Felsöka problem med att spela in TV på datorn

Om datorn inte har någon TV-mottagare krävs en analog eller digital TV-mottagare som tillval för att spela upp och spela in TV i Windows Media Center.

Här följer lösningar på vanliga problem med TV-inspelning på datorn.

Visa alla

Varför är det inspelningskonflikt?

Meddelande om inspelningskonflikt visas i följande situationer:

 • Du har en TV-mottagare men har schemalagt fler än en inspelning samtidigt.

 • Du har flera TV-mottagare aktiverade, men du har schemalagt fler inspelningar än vad det finns mottagare.

Följ instruktionerna på skärmen för att lösa konflikten när du tillfrågas om detta. Om du inte löser konflikten löser Windows Media Center konflikten automatiskt och väljer ett program att spela in. Ibland kan Windows Media Center hitta ett annat datum eller en annan tid för ett av programmen och ändra inspelningsschemat för att kunna spela in båda programmen. Annars väljer Windows Media Center vilket program som spelas in enligt följande ordning:

 • Engångsinspelning (inte som del av serie).

 • Serieprioritetsrangordning, till exempel inspelningar med Serie, Nyckelord och Manuellt, kan alla rangordnas i Serieprioriteter.

 • Programmet som låg först i schemat.

Om Windows Media Center känner av en inspelningskonflikt mellan två avsnitt från olika serieinspelningsbegäran använder Windows Media Center serieprioritetslistan för att bestämma vilket program som spelas in. Du kan rangordna den serie du helst vill ska spelas in högst på serieprioritetslistan så att den säkert spelas in vid konflikt. När du schemalägger en ny serie läggs den till längst ner i listan och får lägst prioritet.

Ändra prioriteten i en serieinspelning

 1. Rulla till TV + filmerStartskärmen, klicka på Inspelad TV, klicka på Visa schema, klicka på Serie och klicka sedan på Ändra prioriteter.

 2. Använd upp- och nedpilen på skärmen för att flytta en schemalagd serie upp eller ned i listan över serieprioriteter.

 3. Klicka på Klar för att återgå till skärmen Serie.

Varför spelades inte TV-programmet in?

Det kan bero på många olika orsaker. Visa historiken för en inspelning för att få information om varför programmet kanske inte spelades in genom att göra följande:

 1. Rulla till TV + filmerStartskärmen, klicka på Inspelad TV, klicka på Visa schema, klicka på Historik.

 2. Sortera listan genom att klicka på Sortera efter datum, Sortera efter status eller Sortera efter rubrik.

 3. Använd pilknapparna på skärmen för att rulla genom listan. Status för respektive program listas som Inspelad, Inte inspeladBorttagen, Avbruten, Tillfälligt stoppad eller Delvis inspelad.

 4. Detaljinformation om inspelningsstatusen visas genom att du klickar på programmet. På skärmen Historik visas en detaljbeskrivning av historiken för det inspelningsobjektet.

Följande kan vara orsaken till varför ett program inte spelas in:

 • Konflikt med program med högre prioritet uppstod. Mer information om prioriteter finns i början av detta avsnitt.

 • Mottagaren var inte tillgänglig när programmet skulle spelas in enligt schemat.

 • Ledigt diskutrymme saknades och inspelningar kunde inte tas bort för att skapa ledigt utrymme för inspelning. Ta bort inspelningar genom att läsa i Hantera inspelade TV-program: vanliga frågor och svar.

 • Det finns inga uppdaterade programtablåer för den schemalagda inspelningen. Kontrollera att den senaste programguideinformationen hämtas i Windows Media Center. Mer information finns i Felsöka hämtningsproblem med programguiden.

 • Begränsningar kan ha lagts in av utsändaren eller skaparen av innehållet, vilket gjorde att programmet inte spelades in.

 • Programmet har redan spelats in. Windows Media Center spelar inte in ett program i en serie om det redan spelats in eller tagits bort de senaste åtta veckorna.

 • Gränsen för hur många inspelningar som sparas i en serie har överskridits. Ta bort inspelningar i serien eller öka antalet inspelningar som sparas i en serie. Hantera inspelningar genom att läsa i Hantera inspelade TV-program: vanliga frågor och svar.

