Aktivera Högkontrast och ändra inställningarna

Med hjälp av Högkontrast ökar du kontrasten på viss text och vissa bilder på datorns skärm så att objekten blir tydligare och enklare att identifiera.

  1. Öppna sidan Gör datorn lättare att se genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjälpmedelscenter och Gör datorn lättare att se.

  2. Klicka på Välj ett högkontrastschema under Högkontrast.

  3. Välj den högkontrast du vill ha under Färgschema i dialogrutan Inställningar för utseende och klicka sedan på OK.

    Obs!

    • Om du vill aktivera eller avaktivera högkontrast med hjälp av tangetbordet markerar du kryssrutan Aktivera högkontrast när ALT + vänster SKIFT + PRINT SCRN trycks ned.