Om du någonsin behövt komma åt viktiga filer som lagras i en delad mapp i nätverket men inte lyckades därför att nätverksanslutningen inte var tillgänglig förstår du varför offlinefiler behövs. Med offlinefiler kan du komma åt filerna som lagras i delade nätverksmappar när nätverkskopiorna inte är tillgängliga. Du kan göra detta genom att välja de nätverksfiler du vill göra tillgängliga offline, vilket automatiskt skapar en kopia av nätverksfilerna på din dator. De kopior av nätverksfilerna som lagras på din dator kallas offlinefiler. Windows synkroniserar automatiskt offlinefilerna åt dig och öppnar dem om nätverksversionerna inte är tillgängliga.

Instruktioner om hur du använder offlinefiler finns i Arbeta med nätverksfiler när du är offline.

Bild som visar hur du kan få åtkomst till nätverksfiler när du kan ansluta till datorn där nätverksfilerna lagras
Du kan få åtkomst till nätverksfiler när du kan ansluta till datorn där nätverksfilerna lagras.
Bild som visar hur du kan få åtkomst till lokala kopior av nätverksfiler när du inte kan ansluta till datorn där nätverksfilerna lagras.
Du kan få åtkomst till lokala kopior av nätverksfiler när du inte kan ansluta till datorn där nätverksfilerna lagras.

Anledningar till att använda offlinefiler

Offlinefiler erbjuder flera fördelar för den som arbetar med filer som lagras i delade nätverksmappar. Genom att arbeta med offlinefiler kan du:

  • Skydda dig mot avbrott i nätverket. När du använder offlinefiler spelar det ingen roll om nätverket slutar fungera eller om nätverksmappen du arbetar i slutar vara tillgänglig. Om något av detta inträffar börjar Windows automatiskt arbeta med offlinekopiorna som lagras på din dator i stället för filerna i nätverksmappen, och du kan fortsätta att arbeta utan avbrott.

  • Arbeta med filer när du inte är ansluten till nätverket. När du avbryter anslutningen till nätverket blir det normalt omöjligt att komma åt några filer som lagras i nätverket. Men med offlinefiler kan du avbryta anslutningen till nätverket och ändå ha kopior på alla nätverksfiler som du har gjort tillgängliga offline. Detta kan vara särskilt praktiskt om du reser med en bärbar PC.

  • Enkelt synkronisera med nätverksfiler. När du vill synkronisera med den senaste versionen av filerna i en nätverksmapp kan du göra det med offlinefiler med ett klick på en enda knapp.

  • Få ökad effektivitet när du arbetar via en långsam anslutning. När du är ansluten till nätverket via en långsam anslutning kan det bli ineffektivt och långsamt att arbeta med filer i en delad nätverksmapp. Offlinefiler skyddar dig från detta problem genom att låta dig enkelt när som helst växla till att arbeta med offlinekopior av dina nätverksfiler.

Hålla dina offlinefiler synkroniserade

När du väljer en nätverksfil eller -mapp för att göra den tillgänglig offline skapar Windows automatiskt en kopia av den filen eller mappen på din dator. Så fort du ansluter till den nätverksmappen igen synkroniserar Windows filerna mellan din dator och nätverksmappen. Du kan även synkronisera dem manuellt när som helst.

Detta är egentligen allt du behöver veta för att kunna hålla dina offlinefiler synkroniserade. För den nyfikne följer dock här några ytterligare detaljer:

  • Om du arbetar offline och gör ändringar i offlinefiler från en nätverksmapp synkroniserar Windows automatiskt eventuella ändringar du har gjort på filerna nästa gång du ansluter till den nätverksmappen.

  • Om du arbetar offline medan någon annan gör ändringar i en delad nätverksmapp synkroniserar Windows dessa ändringar på din dator nästa gång du ansluter till den nätverksmappen. Om du också har ändrat filerna sedan sista gången du var ansluten till nätverksmappen inträffar en synkroniseringskonflikt och Windows frågar dig vilken version du vill behålla.

    Du kan lösa dessa och andra synkroniseringskonflikter med Synkroniseringscenter. Mer information finns i Åtgärda synkroniseringskonflikter: vanliga frågor.

  • Om Windows träffar på ett problem vid ett försök att synkronisera offlinefiler mellan din dator och en nätverksmapp (till exempel om nätverksmappen du försöker synkronisera med inte är tillgänglig) inträffar ett synkroniseringsfel. Mer information finns i Så här fungerar synkroniseringsfel och varningar.