Felsöka Windows Mötesrum

Här är lösningar på några vanliga problem med Windows Mötesrum.

Visa alla

Jag kan inte hitta ett möte i närheten av mig eller så kan jag inte ansluta till ett möte.

Det finns flera möjliga orsaker:

 • Du kan ha angett ett felaktigt lösenord. Bekräfta möteslösenordet med den person som bjöd in dig och ange det sedan igen.

 • Den andra personen kanske inte har rätt brandväggs portar öppna. Be den andra personen att öppna Windows-brandväggen på Kontrollpanelen, klicka på Avblockera ett program i Windows-brandväggen och sedan markera Windows Mötesrum. Om den andra personen använder en annan brandvägg ber du honom eller henne att kontrollera anvisningarna om hur portar öppnas, i den information som medföljde brandväggen.

 • Den person som bokade mötet kanske har valt att inte göra mötet synligt för andra. I det här fallet måste någon som är med på mötet bjuda in dig.

Jag vill bjuda in någon men namnet finns inte med i dialogrutan Bjud in personer.

Det finns flera möjliga orsaker:

 • Du är inte inloggad på Personer i närheten. Gör så här:

  1. Öppna Personer i närheten genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och sedan på Personer i närheten.

  2. Klicka på fliken Logga in.

  3. Klicka på Logga in på Personer i närheten.

 • De personer du vill möta visas bara om ni finns i samma undernät. Ett undernät är en del av ett större nätverk. Om du försöker bjuda in någon som sitter i en annan byggnad eller på ett annat våningsplan kan den personens dator vara i ett annat undernät och upptäcks därför inte av Windows Mötesrum. Du kan ändå bjuda in personen med hjälp av e‑post eller genom att skapa en inbjudningsfil.

 • Personer i närheten kan vara inaktiverat av Grupprincip. Fråga systemadministratören hur du aktiverar Personer i närheten.

 • Den andra personen kanske inte har rätt brandväggsportar öppna. Be den andra personen att öppna Windows-brandväggen på Kontrollpanelen, klicka på Avblockera ett program i Windows-brandväggen och sedan markera Windows Mötesrum. Om den andra personen använder en annan brandvägg ber du honom eller henne att kontrollera anvisningarna om hur portar öppnas, i den information som medföljde brandväggen.

 • Du kanske är den enda personen i ett ad hoc-nätverk. Om det är så kan du inte bjuda in någon via dialogrutan Bjud in personer eller genom att skicka en inbjudan med e‑post. Den person du vill bjuda in måste öppna Windows Mötesrum och klicka på Anslut till ett möte i närheten.

Om du vill bjuda in personen via e‑post eller en inbjudningsfil klickar du på Bjud in andra i dialogrutan Bjud in personer och väljer sedan något av alternativen.

Jag skickade en inbjudan men den andra personen fick den inte.

Det finns två möjliga orsaker:

 • Den andra personen kanske inte har rätt brandväggsportar öppna. Be den andra personen att öppna Windows-brandväggen på Kontrollpanelen, klicka på Avblockera ett program i Windows-brandväggen och sedan markera Windows Mötesrum. Om den andra personen använder en annan brandvägg ber du honom eller henne att kontrollera anvisningarna om hur portar öppnas, i den information som medföljde brandväggen.

 • Den andra personen kanske har loggat ut från Personer i närheten. Klicka på Bjud in personer och verifiera att den andra personen fortfarande är online.

Ett felmeddelande visas när jag försöker starta Windows Mötesrum.

Här är några tips för felsökning av startproblem i Windows Mötesrum:

 • Se till att du är inloggad med ett standardanvändarkonto, inte ett gästkonto.

 • IPv6 måste vara aktiverat för minst en nätverksadapter. Mer information om aktivering av IPv6 finns i Ändra TCP/IP-inställningar.

 • Kontrollera att Windows-mappen Kontakter fungerar och är åtkomlig.

  • Öppna Windows Kontakter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Kontakter.

 • Se till att du har minst 12 MB ledigt hårddiskutrymme.

 • Kontrollera om nödvändiga tjänster är startade:

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Administrationsverktyg genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Administrationsverktyg.

  2. Dubbelklicka på Tjänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Kontrollera att följande tjänster är startade: Peer Name Resolution Protocol, Peer Networking Grouping, Peer Networking Identity Manager och DFS Replication.

   Obs!

   • Om nätverksadministratören har inaktiverat de nödvändiga tjänsterna kanske du inte har rätt användarrättighet för att aktivera dem igen.

 • Kontrollera att systemadministratören inte har inaktiverat Windows peer to peer-nätverksfunktioner.

Jag kan inte ansluta till ett möte eller så kan någon annan inte ansluta till mitt möte.

Här är några tips för felsökning av anslutningsproblem i Windows Mötesrum:

 • Kontrollera att nätverksanslutningen fungerar på rätt sätt. Mer information finns i Felsöka nätverk och problem med Internetanslutning.

 • Kontrollera att du och de personer du vill ha möte med finns i samma nätverk.

