Här följer svar på några vanliga frågor om att stänga av en dator.

Visa alla

Hur stänger jag av datorn?

Som standard försätter Windows datorn i ett energisparläge som kallas för strömsparläge när du trycker på strömbrytaren på datorn. Detta gäller både den fysiska strömbrytaren och dess motsvarighet i Windows, som du ser om du klickar på StartBild på knappen Start.
Bild på strömknappen när datorn är redo att försättas i strömsparläge
Knappen Strömsparläge

I strömsparläge behålls alla öppna dokument och program i minnet men funktioner som inte är viktiga inaktiveras. (Ofta blinkar en lampa på datorn i en särskild färg när datorn är försatt i strömsparläge.) Fördelen med strömsparläge är att det bara tar några sekunder att återställa datorn till den punkt där du slutade, och att datorn drar väldigt lite ström.

Om du i stället vill stänga av datorn helt klickar du på pilen bredvid låsknappenBild av låsknappen och klickar sedan på Stäng av. Med det här alternativet stängs alla öppna program (du kan välja att spara ditt arbete), Windows stängs av och därefter datorn.

Om du vill att Windows alltid ska stängas av i stället för att försättas i strömsparläge när du klickar på strömbrytaren (eller på dess fysiska motsvarighet), kan du ändra standardinställningen för knappen:

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar på sidan Markera ett energischema under det markerade schemat.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. Expandera Strömbrytare och lock och sedan Startmenyns strömbrytare på fliken Avancerade inställningar och gör något av följande:

  • Om du använder en bärbar dator klickar du på Vid batteridrift eller Nätansluten (eller båda), klickar på pilen och sedan på Strömsparläge, Viloläge eller Stäng av.

  • Om du använder en stationär dator klickar du på Inställningar, klickar på pilen och sedan på Strömsparläge, Viloläge eller Stäng av.

 5. Klicka på OK och sedan på Spara ändringarna.

Varför stängs inte datorn av?

När du avslutar ett program kan det hända att det inte avslutas korrekt. Ibland, och av olika orsaker, kan programvaran hindra Windows från att avslutas korrekt. När det händer blir skärmen mörkare och Windows visar vilka program som hindrar datorn från att stängas av. Ibland visas även meddelanden som anger varför programmen hindrar datorn från att stängas av.

Två knappar visas på den mörka skärmen: Stäng av nu och Avbryt. Om du klickar på Stäng av nu tvingar du alla program att avslutas och datorn stängs av. Tänk dock på att arbete som du inte har sparat kan gå förlorat om du klickar på den här knappen. Om något av programmen som hindrar datorn från att stängas av innehåller data som du vill spara klickar du på Avbryt för att återgå till Windows och spara ditt arbete.

Ibland kan du behöva avsluta ett program som inte svarar manuellt. Mer information finns i Avsluta ett program som inte svarar.

Hur fungerar låsknappen?

Låsknappen hindrar andra från att komma åt din dator och se ditt arbete. Det är ett perfekt sätt att skydda datorn när du behöver gå ifrån datorn för att gå på lunch eller på toaletten. Det går dessutom mycket snabbare att låsa och låsa upp datorn under kortare stunder än att stänga av den eller att försätta den i ett energisparläge som strömsparläge.

Du låser datorn genom att klicka på StartBild på knappen Start, och sedan på låsknappenBild av låsknappen.

När du har låst datorn visas välkomstskärmen i Windows.

Bild av välkomstskärmen
Välkomstskärmen

När du vill låsa upp datorn och fortsätta arbeta anger du bara ditt lösenord. Mer information om hur du skapar ett lösenord finns i Skydda datorn med ett lösenord.

Vad är strömsparläge?

Strömsparläge är ett särskilt energisparläge. I strömsparläge sparas alla öppna dokument och program, och datorn kan snabbt återgå till vanlig drift (vanligtvis inom några sekunder) när du vill börja arbeta igen. Att försätta datorn i strömsparläge kan liknas vid att pausa en DVD-skiva. Datorn avbryter omedelbart alla aktiviteter, men är redo att starta igen när du vill fortsätta arbeta.

