Felsöka synkroniseringsproblem

Här finns lösningar på några problem som är vanliga vid synkronisering.

Visa alla

Hur löser jag synkroniseringskonflikter?

 1. Öppna Synkroniseringscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör och Synkroniseringscenter.

 2. I det vänstra fönstret i Synkroniseringscenter klickar du på Visa synkroniseringskonflikter.

 3. Markera en eller flera konflikter och klicka sedan på Lös.

  Följ instruktionerna och lös konflikterna.

Mer information finns i Lösa synkroniseringskonflikter: vanliga frågor.

Hur kan jag rätta synkroniseringsfel?

Du kan visa synkroniseringsfel på skärmen Synkroniseringsresultat i Synkroniseringscenter. När du förstår vad som har orsakat synkroniseringsfelet kan du försöka rätta det. Ett synkroniseringsfel inträffar vanligen när det är något problem med den enhet, dator eller mapp du försöker synkronisera med, t.ex. en enhet som inte är ansluten eller påslagen när du försöker synkronisera den. Fel blockerar vanligen synkroniseringen så att den inte kan slutföras. Om du har ett synkroniseringsfel som du inte rättar får du troligen filer som inte är synkroniserade. Det är alltså en bra idé att rätta synkroniseringsfel.

Instruktioner för hur du rättar synkroniseringsfel finns i Så här fungerar synkroniseringsfel och varningar.

Vad ska jag göra med synkroniseringsvarningar?

I motsats till synkroniseringsfel stoppas vanligen inte synkroniseringen av synkroniseringsvarningen. Det är alltså inte nödvändigt att rätta eller ens notera varje varning. Det är emellertid en bra idé att ibland kontrollera om det finns varningar på skärmen Synkroniseringsresultat i Synkroniseringscenter. Varningar kan peka på problem som leder till synkroniseringsfel om du inte rättar dem.

Mer information finns i Så här fungerar synkroniseringsfel och varningar.

Varför visas inte den bärbara enhet som jag vill synkronisera med i Synkroniseringscenter?

Om du har anslutit en bärbar enhet, t.ex. en bärbar musikspelare eller mobiltelefon till datorn men enheten visas inte i listan över tillgängliga synkroniseringskopplingar kanske den inte är kompatibel med Synkroniseringscenter. Innan du kan komma till den slutsatsen måste du emellertid kontrollera att enheten är påslagen och ansluten till datorn. Om det är en enhet som ansluter trådlöst till datorn kontrollerar du att det finns en trådlös anslutning mellan enheten och datorn. Installera all programvara som medföljde enheten.

Om enheten fortfarande inte visas i Synkroniseringscenter försöker du ansluta den till datorn igen. Försök också att stänga av och slå på den igen. Prova också att klicka på uppdateringsknappen Bild på uppdateringsknappen i Synkroniseringscenter i Synkroniseringscenter. Om enheten ändå inte visas kan Windows inte upptäcka enheten eller så stöder enheten inte Synkroniseringscenter. Om enheten ska kunna fungera med Synkroniseringscenter måste tillverkaren stödja Synkroniseringscenter.

Utför följande steg för att ta reda på om Windows känner igen enheten:

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Sök efter enheten i lämplig maskinvarukategori. Om enheten inte finns med i listan kan den vara listad som Okänd enhet under Övriga enheter.

Mer information finns i Lägga till en bärbar enhet.

Varför kan jag inte synkronisera en Windows Mobile-enhet med hjälp av ActiveSync?

Microsoft har ersatt ActiveSync med Center för Windows Mobile-enheter, en förbättrad version av programvaran avsedd för datorer med Windows Vista. Första gången du ansluter en Windows Mobile-enhet till en dator som är ansluten till Internet och som kör Windows Vista, ska programvaran för Center för Windows Mobile-enheter hämtas automatiskt och installeras. När du har ställt in din enhet för att synkroniseras med Center för Windows Mobile-enheter visas resultaten i Synkroniseringscenter.

Varför visas enheten inte i Synkroniseringscenter när jag har installerat medföljande programvara?