 • De personer du vill möta syns bara om ni finns i samma undernät. Ett undernät är en del av ett större nätverk. Om du försöker bjuda in någon som sitter i en annan byggnad eller på ett annat våningsplan kan den personens dator vara i ett annat undernät och upptäcks därför inte av Windows Mötesrum. Du kan ändå bjuda in personen med hjälp av e‑post eller genom att skapa en inbjudningsfil.

 • Om du försöker möta personer från ett annat företag och om ditt företag, eller det andra företaget, använder IPsec kan olika IPsec-principer förhindra att ni kan se varandra eller ansluta till varandra. Kontakta nätverksadministratören och be om hjälp att lösa problemet.

 • Kontrollera att nödvändiga tjänster är startade:

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Administrationsverktyg genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Administrationsverktyg.

  2. Dubbelklicka på Tjänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Kontrollera att följande tjänster är startade: Peer Name Resolution Protocol, Peer Networking Grouping, Peer Networking Identity Manager och DFS Replication.

   Obs!

   • Om nätverksadministratören har inaktiverat de nödvändiga tjänsterna kanske du inte har rätt användarrättighet för att aktivera dem igen.

 • IPv6 måste vara aktiverat för minst en nätverksadapter. Mer information om aktivering av IPv6 finns i Ändra TCP/IP-inställningar.

 • Om du använder en annan brandvägg än Windows-brandväggen kan det vara den som blockerar anslutningen. Kontrollera informationen som medföljde brandväggen.

Jag tappar nätverksanslutningen när jag bokar eller ansluter till ett möte i ett ad hoc-nätverk.

Du kan bara vara ansluten till ett trådlöst nätverk i taget. Det innebär att du kan tappa aktuell nätverksanslutning om du ansluter till ett ad hoc-nätverk genom att boka eller ansluta till ett möte.

Jag fick ett meddelande som antyder att någon har ändrat min fil direkt efter det att jag lagt till den.

Mellan den tidpunkt när du lade till filen och när du fick meddelandet kan en annan person ha haft tillfälle att ändra filen. En annan möjlighet är att ditt antivirusprogram ändrade filens metadata (metadata är information om filens innehåll, kvalitet, tillstånd eller andra egenskaper) när filen genomsöktes efter virus. I det här fallet anger meddelandet att den delade filen var ändrad även om inga ändringar gjorts av filens innehåll.

När jag försöker dela ut en åhörarkopia med filnamnstillägget .efs händer ingenting.

EFS-filer (Encrypting File System) kan inte delas ut som åhörarkopior.

Mitt möte i Windows Mötesrum går mycket långsamt.

Inställningarna för energisparande på datorn kan påverka prestanda i Windows Mötesrum. Försök ändra datorns inställningar för energisparande och kontrollera sedan om prestanda förbättras. Mer information finns i Ändra inställningar för energisparfunktioner.

Andra personer i mötet ser stora svarta områden på sina skärmar när jag delar ut ett program eller mitt skrivbord.

Om ett annat fönster befinner sig framför det objekt som du vill dela ut ser visas det framförvarande fönstret som en svart rektangel på de andra personernas datorer. Det kan rättas till genom att minimera det framförvarande fönstret.

När jag förhandsgranskar hur mitt delade objekt ser ut på andra personers datorer visas det inte på rätt sätt.

Bilden kanske ser ut ungefär som den här:

Bild på "teleskopeffekten"
Teleskopeffekten

Det beror på att du ser en bild av ditt skrivbord, som visar den andra personens skrivbord. Bilderna upprepas i det oändliga. Oroa dig inte, när du delar ut objektet visas det korrekt på allas skärmar.

De ändringar jag har gjort av en åhörarkopia har inte sparats i den ursprungliga filen.

I Windows Mötesrum skapas en dublett av åhörarkopian. De ändringar du gör tillämpas på dubletten och inte på det ursprungliga dokumentet. Om du vill spara åhörarkopior från ett möte drar du dem till den plats där du vill spara dem.

De ändringar jag har gjort av en åhörarkopia har förlorats.

Om du ändrar åhörarkopian och sparar ändringarna men någon annan samtidigt ändrar åhörarkopian och sedan sparar, efter dig, är det den personens ändringar som sparas, inte dina.

Min åhörarkopia har ändrats men jag gjorde inte några ändringar.

Åhörarkopior kan ändras av andra personer, så det är någon annan i mötet som har ändrat åhörarkopian. (Ändringar kan bara göras av en person i taget.)

Vissa program visas inte listan över program att dela ut.

Försöka dela ut själva programfilen. Om det inte fungerar delar du ut ditt skrivbord.

Jag kan inte ta kontroll över ett program som delas i ett möte.

Av säkerhetsskäl krävs administratörsrättigheter om vissa program ska fungera. De kan inte kontrolleras av någon annan. Om du vill återta kontrollen måste den person som presenterar programmet stänga det och sedan starta om det som en standardanvändare eller klicka på ett område på skrivbordet utanför programmet.

Inget händer när jag anger lösenordet med hjälp av IME (Input Method Editor).

Du måste markera kryssrutan Visa tecken om du vill ange ett lösenord när du använder IME.

Jag vet inte hur jag ska komma åt presentationsfältet utan att använda en mus.

Om du vill använda tangentbordet trycker du på ALT+S.