Om du ansluter datorn till Internet, tillåter andra personer att ansluta till datorn eller delar filer med andra, bör du skydda din dator. Varför? Orsaken är att det finns kriminella datoranvändare (så kallade hackers eller crackers) som attackerar andra personers datorer. Dessa personer kan attackera direkt genom att ta sig in i datorn via Internet och stjäla personlig information, eller indirekt genom att skapa skadlig programvara (eller skadlig kod) avsedd att skada din dator.

Som tur är kan du skydda dig med ett par enkla säkerhetsåtgärder. Det här dokumentet beskriver tänkbara hot och vilka åtgärder du kan vidta för att skydda dig mot dessa.

Kontrollera datorns säkerhetsstatus med Windows Säkerhetscenter

Windows Säkerhetscenter är platsen där du hanterar datorns säkerhet. Det visar datorns aktuella säkerhetsstatus och ger rekommendationer om hur du kan göra datorn ännu säkrare. Så här öppnar du det:

 • Öppna Säkerhetscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Säkerhet och sedan på Security Center.

Säkerhetscenter kontrollerar följande viktiga säkerhetsinformation för datorn:

 • Brandvägg. En brandvägg kan skydda datorn så att hackers och skadlig programvara inte kommer åt den.

 • Automatiska uppdateringar. Windows kan regelbundet kontrollera att datorn har de senaste uppdateringarna, och installera dem automatiskt vid behov.

 • Skydd mot skadlig kod. Antivirusprogram hjälper dig att skydda datorn mot virus, maskar och andra säkerhetshot. Med antispionprogram kan du skydda datorn mot spionprogram och annan oönskad programvara.

 • Andra säkerhetsinställningar. Säkerhetscenter kontrollerar att du använder lämpliga säkerhetsinställningar för Internet och att Kontroll av användarkonto har aktiverats. Mer information finns i Översikt över Kontroll av användarkonto (UAC).

Bild på Windows Säkerhetscenter
Windows Säkerhetscenter

Om något av säkerhetsalternativen visas med en röd eller gul bakgrund kan datorn vara mer utsatt för säkerhetshot. Du åtgärdar problemet genom att klicka på ett objekt så att det utökas, och sedan följa instruktionerna.

Vad är säkerhetsvarningar?

Om Windows upptäcker att datorns skydd kan behöva ökas i något säkerhetsområde (Brandväggen, Automatiska uppdateringar, Skydd mot skadlig kod eller någon annan säkerhetsinställning) visas ett meddelande varje gång du loggar in, tills problemet har åtgärdats. Meddelanden visas i Meddelandefältet i Aktivitetsfältet.

Bild på ett säkerhetsmeddelande
Säkerhetsmeddelande

Klicka på meddelandet om du vill öppna Säkerhetscenter och läsa mer om hur du åtgärdar problemet.

Obs!

 • Om du vill inaktivera varningsmeddelanden eller dölja Säkerhetscenter-ikonen, öppnar du Säkerhetscenter, klickar på Ändra hur jag varnas av Säkerhetscenter och väljer sedan ett alternativ. Även om du inaktiverar varningsmeddelanden fortsätter Säkerhetscenter att kontrollera och visa säkerhetsstatus.

Använda en brandvägg

En brandvägg är en program- eller maskinvara som kontrollerar den information som anländer från Internet eller ett nätverk, och som sedan avvisar informationen eller accepterar den och låter den passera till datorn. Brandväggens inställningar avgör vad som sker. På så sätt kan en brandvägg förhindra att hackers och skadlig programvara når datorn.

Windows-brandväggen är inbyggd i Windows och aktiveras automatiskt.

Bild på hur en brandvägg fungerar
Så fungerar en brandvägg

Om du kör ett program, t.ex. ett program för snabbmeddelanden eller ett fleranvändarspel över ett nätverk, som behöver ta emot information från Internet eller ett nätverk, frågar brandväggen om vill blockera eller tillåta anslutningen. Om du väljer att tillåta anslutningen skapar Windows-brandväggen ett undantag så att brandväggen inte hindrar programmet från att ta emot information i framtiden.