Du försätter datorn i strömsparläge genom att klicka på strömknappenStart-menyn eller genom att klicka på pilen bredvid låsknappenBild av låsknappen.
Bild av alternativet Strömsparläge på låsknappens meny
Alternativet Strömsparläge finns på Lås-menyn

Oftast kan du försätta en bärbar dator i strömsparläge genom att stänga locket på datorn. En del datorer har också en fysisk strömsparlägesknapp, som oftast är placerad nära strömbrytaren.

Beroende på hur datorns energisparfunktioner är konfigurerade kan datorn övergå till strömsparläge automatiskt efter en viss tids inaktivitet för att på så sätt spara energi. Information om hur du justerar dessa inställningar finns i Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

När datorn är försatt i strömsparläge kan maskinvarulamporna blinka långsamt eller ändra färg. Det är normalt.

På de flesta datorer kan du fortsätta arbeta genom att trycka på strömbrytaren. Men alla datorer fungerar inte likadant. Du kanske kan aktivera datorn genom att trycka på en knapp på tangentbordet, klicka med musen eller genom att öppna locket om du har en bärbar dator. Läs dokumentationen som medföljde datorn eller gå till tillverkarens webbplats.

Jag kommer inte att använda datorn på ett tag. Ska jag stänga av den eller försätta den i strömsparläge?

Om det bara rör sig om några timmar eller till och med över natten, är det oftast smartast att försätta datorn i strömsparläge, antingen genom att klicka på strömknappenStart-menyn eller genom att stänga locket om du har en bärbar dator. (Ibland finns det också en fysisk strömsparlägesknapp på själva datorn.)

Det finns flera fördelar med att välja strömsparläge i stället för att stänga av datorn:

 • Allt ditt arbete, inklusive information om de program du använde, t.ex. fönstrens placering och storlek, sparas automatiskt.

 • När du aktiverar datorn från strömsparläge behöver du inte starta om program eller öppna filer igen, som du måste göra om du stänger av datorn.

 • Windows använder lite ström även i strömsparläget, men det är en väldigt liten mängd (ca en tiondel) jämfört med när datorn körs som vanligt. En bärbar dator använder normalt mellan 1 och 2 procent av batteriströmmen i timmen när datorn är försatt i strömsparläge.

 • När Windows är försatt i strömsparläge kan operativsystemet fortfarande ladda ned och installera uppdateringar och utföra annat rutinunderhåll. Av den anledningen kräver vissa företag att de anställda försätter sina datorer i strömsparläge i stället för att stänga av dem när de går hem för dagen.

Det finns emellertid situationer då datorn bör stängas av helt, till exempel när du installerar ett nytt minneskort eller annan maskinvara. Du bör också stänga av datorn om du inte kommer att använda den under flera dagar eller ännu längre.

Är mina data skyddade när datorn är i strömsparläge?

Ja. När datorn är försatt i strömsparläge sparas alla öppna dokument och program i minnet. Förutsatt att strömtillförseln till datorn inte bryts så är ditt arbete skyddat.

Om den bärbara datorns batteriladdning minskar till en kritisk nivå när datorn är försatt i strömsparläge sparar Windows alla öppna dokument och program på hårddisken och stänger av datorn. Det här är ett energisparläge som kallas för viloläge. När du sätter på datorn igen tar det lite längre tid för Windows att återställas, men allt ditt arbete sparas.

För att skydda stationära datorer mot dataförlust har Windows en ny funktion som kallas för hybridströmsparläge. När du försätter datorn i strömsparläge sparar hybridströmsparläge automatiskt program och öppna dokument både i minnet och på hårddisken. Om det plötsligt blir strömavbrott kan Windows återställa ditt arbete från disken.

När hybridströmsparläge är aktiverat försätts datorn automatiskt i hybridströmsparläge när du klickar på StrömsparlägeStart-menyn. När hybridströmsparläge är inaktiverat, eller om datorn inte stöder hybridströmsparläge, försätts datorn i strömsparläge när du klickar på Strömsparläge.

