Varningsnivåer hjälper dig att välja hur du ska reagera på spionprogram och programvara som kan vara oönskad. Windows Defender rekommenderar att du tar bort spionprogram, men alla program som upptäcks är inte skadliga eller oönskade. Med hjälp av informationen i den här tabellen kan du bestämma vad du ska göra om programvara som kan vara oönskad upptäcks på din dator av Windows Defender.

Varningsnivå
Betydelse
Lämplig åtgärd

Allvarlig

Mycket spridda eller särskilt skadliga program, som liknar virus eller maskar och som påverkar din integritet och datorns säkerhet negativt och som kan skada datorn.

Ta omedelbart bort det här programmet.

Hög

Program som kan samla in personlig information och påverka din integritet negativt eller skada datorn, t.ex. genom att samla in information eller ändra inställningar, vanligen utan din vetskap eller ditt medgivande.

Ta omedelbart bort det här programmet.

Mellan

Program som kan påverka din integritet eller göra ändringar på datorn som kan påverka datoranvändningen negativt, t.ex. genom att samla in personlig information eller ändra inställningar.

Granska varningsinformationen om du vill veta varför programvaran upptäcktes. Om du inte tycker om programvarans funktionssätt eller om du inte känner igen och litar på utgivaren bör du överväga att blockera eller ta bort programmet.

Låg

Programvara som kan vara oönskad och som kan samla in information om dig eller datorn och ändra datorns funktionssätt men som fungerar i enlighet med licensvillkoren som visades när du installerade programmet.

Sådan programvara är vanligen oskadlig när den körs på datorn, såvida den inte har installerats utan din vetskap. Om du inte är säker på om du vill tillåta den kan du granska varningsinformationen eller kontrollera om du känner igen och litar på programmets utgivare.

Inte ännu klassificerad

Program som vanligen är oskadliga såvida de inte har installerats på datorn utan din vetskap.

Om du känner igen och litar på programmet kan du låta det köras. Om du inte känner igen programvaran eller utgivaren kan du granska varningsinformationen för att kunna bestämma vilken åtgärd som ska vidtas. Om du är medlem i SpyNet-gruppen kan du kontrollera gruppens klassificering för att se om andra användare litar på programvaran.