Felsöka problem vid sökningar

Här följer lösningar på några vanliga problem som kan uppstå när du söker efter filer.

Visa alla

Jag vet inte hur man gör en sökning.

Till att börja med kan du använda sökfältet längst upp i varje mapp. Då söks den aktuella mappen och alla dess undermappar igenom. Om du vill utföra en mer omfattande sökning ska du använda sökmappen.

  • Öppna Sök genom att trycka på Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten +F.

Mer information finns i Söka efter en fil eller mapp.

Windows hittar inte en fil som jag vet finns på datorn.

Den troligaste orsaken är att du söker på ett begränsat antal platser. Indexerade platser, vilket är den filuppsättning som används som standard, omfattar de allra flesta vanliga platser som du kan vilja söka på. Du kan dock utöka sökningen genom att lägga till fler platser i sökmappen. Så här gör du:

  1. Klicka på Avancerad sökning i sökfönstret.

  2. Klicka på Plats-menyn och sedan på Alla enheter.

Tips!

  • Om du snarare vill söka på vissa platser än i hela datorn ska du klicka på Plats-menyn och sedan på Välj sökplatser.

Filer som tillhör andra användare hittas inte vid sökningar.

Av sekretesskäl läggs endast dina egna filer till i index, och därför söks endast dina filer igenom som standard. Gör så här om du vill ändra sökningarna så att även filer som tillhör andra användare omfattas:

  1. Öppna mappen som innehåller användarfilerna du vill söka igenom. De brukar finnas i C:\Users\Användare, där det andra Användare motsvarar namnet på personen vars filer du vill söka igenom. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Utför sökningen. Den valda användarens filer ingår nu i sökresultaten.

Vissa sökningar tar lång tid att utföra.

Om du söker på platser som inte har indexerats kan sökningen gå långsamt. Det beror på att Windows måste kontrollera varje fil på dessa platser under sökningen. Du kan lägga till platserna i index så att sökningen går snabbare fortsättningsvis. Mer information finns i Förbättra Windows-sökningar med index: vanliga frågor.

Obs!

  • Du kan bara lägga till platser på datorn i indexet. Nätverksplatser kan inte indexeras, därför tar det alltid längre tid att söka igenom dessa platser än mapparna på datorn.

Jag hittar inte en systemfil eller programfil.

För att vanliga sökningar ska gå snabbare ingår inte systemfiler och programfiler i index. Om du vill söka efter en systemfil eller programfil ska du ändra platsen för den aktuella sökningen i sökmappen från Index till Alla enheter, eller välja en särskild sökplats, till exempel en viss hårddisk eller mapp. Kom ihåg att det går saktare att söka igenom platser som inte är indexerade.

Jag kan inte lägga till en nätverksplats i index.

Du kan bara lägga till filer och mappar som finns på datorn i index. Det innebär att det tar längre tid att söka igenom platser i nätverket än filer på datorn.

Vad betyder ett meddelande om att sökningen kan ta tid på grund av att en plats inte har indexerats?

När du söker via sökmappen eller Start-menyn får du ett snabbt resultat på grund av att sökningen endast omfattar platserna som har indexerats på datorn. Om du ändrar sökplatserna i sökmappen eller öppnar och söker i en mapp som inte finns i index tar sökningen längre tid. När du söker på platser som inte är indexerade sker sökningen endast utifrån filnamn, medan sökningar på platser som finns i index även omfattar olika filegenskaper och innehållet i filerna. Om du ofta behöver söka på en viss plats på datorn bör du lägga till den i index.

Vad betyder ett meddelande om att sökresultaten kan vara ofullständiga på grund av att filer fortfarande håller på att indexeras?

Windows samlar in information om filerna på datorn för att sökningarna ska bli snabbare och exaktare. Informationen lagras i ett index. Med jämna mellanrum måste Windows uppdatera indexet. Om du utför en sökning medan indexet håller på att uppdateras blir resultaten eventuellt inte helt aktuella.

Vad betyder ett meddelande om att det kan ta lång tid att söka igenom nätverksplatser och anslutna enheter?

Platser som inte finns på datorns hårddisk, till exempel platser i nätverket och på andra enheter, kan inte läggas till i datorns index. Därför tar det längre tid att söka igenom dessa platser än indexerade filer på datorn.

Vad betyder ett meddelande om att en plats inte kan nås eller att det inte finns något medium på sökplatsen?

Det har uppstått problem med att söka igenom en eller flera av de valda platserna. Den vanligaste orsaken är att du har valt en nätverksplats eller en enhet som för tillfället inte är ansluten till datorn. Du kan också ha valt en enhet med ett flyttbart medium, där själva mediet (till exempel ett minneskort eller en CD-skiva) saknas. Kontrollera platserna och försök att utföra sökningen igen.

Varför startar ibland inte sökningar i sökfältet förrän jag trycker på RETUR?

Om du söker på platser som inte har indexerats måste du starta sökningen genom att trycka på RETUR. Kom ihåg att det går saktare att söka igenom platser som inte är indexerade.

Hur vet jag vilka filer som går snabbt att söka igenom?

Alla filer som finns i indexet går snabbt att söka igenom. Som standard är samtliga av de vanligaste filerna på datorn indexerade. De indexerade platserna omfattar alla filer i dina personliga mappar (till exempel Dokument, Bilder, Musik och Videoklipp) samt e-postfiler och offlinefiler. Bland de filer som inte indexeras finns programfiler och systemfiler. Platserna för dessa filer indexeras inte på grund av att du sällan behöver söka efter filerna. Vanliga sökningar går snabbare genom att de inte finns med i index.

I Indexalternativ finns en fullständig lista över indexerade platser.

  • Öppna indexerings- och sökalternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och till sist på Indexalternativ.

    De indexerade platserna visas i listan Indexera följande platser.