 • TV-utsändaren ändrade schemat eller kanalnumret för en viss station eller så visades inte programmet.

 • TV-signalen uteblev eftersom kanalen inte var tillgänglig, TV-signalen var frånkopplad eller så var mottagaren inaktiverad.

 • Datorn var frånslagen eller så var det strömavbrott när programmet skulle spelas in enligt schemat. Datorn måste vara på eller i läget Vänteläge, Inte vid datorn eller Viloläge för att inspelning ska ske.

 • Med digitalbox kanske den infraröda styrkabeln var frånkopplad, vilket gjorde att Windows Media Center inte kunde ändra kanal för att starta inspelningen.

Varför kan jag inte hitta en inspelning?

Om du inte hittar ett inspelat program kan det bero på följande:

 • Programmet spelades inte in eller så spelades det in men togs bort. Titta i inspelningshistoriken för att se om programmet spelades in eller togs bort. Information om hur detta görs finns i början av avsnittet.

 • Det inspelade programmet finns i en mapp som inte är tillgänglig och som inte är samma mapp som skapades för inspelningen. Se efter om mappen som innehåller inspelningen är tillgänglig och kan kommas åt från din dator. Du kan också ändra standardmappen för att lagra inspelade TV-program genom att göra följande:

  1. Rulla till AktiviteterStartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Inspelning och klicka sedan på Lagring av inspelningar.

  2. Klicka på - eller + bredvid alternativet Spela in på enhet för att välja ny enhet, klicka på Spara och gå till skärmen Inspelad TV och se om programmet ifråga finns där.

 • Om det ändå inte går att hitta det inspelade TV-programmet kan du söka i mappen Inspelad TV (Recorded TV) (standardsökvägen är C:\Users\Public\Recorded TV.) Om du har inspelningar lagrade på en extern enhet kan sökvägen för mappen till exempel vara G:\Inspelad TV.

Varför skedde inspelningen med fel kanal?

Om du får TV-signal via en digitalbox kan det inträffa att Windows Media Center påträffar ett fel vid kanalbyte för att börja spela in ett program. Fel vid kanalbyte på med en digitalbox kan orsakas av följande:

 • Den infraröda styrkabeln är i fel läge frampå digitalboxen, eller så är den frånkopplad och Windows Media Center kan inte skicka signal till boxen för att ändra kanal.

 • Ändringshastigheten för digitalboxen kan ha ställts in fel. Om till exempel fel hastighet för kanalbyte ställts in kan det hända att digitalboxen tar emot signal för endast två av tre kanaler som överförts av Windows Media Center och att en tvåsiffrig kanal ändras istället för en tresiffrig. Försök att konfigurera om TV-signalen och välj en annan byteshastighet för kanalerna.

  Ändra hastigheten för kanalbyte

  • Rulla till AktiviteterStartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Konfigurera TV-signal och följ guiden vidare.

 • Windows Media Center kan ha försökt ställa in en kanal som inte ingår i ditt TV-abonnemang. Ibland påverkar automatiken i vissa digitalboxar hur Windows Media Center styr enheten. När Windows Media Center ställer in en kanal som inte ingår i ditt TV-abonnemang kanske digitalboxen istället ändrar till en standardinställd kanal, visar meddelande på skärmen, står kvar på den senast visade kanalen eller ändrar till närmast kanalen som kan visas i listan. Digitalboxen utför alltid en standardåtgärd som Windows Media Center inte kan känna av, vilket gör att Windows Media Center kommer ur fas och spelar in fel kanal. För att hindra att Windows Media Center försöker komma åt och spela in kanaler som inte ingår i ditt abonnemang ska du stänga av kanaler som inte ingår i ditt abonnemang genom att göra följande:

  1. Rulla till AktiviteterStartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden och klicka sedan på Redigera kanaler.

  2. Använd pilknapparna på skärmen för att rulla igenom listan och hitta kanaler du vill visa eller dölja. Allteftersom du klickar på respektive kanal visas kanalen i ett fönster.