Tips!

Vad är viloläge?

Viloläge är, precis som strömsparläge, ett energisparläge. Medan strömsparläget normalt sett sparar dina inställningar i minnet och drar ytterst lite ström, sparar viloläget alla öppna dokument och program på hårddisken och stänger sedan av datorn. Av alla energisparlägen som används i Windows, förbrukar viloläge minst energi.

Du försätter datorn i viloläge genom att klicka på StartBild på knappen Start, klicka på den lilla pilen bredvid låsknappenBild av låsknappen och sedan på Viloläge.

Windows försätter automatiskt en bärbar dator i viloläge när datorns batteriladdning minskar till en kritisk nivå.

På en bärbar dator bör du använda viloläge när du vet att du inte kommer att använda datorn under en längre period, och du inte kommer att ha möjlighet att ladda batteriet under tiden.

På de flesta datorer kan du fortsätta arbeta genom att trycka på strömbrytaren. Men alla datorer fungerar inte likadant. Du kanske kan aktivera datorn genom att trycka på en knapp på tangentbordet, klicka med musen eller genom att öppna locket om du har en bärbar dator. Läs dokumentationen som medföljde datorn eller gå till tillverkarens webbplats.

Vad är hybridströmsparläge?

Hybridströmsparläge är en ny energisparfunktion som i första hand har utformats för stationära datorer. I hybridströmsparläge sparas alla öppna dokument och program i minnet och på hårddisken, och datorn försätts i ett energisparläge.

Till skillnad mot bärbara datorer har stationära datorer sällan en reservströmkälla i form av ett batteri. Det betyder att data kan gå förlorade om strömtillförseln plötsligt bryts på en stationär dator som är försatt i vanligt strömsparläge.

Men om hybridströmsparläge är aktiverat kan Windows återställa ditt arbete från hårddisken. Hybridströmsparläge är oftast aktiverat som standard på stationära datorer.

När hybridströmsparläge är aktiverat försätts datorn automatiskt i hybridströmsparläge när du klickar på Strömsparläge. När hybridströmsparläge är inaktiverat, eller om datorn inte stöder hybridströmsparläge, försätts datorn i strömsparläge när du klickar på Strömsparläge.

Så här aktiverar eller inaktiverar du hybridströmsparläge:

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar på sidan Markera ett energischema under det markerade schemat.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. Expandera Strömsparläge och sedan Tillåt hybridströmsparläge på fliken Avancerade inställningar och gör sedan något av följande:

  • Om du använder en bärbar dator klickar du på Vid batteridrift eller Nätansluten (eller båda), klickar på pilen och sedan på .

  • Om du använder en stationär dator klickar du på Inställningar, klickar på pilen och sedan på .

 5. Klicka på OK och sedan på Spara ändringarna.

Vad är skillnaden mellan strömsparläge och hybridströmsparläge?

I strömsparläge sparas alla öppna dokument och program i minnet, och datorn försätts i ett energisparläge. I hybridströmsparläge sparas alla öppna dokument och program i minnet och på hårddisken, och datorn försätts i ett energisparläge.

En fördel med hybridströmsparläge är att Windows kan återställa ditt arbete från hårddisken om det blir strömavbrott. Om det blir strömavbrott när ditt arbete bara har sparats i minnet, går arbetet förlorat.

Hur aktiverar jag datorn från strömsparläge eller viloläge?

På de flesta datorer kan du fortsätta arbeta genom att trycka på strömbrytaren. Men alla datorer fungerar inte likadant. Du kanske kan aktivera datorn genom att trycka på en knapp på tangentbordet, klicka med musen eller genom att öppna locket om du har en bärbar dator. Läs dokumentationen som medföljde datorn eller gå till tillverkarens webbplats.

Kommer strömsparläget att tömma datorns batteri till slut?

