Vissa program och funktioner som ingår i Windows, t.ex. Internet Information Services, måste aktiveras innan de kan användas. Vissa andra funktioner är som standard aktiverade, men du kan inaktivera dem om du inte använder dem.

I tidigare versioner av Windows var du tvungen att avinstallera funktioner från datorn om du ville inaktivera dem. I den här versionen av Windows finns funktionerna kvar på hårddisken, och du kan alltså aktivera dem igen om du vill. När du inaktiverar en funktion avinstalleras den inte, och mängden hårddiskutrymme som används av Windows-funktioner minskar inte.

  1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanel, Program och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera Windowsfunktioner. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
  2. Om du vill aktivera en Windows-funktion markerar du kryssrutan vid funktionen. Om du vill inaktivera en Windows-funktion avmarkerar du kryssrutan.

  3. Klicka på OK.

Vissa Windows-funktioner är samlade i mappar, och vissa mappar innehåller undermappar med ytterligare funktioner. Om en kryssruta är delvis markerad eller nedtonad är vissa objekt i mappen aktiverade och andra inaktiverade. Om du vill visa innehållet i en mapp dubbelklickar du på den.