Om du installerar den programvara som medföljde en bärbar enhet och enheten ändå inte visas i Synkroniseringscenter kanske enheten och dess programvara inte är kompatibel med Synkroniseringscenter. Om du är osäker frågar du tillverkaren. Kontrollera om programvaran från tillverkaren innehåller synkroniseringsfunktioner. Vissa tillverkare föredrar att skapa egen synkroniseringsprogramvara för sin specifika enhet. Du måste kanske synkronisera enheten med hjälp av det programmet i stället för Synkroniseringscenter. Försök öppna programmet och kontrollera om det innehåller synkroniseringsfunktioner.

Mer information finns i Synkronisera med en enhet.

Varför visas enheten inte i Synkroniseringscenter fastän jag har konfigurerat den för synkronisering?

Det finns flera möjliga orsaker. Kontrollera att enheten är påslagen och att den är korrekt ansluten till datorn. Försök med att stänga av den och sedan slå på den igen, anslut den sedan en gång till. Om den har en trådlös anslutning till datorn kontrollerar du att anslutningen fungerar. Om enheten drivs med batterier kontrollerar du att de fungerar. Prova att klicka på uppdateringsknappen Bild på uppdateringsknappen i Synkroniseringscenter i Synkroniseringscenter.

Om det inte var någon av dessa orsaker kontrollerar du att Windows känner igen enheten.

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Enhetshanteraren. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Sök efter enheten i lämplig maskinvarukategori. Om enheten inte finns med i listan kan den vara listad som Okänd enhet under Övriga enheter.

Mer information finns i Synkronisera med en enhet.

Varför skiljer sig synkroniseringsalternativen så mycket mellan olika synkroniseringskopplingar?

I Synkroniseringscenter kan programvaru- och enhetstillverkare samt andra företag konfigurera synkroniseringsalternativ för sina egna produkter och ändå se till att de fungerar med Synkroniseringscenter. Tillverkare av bärbara enheter skapar t.ex. ofta egen synkroniseringsprogramvara som anpassats för deras specifika enhet. I Synkroniseringscenter finns en gemensam plats för konfigurering och övervakning av all den här synkroniseringsprogramvaran. Om program eller enhet ska kunna synkronisera i Synkroniseringscenter måste Synkroniseringscenter stödjas av programmet eller enheten.

Varför togs en fil bort under synkroniseringen av Synkroniseringscenter?

Om du synkroniserar filer mellan två olika platser och du tar bort en fil på en plats tas samma fil bort på den andra platsen av Synkroniseringscenter. Detta görs för att de båda platserna ska vara synkroniserade. Det här är den enda situation då en fil tas bort av Synkroniseringscenter. Om du inte vill att det här ska hända tar du inte bort några filer från de mappar du synkroniserar med eller synkroniserar inte längre med de här mapparna.

Mer information finns i Hur undviker jag att ta bort filer när jag synkroniserar?

Varför synkroniserades inte alla de filer som skulle synkroniseras?

Du kan ha synkroniseringskonflikter eller synkroniseringsfel som förhindrade att synkroniseringen slutfördes. En synkroniseringskonflikt stoppar Synkroniseringscenter så att två olika versioner av en fil inte kan synkroniseras förrän du löser konflikten. Vid synkroniseringsfel stoppas vanligen synkroniseringen så att den inte kan slutföras förrän du har löst problemet.

Visa om du har synkroniseringskonflikter eller fel:

 1. Öppna Synkroniseringscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör och Synkroniseringscenter.

 2. I den vänstra fönsterrutan i Synkroniseringscenter gör du något av följande:

  • Klicka på Visa synkroniseringskonflikter och kontrollera om det finns några synkroniseringskonflikter.

  • Klicka på Visa synkroniseringsresultat och kontrollera om det finns några synkroniseringsfel.

Vad gör jag om utrymmet tar slut på datorn eller den bärbara enheten innan synkroniseringen är slutförd?

Om det skulle hända stoppas synkroniseringen automatiskt och ett felmeddelande visas. Du förlorar inte några filer eller någon annan information. Du fortsätter att synkronisera genom att frigöra utrymme på datorn eller den bärbara enheten. När du har gjort det bör du kunna synkronisera igen.