Nej. Strömsparläget kräver mycket små mängder ström, ungefär lika mycket som en nattlampa. Om batteriladdningen på en bärbar dator minskar till en kritisk nivå sparar Windows alla öppna dokument och program på hårddisken, inklusive information om programmen som du använde, och stänger sedan av datorn för att förhindra att batteriet laddas ur helt.

Hur hindrar jag datorn från att automatiskt gå in strömsparläge eller viloläge?

Du kan justera hur lång tid datorn ska vänta innan den går över i strömsparläge eller viloläge, eller också kan du skydda den från att stängas av. Tänk dock på att på en batteridriven bärbar dator riskerar du att bli av med data om batteriet laddas ur helt. Så här hindrar du datorn från att gå över i ett energisparläge:

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar på sidan Markera ett energischema under det markerade schemat.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. Expandera Strömsparläge och sedan Strömsparläge efter på fliken Avancerade inställningar och gör sedan något av följande:

  • Om du använder en bärbar dator klickar du på Vid batteridrift eller Nätansluten (eller båda), klickar på pilen och sedan på Aldrig.

  • Om du använder en stationär dator klickar du på Inställningar, klickar på pilen och sedan på Aldrig.

 5. Expandera Viloläge efter och gör sedan något av följande:

  • Om du använder en bärbar dator klickar du på Vid batteridrift eller Nätansluten (eller båda), klickar på pilen och sedan på Aldrig.

  • Om du använder en stationär dator klickar du på Inställningar, klickar på pilen och sedan på Aldrig.

 6. Om du dessutom vill att skärmen ska förbli aktiv, expanderar du Bildskärm och Stäng av skärmen efter och gör sedan något av följande:

  • Om du använder en bärbar dator klickar du på Vid batteridrift eller Nätansluten (eller båda), klickar på pilen och sedan på Aldrig.

  • Om du använder en stationär dator klickar du på Inställningar, klickar på pilen och sedan på Aldrig.

 7. Klicka på OK och sedan på Spara ändringarna.

Vad har hänt med alternativen Starta om och Stäng av i Windows XP?

Alternativen Starta om och Stäng av finns nu på menyn för låsknappen. Du visar alternativet genom att klicka på StartBild på knappen Start och sedan på pilen bredvid låsknappenBild av låsknappen.
Bild av alternativet Stäng av på låsknappens meny
Låsknappens meny innehåller flera avstängningsalternativ

På den här menyn kan du också logga ut, låsa datorn, starta om datorn eller växla användare utan att logga ut med funktionen Snabbt användarbyte.

Kan jag ändra vad som händer när jag klickar på strömbrytaren på datorn?

Som standard försätter Windows datorn i strömsparläge när du klickar på strömbrytaren. Om du vill kan du emellertid ändra standardinställningen så att datorn försätts i strömsparläge, viloläge eller stängs av när du klickar på knappen. (Alla ändringar som du gör gäller också för den fysiska strömbrytaren på själva datorn.) Så här ändrar du standardinställningen:

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, på System och underhåll och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar på sidan Markera ett energischema under det markerade schemat.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. Expandera Strömbrytare och lock och sedan Startmenyns strömbrytare på fliken Avancerade inställningar och gör något av följande:

  • Om du använder en bärbar dator klickar du på Vid batteridrift eller Nätansluten (eller båda), klickar på pilen och sedan på Strömsparläge, Viloläge eller Stäng av.

  • Om du använder en stationär dator klickar du på Inställningar, klickar på pilen och sedan på Strömsparläge, Viloläge eller Stäng av.

 5. Klicka på OK och sedan på Spara ändringarna.

Varför hittar jag inte alternativen Strömsparläge och Viloläge på min dator?

Om du inte hittar alternativet för strömsparläge kan det bero på att funktionen inte stöds av datorn. Mer information finns i avsnittet Varför kan jag inte använda strömsparläge?

Om alternativet för viloläge saknas kan det bero på att systemadministratören har inaktiverat alternativet eller på att hybridströmsparläge är aktiverat.