   Illustration av det infällda fönstret
   Illustration av fönstret
  3. Välj eller avmarkera kryssrutan bredvid respektive kanal. När kryssrutan väljs visas kanalen i guiden. När rutan avmarkeras visas inte kanalen.

  4. Klicka på Spara när du har slutfört ändringarna och återgå till skärmen Inställningar i programguiden.

  Om meddelande på skärmen visas kan kanalnavigering för TV-inspelning inte ske förrän du utfört åtgärd med fjärrkontrollen för digitalboxen. Meddelandet kan göra att flera felaktiga inspelningar görs om du inte är vid datorn för att omedelbart åtgärda felet.

Vad händer om hårddiskutrymmet är mycket litet?

Meddelanden om litet diskutrymme eller inget diskutrymme anger att hårddisken som lagrar inspelade TV-program är nästan full och Windows Media Center kan inte utföra nästa schemalagda inspelning eller följande inspelningar förrän tillräckligt utrymme skapats. Hårddisken kan vara nästan full om:

 • Många inspelningar kan inte tas bort. Mer information finns i Hantera inspelade TV-program: vanliga frågor och svar.

 • Ett stort antal andra filer, bland annat mediefiler som till exempel musik, bilder och videor, lagras på hårddisken som TV-program spelas in på.

 • Ett stort antal digitala TV-program har spelats in som inte kan tas bort. Inspelade TV-program från vissa digitala TV-kanaler behåller den ökade detaljrikedomen i bilder, samt den högre ljudkvaliteten med högdefinition. Som en följd av detta blir filstorleken med inspelade TV-program större än med inspelningar av standarddefinitions-TV, vilket gör att sådana inspelningar fyller hårddisken snabbare.

 • Hårddisken du spelar in med kan vara för liten, vilket gör att du kan behöva en större.

  För att omedelbart skapa ledigt utrymme kan du ta bort vissa inspelade TV-program manuellt eller allokera mer diskutrymme för inspelningar. Ta bort inspelningar genom att läsa i Hantera inspelade TV-program: vanliga frågor och svar.

Hur kan jag höja gränsen så att fler serieprogram kan spelas in?

Inspelningen avbröts eftersom gränsen för hur många inspelningar som sparas i en serie överskridits. För att inspelningar inte ska avbrytas kan du höja gränsen för hur många inspelningar sparas. (se avsnittet Hantera inspelade TV-program: vanliga frågor och svar)

Varför kan inte Windows Media Center hitta kanalen för att spela in?

Försöka med att slå på kanalen och ändra i inspelningschemat. Slå på en kanal enligt följande:

 1. Rulla till AktiviteterStartskärmen, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Programguiden och klicka sedan på Redigera kanaler.

 2. Använd pilknapparna på skärmen för att rulla igenom listan och hitta kanaler du vill visa eller dölja. Allteftersom du klickar på respektive kanal visas kanalen i ett fönster.

 3. Markera kryssrutan bredvid kanalen du vill slå på. När kryssrutan väljs visas kanalen i guiden. När rutan avmarkeras visas inte kanalen.

 4. Klicka på Spara när du har slutfört ändringarna och återgå till skärmen Inställningar i programguiden.

Varför skedde ingen inspelning med Windows Media Center?

Ändra tiden i inspelningsschemat. Med vissa fel krävs bara att du ändrar tiden i inspelningsschemat. Ändra tiden i inspelningsschemat genom att läsa i Hantera inspelade TV-program: vanliga frågor och svar. Andra fel kan vara mer komplicerade, så att du behöver starta om Windows Media Center-datorn.

Varför stoppades inte inspelningen med Windows Media Center?

Försök att stoppa inspelningen manuellt eller starta om datorn.

Varför kunde inte Windows Media Center skapa inspelningsfilen?

Det kan hända att datorn har för lite diskutrymme eller att mappen Inspelad TV inte hittas. Försök att ta bort vissa inspelningar för att skapa mer diskutrymme, kontrollera att mappen Inspelad TV finns och försök att ändra tiden i inspelningsschemat. Ändra tiden i inspelningsschemat genom att läsa i Hantera inspelade TV-program: vanliga frågor och svar.