Om datorn är ansluten till ett nätverk kan nätverksprinciperna hindra att du genomför de här stegen.

Visa alla

Aktivera Windows-brandväggen

  1. Öppna Windows-brandväggen genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Windows-brandväggen.

  2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Klicka på På (rekommenderas) och sedan på OK.

Om du vill att brandväggen ska blockera allt, inklusive programmen som har angetts på fliken Undantag, markerar du kryssrutan Blockera alla inkommande anslutningar.

Inaktivera Windows-brandväggen

Du bör inte inaktivera Windows-brandväggen såvida inte en annan brandvägg är aktiverad. Om du inaktiverar Windows-brandväggen kan datorn (och i förekommande fall nätverket) bli mer sårbara för skador från maskar och hackare.

  1. Öppna Windows-brandväggen genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Windows-brandväggen.

  2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Klicka på Av (rekommenderas inte) och sedan på OK.