Felsöka problem med fjärrskrivbord

Här följer lösningar på några vanliga problem med Anslutning till fjärrskrivbord.

Visa alla

Det går inte att ansluta till fjärrdatorn.

Beroende på typen av felmeddelande du får finns det flera saker du kan pröva:

Inte tillräckligt med minne. Stäng andra program och försök sedan ansluta igen. Om problemet kvarstår startar du om datorn och försöker ansluta igen. Om du fortfarande inte kan ansluta kontaktar du nätverksadministratören eller teknisk support. (Mer information finns i Förhindra problem med litet ledigt minne.)

Nätverksfel. Kontrollera att routern är aktiverad (endast hemnätverk), att Ethernet-kabeln är ansluten till nätverksadaptern (endast kabelanslutna nätverk), att datorns trådlösa växel är aktiverad (endast bärbara datorer på trådlösa nätverk) och att nätverksadaptern fungerar. Om problemet kvarstår kontaktar du nätverksadministratören eller den person som konfigurerade nätverket.

Det går inte att hitta fjärrdatorn. Be fjärrdatorns administratör verifiera datornamnet och se till att du har skrivit namnet rätt. Om du fortfarande inte kan ansluta provar du med att skriva IP-adressen till fjärrdatorn i stället.

Ett mellansteg krävs för att försäkra att datorerna kan kommunicera med varandra när en hemdator ska anslutas till en dator i en företagsdomän. Ett sätt att göra detta är att upprätta en VPN- anslutning (virtuellt privat nätverk) till företagsnätverket. Ett annat sätt är att använda en Terminal Services Gateway-server. Om du får problem med att göra något av detta kontaktar du systemadministratören eller teknisk support.

Det är också möjligt att ansluta två hemdatorer via Internet. Detta brukar dock kräva ingående kännedom om routerns konfiguration, portmappningarna och IP-adresserna.

Om autentisering är aktiverad måste du ange ett fullständigt datornamn (t.ex. Dator1.Exempel.com) på fliken Allmänt i dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord. Definitionen av ett fullständigt datornamn finns i "Vad är ett fullständigt datornamn?" i Fjärrskrivbord: vanliga frågor.

 • Så här kontrollerar du vilken autentiseringsnivå som är aktiverad:

  1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Anslutning till fjärrskrivbord.

  2. I dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord, klicka på Alternativ och klicka sedan på fliken Avancerat.

 • När du vill hitta fjärrdatorns fullständiga datornamn, gör följande på fjärrdatorn:

  • Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

  Det fullständiga datornamnet anges under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.

Andra möjliga orsaker till problem med anslutning:

 • Fjärrskrivbordets port kan vara blockerad av en brandvägg.

  Om du använder Windows-brandväggen, gör följande:

  1. Öppna Windows-brandväggen genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Windows-brandväggen.

  2. Klicka på Avblockera ett program i Windows-brandväggen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Markera kryssrutan Fjärrskrivbord.

  Om du använder en annan brandvägg ser du till att porten till Fjärrskrivbord (normalt 3389) är öppen.

 • Det är möjligt att fjärranslutningar inte är aktiverade på fjärrdatorn. Åtgärda detta på följande sätt:

  1. Klicka på StartBild på Start-knappen på fjärrdatorn, högerklicka på Dator och klicka på Egenskaper.
  2. Klicka på Fjärrinställningar i fönsterrutan till vänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Under Fjärrskrivbord klickar du antingen på Tillåt anslutningar oavsett vilken version av Fjärrskrivbord som klienten använder eller Tillåt bara anslutningar från klienter som använder Fjärrskrivbord med autentisering på nätverksnivå.

  4. Klicka på OK.

 • Ditt användarkonto måste ha ett lösenord för att du ska kunna ansluta via en fjärranslutning. Information om hur du skapar ett lösenord för kontot finns i avsnittet Skydda datorn med ett lösenord.

 • Det är möjligt att fjärrdatorn är för upptagen för att kunna ta emot några fler anslutningar just nu. Vänta ett tag och försök sedan ansluta igen.

Det går inte att logga in på fjärrdatorn.

Om du kan se fjärrdatorns inloggningsskärm men inte kan logga in lägger du dig själv till gruppen Användare av fjärrskrivbord eller vilken grupp som helst med administratörsrättigheter på fjärrdatorn (eller ber fjärrdatorns administratör göra detta). Mer information finns i avsnittet Lägga till ett användarkonto till en grupp.

Jag kan inte kopiera text från fjärrdatorn till min dator.

Kontrollera att du har dirigerat om Urklipp så att du kan använda det på fjärrdatorn. Det gör du på följande sätt:

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Anslutning till fjärrskrivbord.

 2. I dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord, klicka på Alternativ och klicka sedan på fliken Lokala resurser.

 3. Under Lokala enheter och resurser, markera kryssrutan Urklipp och klicka sedan på Anslut.

När jag minimerar dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord blir skärmen tom.

Detta kan orsakas av att du använder en lösenordsskyddad skärmsläckare. Minimera inte dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord om du har en lösenordsskyddad skärmsläckare, eller använd inte en lösenordsskyddad skärmsläckare.

Skärmsläckaren på fjärrdatorn är tom.

När skärmsläckaren aktiveras i Fjärrskrivbord är den tom som standard. Detta är normalt.

Mina sparade autentiseringsuppgifter fungerar inte.

Om datorn är en del av en domän tillåts du som standard inte att spara dina autentiseringsuppgifter när du är ansluten till en fjärrdator. Men du kan ändra det.

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, skriv gpedit.msc och tryck på RETUR. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
 2. Under Datorkonfiguration dubbelklickar du på Administrativa mallar, dubbelklickar på System och sedan dubbelklickar du på Delegering av autentiseringsuppgifter.

 3. I den högra rutan dubbelklickar du på Tillåt sparade autentiseringsuppgifter med endast NTML-autentisering.

 4. I dialogrutan som visas klickar du på Aktiverad och sedan klickar du på Visa.

 5. I dialogrutan Visa innehåll klickar du på Lägg till, skriver namnet på fjärrdatorn (servern) i formatet: TERMSRV\<datornamn> och klickar på OK.

  Obs!

  • Se till att använda versaler för “TERMSRV” så som det visas. <datornamn> kan antingen vara namnet på en viss fjärrdator (till exempel TERMSRV/mindator) eller så kan du använda en asterisk (*) så att en grupp datorer omfattas (till exempel TERMSRV/* eller TERMSRV/*.corp.com). <datornamn> ska stämma helt överens med det namn du anger i rutan Dator i Fjärrskrivbord för anslutning till den fjärrdatorn.