFS i rutan Tillfällig lagringsplats.

 • Konvertera filsystemet till NTFS. Filsystemet NTFS har stöd för filer som är större än 4 GB. Mer information finns i Konvertera en volym till NTFS-format.

Jag får felmeddelandet att det inte finns tillräckligt med diskutrymme för att publicera filmen. Vad kan jag göra?

Du löser problemet genom att göra något av följande:

 • Minska filmens längd genom att ta bort objekt från din storyboard eller tidslinje i Windows Movie Maker.

 • Välj en inställning för lägre kvalitet eller filstorlek när du publicerar filmen. Mer information finns i Filminställningar: vanliga frågor.

 • Publicera filmen på en plats där det finns mer tillgängligt diskutrymme.

Vad gör jag när jag får felmeddelandet att jag inte kan publicera en film eftersom platsen inte finns?

Felet kan inträffa om du väljer att publicera filmen till en flyttbar lagringsenhet som kopplats från eller inte är tillgänglig. Det kan också inträffa om du väljer att publicera filmen på en nätverksenhet och den platsen inte längre är tillgänglig.

Du löser problemet genom att göra något av följande:

 • Om du angett en flyttbar lagringsenhet som publiceringsplats kontrollerar du att enheten eller det flyttbara mediet fortfarande finns på plats och anslutits korrekt till datorn.

 • Om du angett en nätverksenhet som publiceringsplats kontrollerar du att datorns nätverkskabel är korrekt ansluten och att den nätverksdator du vill publicera filmen på fortfarande är tillgänglig.

 • Ange en publiceringsplats på datorns hårddisk.

Jag kan inte publicera filmen eftersom några av källfilerna saknas. Hur kan jag hitta filerna och lägga in dem i Windows Movie Maker igen?

Det inträffar om du försöker publicera en film efter att en eller flera källfiler som hör till klippen i projektet har flyttats, tagits bort eller fått nytt namn.

Du löser problemet genom att göra något av följande:

 • Leta rätt på originalkällfilen och flytta eller kopiera den till den plats på datorn varifrån den importerades till Windows Movie Maker. Om du vill hitta en saknad fil klickar du på det saknade klippet i klippsamlingen eller projektfönstret, väljer Redigera och klickar på Bläddra efter saknad fil.

 • Om källfilen fanns på en nätverksplats när den importerades till Windows Movie Maker kontrollerar du att nätverksplatsen fortfarande är tillgänglig.