Nedan följer svar på några vanliga frågor om att uppdatera Windows automatiskt.

Visa alla

Varför ska jag uppdatera Windows automatiskt?

Om du aktiverar automatisk uppdatering behöver du inte söka efter uppdateringar online eller oroa dig för att viktiga korrigeringar för Windows kanske saknas på datorn. Automatiska sökningar görs efter de senaste uppdateringarna för datorn i Windows. Beroende på vilka inställningar du anger i Windows kan uppdateringarna för Windows installeras automatiskt, eller så får du bara ett meddelande om att det finns tillgängliga uppdateringar. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering.

Hur börjar jag uppdatera Windows automatiskt?

Aktivera automatisk uppdatering, om du inte redan har gjort det. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering.

Vad kostar det att uppdatera Windows automatiskt?

Tjänsten Windows Update är kostnadsfri. Dock tillkommer kostnader för din Internet-anslutning. Beroende på hur ditt avtal ser ut kanske du debiteras telefonkostnader och särskilda Internet-avgifter för den tid du använder för att hämta en uppdatering.

Hur lång tid tar det att hämta en uppdatering?

Det beror på vilken typ av Internet-anslutning du använder och hur stora och många uppdateringar som behövs för datorn. Uppdateringar hämtas dock automatiskt utan att du märker det när du är online. Andra hämtningar störs inte, och om anslutningen kopplas från fortsätter de hämtas i bakgrunden nästa gång du ansluter till Internet.

Hur avgör Windows vilka uppdateringar som behövs för min dator?

Windows Update innehåller verktyg som identifierar information om datorn, t.ex. dess märke och modell och vilken version av Windows och annan programvara från Microsoft som körs på datorn. Denna information används sedan av Microsoft så att bara de uppdateringar som behövs installeras. Mer information finns i Windows sekretesspolicy för uppdateringar online.

Om jag väljer att uppdatera Windows automatiskt, måste jag ändå besöka webbplatsen Windows Update?

Nej. Windows installerar automatiskt uppdateringar på datorn så snart de blir tillgängliga. För den här versionen av Windows har webbplatsen dessutom ersatts av Windows Update på Kontrollpanelen. Om du vill söka efter uppdateringar manuellt gör du så här:

  1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

  2. Klicka på Sök efter uppdateringar till vänster.

Tips!

  • Information om hur du hämtar uppdateringar för Windows och andra Microsoft-program, t.ex. Microsoft Office finns på webbplatsen Microsoft Update. Om du redan använder Microsoft Update och hämtar uppdateringar till datorn öppnas Windows Update på Kontrollpanelen automatiskt och visar uppdateringsstatus.

När hämtas uppdateringar?

Uppdateringar hämtas utan att du märker det när du är online. Andra hämtningar störs inte. Om du kopplar från Internet-anslutningen innan hela uppdateringen har hämtats fortsätter hämtningen nästa gång du ansluter till Internet.

När installeras uppdateringar?

Det beror på vilken typ av automatisk uppdatering du använder. Om du väljer det rekommenderade alternativet installeras uppdateringar klockan 03:00 eller enligt ett schema som du anger. Om du stänger av datorn före den schemalagda tidpunkten kan uppdateringarna installeras innan du stänger av.

Om datorn försätts i viloläge under en schemalagd uppdatering och datorn är ansluten till en strömkälla väcks datorn av Windows så att uppdateringarna kan installeras, och därefter aktiveras viloläget igen. Om datorn körs med batteri installeras dock inga uppdateringar för Windows. I stället görs ett försök att installera dem vid nästa schemalagda installationstidpunkt i Windows. Schemalägga tidpunkter för automatisk installation av uppdateringar i Windows:

  1. Öppna Windows Update genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Update.

  2. Klicka på Ändra inställningar till vänster och kontrollera att alternativet Installera nya uppdateringar automatiskt (rekommenderas) är markerat.

  3. Välj frekvens och tidpunkt då du vill att nya uppdateringar ska installeras och klicka på OK. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Kan jag se vilka uppdateringar som har installerats automatiskt av Windows?

Ja. Visa historiken i Windows Update på Kontrollpanelen eller gå till Installerade uppdateringar:

  • Öppna Installerade uppdateringar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen och Program. Under Program och funktioner klickar du på Visa installerade uppdateringar.

Kan jag välja vilka uppdateringar som installeras automatiskt av Windows?

Ja. Du kan välja att bara installera viktiga uppdateringar, eller viktiga och rekommenderade uppdateringar. Valfria uppdateringar installeras inte automatiskt. Du kan i stället välja att installera dem genom att granska tillgängliga uppdateringar när du söker efter uppdateringar med hjälp av Windows Update på Kontrollpanelen. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering och Ändra hur uppdateringar installeras eller hur uppdateringsmeddelanden visas i Windows.

Får jag ett meddelande om ett problem uppstår så att viktiga uppdateringar inte installeras?

Ja. Du får ett meddelande från Windows Update om säkerhetsuppdateringar och andra viktiga uppdateringar inte kan installeras. Mer information finns i Felsöka problem med att installera uppdateringar.