Se även Brandvägg: vanliga frågor och svar.

Använda virusskydd

Virus, maskar och trojanska hästar är program skapade av hackers, som utnyttjar Internet för att smitta mottagliga datorer. Virus och maskar kan replikera sig själva från en dator till en annan, medan trojanska hästar tar sig in i datorer genom att gömma sig i andra program som kan verka ofarliga, t.ex. i en skärmsläckare. Destruktiva virus, maskar och trojanska hästar kan radera information från hårddisken och göra datorn helt obrukbar. Andra versioner orsakar ingen direkt skada men påverkar datorns prestanda och stabilitet.

Antivirusprogram söker efter virus, maskar och trojanska hästar i e‑post och i andra filer på datorn. Om ett skadligt program hittas placeras det i karantän (isoleras) eller tas bort innan det skadar datorn och filerna.

Windows har inget inbyggt antivirusprogram, men datortillverkaren kan ha installerat ett. Gå till Säkerhetscenter för att kontrollera om datorn har ett antivirusskydd. Om inte datorn är utrustad med ett antivirusskydd besöker du webbsidan Microsoft Antivirus Partners (webbplatsen kan vara på engelska) för att hitta ett antivirusprogram.

Eftersom nya virus upptäcks varje dag är det viktigt att välja ett antivirusprogram med en automatisk uppdateringsfunktion. När antivirusprogrammet uppdateras läggs nya virus till i en lista med kända virus som programmet söker efter, vilket skyddar datorn mot nya attacker. Om viruslistan är inaktuell är datorn sårbar för nya hot. Ofta måste du betala en abonnemangsavgift för att erhålla uppdateringarna. Kontrollera prenumerationen så att du erhåller regelbundna uppdateringar.

Varning!

 • Om du inte använder något antivirusprogram är datorn mottaglig för skadlig programvara. Du riskerar också att sprida viruset vidare till andra datorer.

Se även Virus: vanliga frågor och svar.

Använda antispionprogram

Spionprogram är programvara som kan visa reklam, samla in information om dig och ändra datorns inställningar, ofta utan att be om ditt tillstånd. Spionprogram kan t.ex. lägga till oönskade verktygsfält, länkar och favoriter i webbläsaren, ändra webbläsarens startsida och visa popup-annonser. En del spionprogram ger inga synbara symptom men samlar i tysthet in känslig information, t.ex. vilka webbplatser du besöker och vad du skriver. De flesta spionprogrammen installeras genom gratisprogram som hämtas till datorn, men i vissa fall räcker det med att besöka en webbplats för att datorn ska smittas.

Använd ett antispionprogram för att skydda datorn mot spionprogram. I den här versionen av Windows finns ett inbyggt antispionprogram kallat Windows Defender som aktiveras som standard. Windows Defender varnar dig när ett spionprogram försöker installera sig på datorn. Det kan också söka igenom datorn och ta bort befintliga spionprogram.

Eftersom nya spionprogram upptäcks varje dag måste Windows Defender uppdateras regelbundet så att det kan identifiera och skydda mot de senaste spionprogrammen. Windows Defender uppdateras vid behov varje gång du uppdaterar Windows. Bäst skydd får du om du anger att Windows ska installera uppdateringar automatiskt (se nedan).

Se även Spionprogram: vanliga frågor och Använda Windows Defender.

Uppdatera Windows automatiskt

Microsoft erbjuder regelbundet viktiga uppdateringar av Windows som kan skydda datorn mot nya virus och andra säkerhetshot. Aktivera automatiska uppdateringar om du vill vara säker på att du får dessa uppdateringar så snart som möjligt. På så sätt behöver du inte oroa dig för att viktiga Windows-korrigeringar saknas på datorn.

Uppdateringar hämtas i bakgrunden när datorn är ansluten till Internet. Uppdateringarna installeras normalt klocka 03:00, om du inte anger en annan tid. Om du stänger av datorn tidigare kan du välja att installera uppdateringarna innan du stänger av. I annat fall installerar Windows uppdateringarna nästa gång du startar datorn.

Aktivera automatiska uppdateringar

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

 2. Klicka på Ändra inställningar.

 3. Kontrollera att Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas) är markerat. Det innebär att viktiga uppdateringar av Windows installeras så snart de blir tillgängliga. Viktiga uppdateringar ger tydliga fördelar i form av ökad säkerhet och tillförlitlighet.

 4. Kontrollera att kryssrutan Inkludera rekommenderade uppdateringar när uppdateringar för datorn upptäcks, hämtas eller installeras under Rekommenderade uppdateringar är markerad och klicka sedan på OK. Rekommenderade uppdateringar kan lösa mindre problem och förbättra datoranvändningen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Se även Om automatiska uppdateringar i Windows.

Använda ett standardanvändarkonto

När du loggar in på datorn beviljar Windows dig vissa rättigheter och privilegier, beroende på vilken typ av användarkonto du har. Det finns tre olika typer av användarkonton: standard, administratör och gäst.

Även om ett administratörskonto ger fullständig kontroll över en dator kan du skydda datorn genom att använda ett standardkonto. På så sätt kan inte andra personer som tar sig in på datorn (t.ex. hackers) ändra datorns säkerhetsinställningar och andra användarkonton.

Kontrollera den aktuella kontotypen

 • Öppna Användarkonton genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Användarkonton och Säkerhet för familjen (eller på Användarkonton om du är ansluten till en nätverksdomän), och sedan på Användarkonton.

  Kontotypen visas under ditt namn.

  Bild på information om användarkonto
  Information om användarkontot

Mer information om hur du ändrar ett administratörskonto till ett standardkonto finns i Ändra en användares kontotyp.

Se även Användarkonton: vanliga frågor och svar.

Tips om hur du använder e‑post och surfar på webben på ett säkert sätt

 • Var försiktig när du öppnar e‑postbilagor. E‑postbilagor (filer bifogade i ett e‑postmeddelande) är en av de främsta källorna till virus. Öppna aldrig bilagor från okända personer. Om du känner avsändaren men inte väntar på en bifogad fil, bör du kontrollera att det verkligen är den påstådda avsändaren som har skickat meddelandet, innan du öppnar den bifogade filen. Se När kan man lita på e‑postmeddelanden? och Undvika e‑postvirus

 • Var försiktig med din personliga information. Om du blir uppmanad att uppge ett kreditkortsnummer, bankinformation eller någon annan personlig information på en webbplats, bör du bara göra det om du litar på webbplatsen och om du har kontrollerat att ett säkert transaktionssystem används. Se När en webbplats är tillförlitlig.

 • Använda Phishing-filtret i Internet Explorer. Phishing kallas det när någon skapar förfalskade e‑postmeddelanden och webbplatser för att lura datoranvändare att lämna ifrån sig personlig eller ekonomisk information. Det förfalskade e‑postmeddelandet (eller webbplatsen) ser ut att komma från en betrodd källa, t.ex. från en bank, ett kreditkortsföretag eller en betrodd onlinehandel. Phishing-filtret hjälper till att identifiera phishing-webbplatser så att du inte blir lurad. Mer information finns i Phishing-filter: vanliga frågor och svar.

 • Var försiktig när du klickar på hyperlänkar i e‑postmeddelanden. Hyperlänkar (länkar som öppnar webbplatser när du klickar på dem) används ofta i phishing- och spionprogrambluffar, och de kan dessutom överföra virus. Klicka bara på länkar i e‑postmeddelanden som du litar på.

 • Installera bara tillägg från webbplatser som du litar på. Tilläggskomponenter till webbläsare, inklusive ActiveX-kontroller, gör det t.ex. möjligt för webbplatser att visa verktygsfält, börskurser, video och animeringar. Men tilläggskomponenter kan också installera spionprogram och annan skadlig programvara. Om en webbplats uppmanar dig att installera en tilläggskomponent bör du bara göra det om du litar på webbplatsen. Mer information finns i Ska du installera ActiveX-kontroller? och Tilläggskomponenter i Internet Explorer: vanliga frågor och svar.